Amaterski sport je najvažniji, zato ga treba poticati

Objavljen je natječaj za tri programska područja koja će pomoći pravim sportašima da ustraju u zdravom životu

 

Najteže je početi trenirati. Zato je važno podržavati one koji već vježbaju i poticati one druge koji još uvijek razmišljaju kako naći vrijeme za tenisice i malo tjelesne aktivnosti. Trčanjem se, kao najjednostavnijim oblikom vježbanja bavi više od 58 milijuna Europljana, dok je broj rekreativnih trkača na svijetu prešao 620 milijuna. Uzme li se u obzir da je prosječnoj osobi potrebno između šest i sedam minuta za jedan kilometar, jasno je da se s dvadesetak minuta laganog trčanja čini jako mnogo za osobno zdravlje. Pritom je dobro imati na umu da za zdravlje nije važna ni brzina trčanja ni udaljenost već redovitost.

U tu je svrhu dobro iskoristiti poticaje koje nudi Ministarstvo turizma i sporta kroz natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini.

Natječaj je namijenjen udrugama iz sustava sporta, čiji partneri mogu biti udruge i ustanove iz sustava sporta kao i odgojno-obrazovne ustanove što su dječji vrtići, osnovne i srednje škole.

Natječajem vrijednim 3.446.909,00 eura su obuhvaćena tri programska područja.

Natjecanja u Hrvatskoj i inozemstvu

Riječ je o poticanju programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, PP1, i poticanju programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske, PP2 za koja se mogu ostvariti poticaji u iznosu od 2.000,00 eura do 18.000,00 eura. Za poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja, PP3 namijenjeni su iznosi od 10.000,00 eura do 50.000,00 eura, pri čemu intenzitet potpore iznosi 80%.

Prijave za poticaje se zaprimaju do 3. ožujka, a prihvatljive aktivnosti su organiziranje programa bavljenje amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na istima u Republici Hrvatskoj koja nisu međunarodnog karaktera, kao i organiziranje sudjelovanja sportaša na sportskim natjecanjima izvan Republike Hrvatske te organiziranje međunarodnih sportskih natjecanja.

Posebni ciljevi natječaja su promicanjem bavljenja sportom od najranije dobi razvijati svijest kod djece o zdravim navikama i zdravom stilu života, povećanje broja korisnika uključenih u programe bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja. Uz to, nastoji se u svrhu poboljšanja zdravlja sportskim programima unaprijediti kvalitetu života svih uključenih dionika i povećati broj uključenih korisnika u sport, natjecateljske programe i programe međunarodne sportske suradnje.

Sport je najzdraviji životni stil

Razvoj sporta i sportskih djelatnosti usmjeren je prije svega na promicanje bavljenja sportom od najranije dobi te na stvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja sportom na čitavom području Republike Hrvatske. Bavljenje sportom pozitivno utječe na ljudsko zdravlje i razvoj, a kao odgojno sredstvo, sport ima i značajnu društvenu ulogu. Sportske aktivnosti u rasponu od lokalne do nacionalne te međunarodne razine, obuhvaćajući i slobodno vrijeme i natjecanja. Promicanjem zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja i amaterskog bavljenja sportom nije samo kvalitetno provođenje slobodnog vremena i razvijanje zdravih stilova života, već i učenje o poštivanju, prihvaćanju i življenju s različitostima, jačanje solidarnosti i timskog rada od najranije dobi. Kroz izvaninstitucionalnu potporu, sufinanciranjem programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, programa organiziranja nacionalnih sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima i programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja, razvit će se i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta. Vodeći se navedenim, u Nacionalnom programu sporta 2019. – 2026. naveden je Poseban cilj 2.1. Poticati zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje, Mjera 2.1.1. Poticati provedbu programa zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja kojoj je krajnji cilj kroz poticanje provođenja sportsko rekreativnih programa na državnoj razini, povećanje broja uključenih korisnika u programe koji su besplatni za djecu i Poseban cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu sporta, Mjera 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području sporta koja za cilj ima poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj. Sukladno navedenom Ministarstvo turizma i sporta svaku godinu u svom proračunu za sport osigurava sredstva za sufinanciranje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem te sufinanciranje natjecanja na lokalnoj i međunarodnoj razini stvarajući pri tome uvjete za postizanje vrhunskih rezultata hrvatskih sportaša.

Za više informacija o fondovima EU: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti