Pametan turizam nisu suncobrani i ležaljke nego podaci o potrošnji energije i utjecaju na okoliš

U okviru programa Digitalna Europa dodjeljuje se 8 milijuna eura za projekte vezane uz podatke o turizmu

 

Ne postoji bolji način preživljavanja kišnih jesenskih dana od prisjećanja na dobru knjigu pročitanu na ležaljci uz more tijekom ljeta. Sve dok to ne znači i pomisao na gužvu i mukotrpnu potragu za mirnim mjestom na pretrpanoj plaži. Zato ozbiljan, održiv i otporan suvremeni turizam nije turizam koji se bazira samo na apartmanima i ležaljkama na plaži već je to, prije svega, turizam koji upravlja podacima. Takav turizam može uočiti pritiske na komunalnu mrežu, energetske i opskrbne sustave, promet i prilagoditi se uvjetima pojačane potrošnje i priljeva turista. Stoga je izuzetno važno raspolagati odgovarajućim podacima pa Europska Komisija objavljuje natječaje u okviru programa Digitalna Europa radi jačanja digitalnih kapaciteta.

Pozivi su otvoreni poduzećima, javnim upravama i drugim subjektima iz država članica EU-a, zemljama EFTA-e/EGP-a i pridruženim zemljama. Više od 12 milijuna eura dodijeljenih projektima u okviru tih poziva usmjereno je na kontinuiranu potporu stvaranju podatkovnih prostora kao temelj podatkovne strategije EU-a.

Prije nekoliko dana je objavljen novi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu od 8 milijuna eura za projekte u skladu s komunikacijom Komisije o temeljima za zajednički europski prostor za podatke o turizmu.

Europski prostor za podatke o turizmu ključan je rezultat tranzicijskog puta za turizam čime turistički ekosustav postaje otporniji, digitalniji i održiviji. Podatkovni prostor potaknut će razmjenu podataka među turističkim poduzećima, odredištima i javnim tijelima, što će utjecati na produktivnost, ekologizaciju i održivost, inovativne poslovne modele i usavršavanje. To će turističkim destinacijama pomoći da bolje razumiju što turisti traže i u skladu s time prilagode ponude ili predvide kada će ih turisti posjetiti, a destinacijama omogućiti planiranje.

Takav zajednički europski podatkovni prostor za turizam će, između ostalog, olakšati razmjenu podataka iz različitih izvora, kao što su poduzeća, lokalna tijela i akademska zajednica, i time povezati javnost i druge relevantne subjekte koji će utjecati na glavne značajke podatkovnog prostora. Primjerice, podaci o potrošnji energije u hotelima mogu pomoći u praćenju utjecaja turizma na okoliš u određenoj destinaciji.

Ujedno, podatkovnim prostorom za turizam omogućit će se pristup podacima velikom broju korisnika, uključujući poslovne posrednike, destinacijski menadžment, pružatelje turističkih usluga i druge.

Umjetna inteligencija u turizmu nije chat bot

Tako će, primjerice, start-up poduzeća koja nude turističke usluge koje se temelje na umjetnoj inteligenciji moći koristiti relevantnije podatke jer umjetna inteligencija nije samo chat bot koji zadržava komunikaciju korisnika s pružateljem usluga. Putničke agencije imat će bolji pregled ponude u različitim gradovima, regijama i prekograničnim područjima, a lokalna tijela imat će više informacija o turističkim tokovima. To će poduzećima, posebno manjima, te lokalnim tijelima, pomoći da kreiraju, poboljšaju i personaliziraju usluge te olakšati donošenje odluka u vezi s održivosti njihove turističke ponude.

Podatkovni prostor će poticati dosljedan, pouzdan i učinkovit okvir za upravljanje zajedničkim europskim podatkovnim prostorom za turizam, utemeljen na poštovanju postojećih nacionalnih propisa i propisa EU-a o podacima i zajedničkih standarda utvrđenih na razini EU-a. Omogućit će uspostavu modela upravljanja podacima uz sudjelovanje svih dionika iz sektora turizma, a to znači država članica, lokalnih i regionalnih tijela i privatnog sektora te institucija EU-a, uz potporu financijskih sredstava EU-a.

Između ostalog, podatkovni prostor će omogućiti interoperabilnost među podatkovnim područjima, kao i među sektorskim podatkovnim prostorima, kao što su zajednički europski podatkovni prostori za mobilnost, energetiku, okoliš, zdravlje, pametne zajednice, kulturnu baštinu i druge sektore izravno povezane s turizmom.

Ulaganja za stvaranje podatkovnog prostora za kulturnu baštinu

Provedbom mjera koordinacije i potpore u okviru programa Digitalna Europa dobit će se nacrt za uvođenje podatkovnog prostora do kraja 2023.

Planirat će se i dodatna ulaganja u iznosu od 4 milijuna eura za uvođenje podatkovnog prostora za kulturnu baštinu. Time će se omogućiti veća dostupnost visokokvalitetnih europskih kulturnih sadržaja, potaknuti ponovna uporaba digitaliziranih kulturnih resursa i pružiti više prilika zajednici da ponudi usluge zahvaljujući upotrebi naprednih tehnologija.

Tim se ulaganjima nastavlja provedba Europske podatkovne strategije Europske komisije i njezini napori za razvoj uspješnog europskog podatkovnog gospodarstva.

U okviru prethodnog programa rada Digitalna Europa za razdoblje od 2021. do 2022. postavljen je temelj za razvoj 12 podatkovnih prostora u ključnim područjima od javnog interesa. Rad na podatkovnim prostorima popraćen je preispitivanjem političkog i zakonodavnog okvira za pristup podacima i njihovu uporabu.

Za više informacija o podnošenju zahtjeva za bespovratna sredstva za te pozive i druge natječaje EU fondova obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti