Proljetni natječaj nudi više od 11 milijuna eura za sportske građevine

Obnovljene sportske građevine i tereni omogućit će kvalitetno bavljenje sportom, a time i poboljšanju osobnog zdravlja

U proljeće najsnažnije vidimo koliko su nam potrebni sportski objekti. Vrijeme i aktivnosti koje posvetimo sportu višestruko se vraćaju poboljšanjem osobnog zdravlja i samim time, kvalitetnijeg života. Zato je važno da je Ministarstvo turizma i sporta objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga za financiranje ili sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina od interesa za razvoj sporta za pojedini sport ili skupine sportova.

Poziv je namijenjen općinama, gradovima i županijama koje imaju projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu. Cilj Poziva je izrada Programa javnih potreba u sportu na državnoj razini, temeljem dostavljenih projektnih prijedloga. Izrada Programa javnih potreba će omogućiti ulaganja u obnovu, održavanje, opremanje i rekonstrukciju sportskih građevina te tako povećati broj dostupnih i uređenih sportskih građevina, čime će se ispuniti jedan od osnovnih preduvjeta razvoja sporta u Republici Hrvatskoj. Iznos alociranih sredstava u okviru ovog Poziva je 11.800.830,00 eura, a prijave se zaprimaju od 25. ožujka do 25. lipnja ove godine.

U okviru Poziva odobrava se sufinanciranje u maksimalnim iznosima do 400.000,00 eura za sportsku dvoranu, do 300.000,00 eura za veliko nogometno igralište s prirodnom travom kao i veliko nogometno igralište s umjetnom travom i atletskom stazom te do 250.000,00 eura za vanjsko sportsko igralište, teniski teren i ostalo. Uvjet je da zatraženi iznos sufinanciranja mora biti unutar navedenih iznosa te može iznositi najviše 80% od ukupnog iznosa potrebnog za projektni prijedlog.

Sportska, društvena i ekonomska opravdanost

Projektni prijedlog obavezno mora sadržavati elaborat kojim dokazuje sportsku, društvenu i ekonomsku opravdanost projekta. Sportska građevina mora ispunjavati uvjete za organizaciju natjecanja, a projekt mora navoditi rang natjecanja, izuzev posebnog programskog područja i isključivo zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja odnosno rekreacije ili mora biti riječ o dvorani namijenjenoj za trening ili pripremu. Sportska građevina, odnosno sportsko borilište s popratnim prostorijama mora biti u skladu sa standardima i dimenzijama tog sporta, odnosno tih sportova, sukladno propozicijama nacionalnog sportskog saveza. To se naravno ne odnosi na objekte izuzev posebnog programskog područja i isključivo zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja i rekreacije. Rekonstrukcijom, odnosno opremanjem mora biti povećana iskoristivost sportske građevine, a to može biti i predviđanje u smislu sati korištenja sportske građevine, odnosno predviđanje u smislu sati korištenja nove sportske građevine. Nužno je i da postoji tradicija sporta za sportsku građevinu koja je predmet projektnog prijedloga izuzev, naravno, posebnog programskog područja i isključivo zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja odnosno rekreacije. Sportska građevina koja je predmet projektnog prijedloga, mora ispunjavati uvjete za održavanje natjecanja parasportaša i gluhih sportaša i kategorizaciju ranga natjecanja izuzev posebnog programskog područja i isključivo zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja i rekreacije ili je isključivo namijenjena za trening ili pripremu, ako je primjenjivo.

Pozitivni učinci zajednice

Društvena opravdanost podrazumijeva ostvarivanje pozitivnih učinaka na život stanovnika zajednice kroz doprinos unaprjeđenju sportske ponude, a to znači i  unaprjeđenje kvalitete života. Uz to, društvena opravdanost znači promicanje pristupačnosti osobama s invaliditetom, kao i promicanje ravnopravnosti spolova i suzbijanje diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Ekonomska opravdanost podrazumijeva doprinos povećanju ekonomske aktivnosti na lokalnoj razini, osiguranje financijske održivosti uporabe i održavanja izgrađene odnosno obnovljene ili opremljene sportske građevine. To je i doprinos stvaranju nove vrijednosti s aspekta lokalne urbane ekonomije i  prenamjena postojeće građevine druge namjene u sportsku građevinu, ako je primjenjivo.

DNSH načelo, odnosno načelo “ne nanosi značajnu štetu” još je jedan uvjet projektnog prijedloga. To znači da mora biti ostvarena energetska učinkovitost, odnosno, učinkovitija uporaba energije u svim fazama energetskog lanca, od proizvodnje do krajnje potrošnje. Količina ušteđene energije utvrđuje se mjerenjem, odnosno procjenom potrošnje prije i poslije provedbe mjere poboljšanja energetske učinkovitosti, uz osiguranje normalizacije vanjskih uvjeta koji utječu na potrošnju energije.

Kružno gospodarstvo predstavlja gospodarski sustav prema kojem se vrijednosti proizvoda, materijala i drugih resursa u gospodarstvu održavaju što je dulje moguće, poboljšavanjem njihove učinkovite uporabe u proizvodnji i potrošnji. Na taj se način smanjuje učinak njihove uporabe na okoliš, smanjuju količine otpada i ispuštanje opasnih tvari u svim fazama njihova životnog ciklusa, među ostalim primjenom hijerarhije otpada.

Obnovljivim izvorima energije smatraju se sljedeći nefosilni izvori energije kao što je energija vjetra, solarna, aerotermalna, geotermalna, hidrotermalna i oceanska energija, energija vode, energija biomase, energija iz plinova s odlagališta, plinova iz postrojenja za preradu otpadnih voda i bioloških plinova.

Razmišljanje o budućim generacijama

Održivi razvoj kao dio DNSH načela, znači da bi trebalo udovoljiti potrebama sadašnje generacije, a da se pritom ne ugrozi sposobnost budućih generacija da udovolje svojim vlastitim potrebama. To je cilj Europske unije utvrđen u Ugovoru koji regulira sve politike i aktivnosti Unije. Odnosi se na očuvanje kapaciteta planeta Zemlje da podupre život u svoj svojoj raznolikosti. Ima za cilj neprekidno poboljšanje kvalitete života i dobrobiti planeta Zemlje za sadašnje i buduće generacije.

Prijavitelj mora dokazati ispunjenje minimalnih kriterija DNSH načela za okolišne ciljeve EU Taksonomije za šest ciljeva, a to su ublažavanje klimatskih promjena, održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa, kružno gospodarstvo, prevencija i kontrola onečišćenja zraka, vode ili tla. S obzirom na opseg projektnih aktivnosti definiranih ovim pozivom, smatra se da projekti nemaju utjecaja na okolišne ciljeve EU Taksonomije, odnosno prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu i obnovu biološke raznolikosti i ekosustava te za njih nisu definirani uvjeti prihvatljivosti. Projekti neće imati negativnih učinaka na okoliš i prirodu u smislu zakonskog minimuma pozitivnih propisa RH ako su u skladu s DNSH načelom za šest okolišnih ciljeva EU Taksonomije.

Za više informacija o EU fondovima obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti