Izrada planova, studija i analiza

Za ostvarenje financiranja/sufinanciranja poslovne ideje prvenstveno je potrebno napraviti kvalitetan, realan i održiv plan.

Bilo da se radi o prijavi na EU natječaj, ESIF zajmu, kreditu poslovnih banaka ili kreditu HBOR-a, stručnjaci Logičke matrice izrađuju:

  • Poslovne planove – Poslovni plan je nacrt budućeg poslovanja poduzetnika/obrtnika. Njime se dokazuje da je poslovni pothvat opravdan. Sadrži detaljan opis postojećeg i budućeg stanja poduzeća, informacije o poduzetniku i djelatnicima, opis djelatnosti i lokacije, tehničko-tehnološke elemente ulaganja, tržišnu opravdanost – tržište nabave i tržište prodaje, financijsko-ekonomsku analizu te ocjenu učinkovitosti i osjetljivosti.

 

  • Marketinške planove – Marketinški plan sadrži informacije o tome što će se, kada, kako i gdje činiti da bi poduzeće što adekvatnije pristupilo ciljanim skupinama. Iz tog razloga marketinški plan je jedan od najvažnijih elemenata svakog dobro pripremljenog poslovnog plana. Za razliku od poslovnog plana koji pruža široki pregled cjelokupne strategije i raspodjele resursa tvrtke, marketinški plan je puno specifičniji. On opisuje strateške ciljeve tvrtke koji će se postići putem specifičnih marketinških strategija i taktika, uz potrošača kao polaznu točku.

 

  • Investicijske studije – Investicijska studija je dokument za donošenje investicijske odluke, a sadrži informacijsku osnovicu u pogledu analize tržišta, tehnološko-tehničke, lokacijske, organizacijske i ekonomsko-financijske analize s ocjenom uspješnosti i prihvatljivosti investicijskog projekta za izvedbu.

 

Studije izvedivosti s Analizom troškova i koristi (CBA) – Studija izvodljivosti je dokument koji argumentira isplativost  i izvodljivost investicijskog projekta. Dokument se koristi za planiranje gospodarskih aktivnosti jedinica lokalne samouprave i gospodarskih subjekata, te je svojim sadržajem kompleksniji od investicijske studije i poslovnog plana. Analiza koristi i troškova je metoda ekonomske analize kojom se uspoređuju i vrednuju sve prednosti i svi nedostaci jednog projekta analizom njegovih društvenih troškova i koristi.

Trebate

Savjet?