Podizanje konkurentnosti u turizmu postiže se kroz zelenu i digitalnu tranziciju

Do novih e-punionica ili opreme vezane za kružno gospodarstvo te drugih ulaganja može se s pozivom vrijednim više od 3 milijuna eura za podizanje konkurentnosti turizma

 

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu. Ukupan iznos sredstava za aktivnost A587055 je 3.404.340 eura, a rok za podnošenje projektnih prijedloga je 15.03., pa treba požuriti.

Program treba doprinijeti razvoju održivih turističkih proizvoda, poboljšanju procesa u ugostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš, digitalizaciji i unapređenju pružanja ugostiteljskih i/ili turističkih usluga, razvoju inovativnih turističkih proizvoda i usluga, kružnom gospodarstvu i povećanju energetske učinkovitosti.

To znači da su subjekti malog gospodarstva, odnosno, trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge kao i OPG-ovi ili pak, poljoprivredna gospodarstva, PG, koja su registrirana ili će biti registrirana za ugostiteljsku djelatnost po završetku projektnih aktivnosti prihvatljivi korisnici sredstava ovog Programa.

Pet mjera za podizanje konkurentnosti turizma

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od pet mjera.

Mjera A, ukupne vrijednosti 1.000.000 eura podupire ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa postojećih hotela. Najniži iznos sredstva koji se može dodijeliti za tu namjenu je 10.000 eura, a najviši 35.000 eura. Ulaganje, između ostalog, može biti u zamjenu energetski i procesno neučinkovite profesionalne ugostiteljske opreme u učinkovitu u svrhu unapređenja tehnološkog procesa pripreme hrane i pića te pružanja drugih usluga u hotelima.

Mjera B odnosi se na postojeće i nove kampove na području NUTS 2 regije: Panonske ili Sjeverne Hrvatske, pri čemu se podupiru ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa. Najniži iznos sredstava koji se može dodijeliti za mjeru B je 6.000 eura dok najviši iznosi 25.000 eura dok je ukupan iznos sredstava određen za ovu namjenu 800.000 eura. Između ostalog, prihvatljiva su ulaganja u e-punionice za električna vozila, ulaganja usmjerena na uštedu energije i sprječavanje nastajanja otpada, troškovi opreme informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja te druga.

Mjera C odnosi se na ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa postojećih ugostiteljskih objekata s cjelogodišnjim poslovanjem koji imaju važeće rješenje iz skupine „restorani“, a uključuju restoran, gostionicu, bistro ili slastičarnicu. Najniži iznos sredstava koji se može dodijeliti je 5.000 eura, a najviši 15.000 eura, dok je ukupna alokacija za ovu mjeru vrijedna 700.000 eura. Ulaganja, uz ona spomenuta pri mjerama A i B, mogu biti i u nabavu nove opreme vezane za zaštitu okoliša i kružno gospodarstvo.

Električni pomoćni motori su bolje rješenje

Za mjeru D je ukupno namijenjeno 404.340 eura a njome se podupiru ulaganja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i poljoprivrednih gospodarstava, poljoprivrednika u nova vinotočja ili kušaonice, te digitalizaciju i e-punionice za OPG-e ili PG-e koje ima rješenje za ugostiteljske usluge. Pritom je najniži iznos sredstava koji se može dodijeliti 5.000 eura, a najviši 15.000 eura. Ulaganja mogu biti, između ostalog, u gradnju, rekonstrukciju i/ili uređenje, opremanje novog vinotočja ili kušaonice na OPG-u, odnosno na poljoprivrednom gospodarstvu.

Mjera E, ukupne vrijednosti od 500.000 eura odnosi se na ulaganja u postojeće plovne objekte za izlete koji su registrirani sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma te ulaganja u plovila namijenjena iznajmljivanju s ili bez posade i pružanju usluge smještaja gostiju na plovilu, charter plovila. Najniži iznos sredstava koji se može dodijeliti je 5.000 eura, a najviši 15.000 eura. Između ostalog, ulaganja mogu biti u zamjenu benzinskih pomoćnih motora električnim motorima, kao i zamjena postojećih brodskih akumulatora novim modelima koja će biti ekološki prihvatljivija.

Za više informacija o EU fondovima obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti