Edukacije

Edukativne usluge i transfer znanja, vještina i informacija, imaju za cilj unaprjeđenje uspješnosti Vaših projektnih ideja, poslovnog procesa, razvoja područja i/ili organizacije, ali i unaprjeđenja Vašeg znanja i kompetencija.

Stručnjaci Logičke matrice d.o.o., osim savjetodavne i poslovne podrške, razvijaju i provode programe profesionalnog usavršavanja sa širokim opsegom tema koje se odnose na financijske instrumente, pridobivanje bespovratnih sredstava, upravljanje (poslovnim i strateškim) razvojem te upravljanje projektnim ciklusom. Svjesni različitih potreba klijenata, stručnjaci Logičke matrice osmislili su edukativne radionice različite tematike, a kroz oblike: jednodnevne i/li višednevne radionice i seminare; specijalizirane radionice (praktična primjena) na različite teme (npr. priprema i prijava projektnih prijedloga, provedba i evaluacija projekata i sl.).

Edukativne aktivnosti stručnjaci Logičke matrice d.o.o. provode na inovativan i praktičan način, koristeći dostupne metode i alate. Naglasak se stavlja na praktičnu primjenu znanja, kao ključnog aspekta uspješnosti transfera znanja i kompetencija. Svaka od edukacija posebno je prilagođena Klijentu, te se nakon detaljne analize poslovanja i razvoja Klijenta, tematika edukacije prilagođava potrebama, mogućnostima i razvojnim ciljevima

Naši najtraženiji programi uključuju sljedeće: Financijski instrumenti i bespovratna sredstva u razdoblju 2014.-2020.; Priprema projektnog prijedloga: Tehnike i metode; Upravljanje budžetom i financijama projekta: Tehnike i metode; Izgradnja partnerstva, lobiranje i komunikacija;  Poslovno planiranje za 21. stoljeće;  Strateško planiranje i postizanje održivog razvoja; Državne potpore; Analiza konkurentnosti; Analiza troškova i koristi u funkciji osmišljavanja projekta.

Trebate

Savjet?