Izgradnja dječjeg vrtića u Martijancu

Opis projekta: Projektom izgradnje i opremanja zgrade dječjeg vrtića u Martijancu stvoreni su kvalitetni uvjeti za obavljanje odgojno-obrazovnog rada na području općine te je povećan kapacitet predškolskog odgoja za primanje većeg broja polaznika.

Ukupna vrijednost projekta: 10.514.422,05 HRK

Visina europskih sredstava u projektu: 6.330.800,00 HRK (85% ukupno prihvatljivih sredstava)

Beton Lučko RBG d.o.o. – Razvoj inovativnih građevnih kompozita primjenom biopepela

Opis projekta: Projektom se doprinosi jačanju gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija u građevinskoj industriji, unaprjeđenju energetske učinkovitosti promicanju održivog razvoja i povećanju suradnje sa znanstvenu istraživačkim institucijama putem zamjene cementa ekološki prihvatljivim biopepelom.

Ukupna vrijednost projekta: 4.873.365,13 HRK

Visina bespovratnih sredstava u projektu: 2.732.782,08 HRK (57% ukupnih prihvatljivih troškova

Izgradnja Dječjeg vrtića Nova Rača

Opis projekta: Projektom izgradnje, opremanja i uređenja zgrade Dječjeg vrtića Nova Rača stvoreni su uvjeti za kvalitetnije obavljanje predškolskog odgoja na području općine te je povećan kapacitet vrtića za primanje novih polaznika.

Ukupna vrijednost projekta: 5.429.938,09 HRK

Visina europskih sredstava u projektu: 3.729.369,35 HRK (85% ukupno prihvatljivih sredstava)

Izgradnja i opremanje Zelinskog multifunkcionalnog centra za prevenciju s knjižnicom – ZMC

Opis projekta: Projektom će se izgraditi i opremiti Zelinski multifunkcionalni centar za prevenciju s knjižnicom za pružanje socijalnih usluga na području Grada Sveti Ivan Zelina i Općine Bedenica kako bi se osiguralo jednostavno pružanje socijalnih usluga te doprinijelo rješavanju poteškoća pojedinca, obitelji i skupina kao i poboljšanju kvalitete života socijalno osjetljivih skupina u lokalnoj zajednici.

Ukupna vrijednost projekta: 10.880.733,78 HRK

Udio bespovratnih sredstava: 10.880.733,78 HRK (100% prihvatljivih troškova)

Industrijska zona Galižana – Prometnice s komunalnom infrastrukturom

Opis projekta: Projektom se planira izgradnja 3 prometnice s pripadajućom komunalnom infrastrukturom u industrijskoj zoni Galižana, što osim kolničke i prometne infrastrukture uključuje i rješenje oborinske odvodnje, fekalne kanalizacije te ostale komunalne infrastrukture, čime se u ukupnosti unapređuju poduzetničke aktivnosti i raste broj poduzetnika.

Ukupna vrijednost projekta: 6.880.939,57 HRK

Udio potpore u projektu: 5.848.798,62 HRK (85% ukupno prihvatljivih troškova)

Prometnica – Cesta 2 u građevinskom području gospodarske namjene Vodnjan-sjever

Opis projekta: Projektom je predviđena izgradnja prometnice sa svom potrebnom pripadajućom infrastrukturom čime će se doprinijeti daljnjem razvoju poduzetništva i rastu ukupne poslovne aktivnosti u zoni, ali i u okolici.

Ukupna vrijednost projekta: 6.637.761,94 HRK

Udio potpore u projektu: 5.642.075,15 HRK (85% ukupno prihvatljivih troškova)

Izgradnja Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje

Opis projekta: Projektom je izgrađen i opremljen novi moderni dječji vrtić na području Općine Sveti Križ Začretje čime se doprinijelo stvaranju kvalitetne usluge njege, odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi u svrhu provođenja pozitivne demografske politike.

Ukupna vrijednost projekta: 13.794.466,21 HRK

Udio europskih sredstava u projektu: 6.323.574,99 HRK (85% ukupno prihvatljivih troškova)

Izgradnja Dječjeg vrtića Popovača

Opis projekta: Projektom izgradnje, opremanja i uređenja zgrade Dječjeg vrtića Popovača stvoreni su uvjeti za kvalitetnije obavljanje predškolskog odgoja na području grada te je povećan kapacitet vrtića za primanje novih polaznika.

Ukupna vrijednost projekta: 8.401.160,53 HRK

Udio europskih sredstava u projektu: 5.697.720,00 HRK (85% prihvatljivih troškova)

Izgradnja prometnica S3-S4-T10 u Gospodarskoj zoni Jalševac – Grad Jastrebarsko

Opis projekta: Projektom je predviđena izgradnja 760,2 metara prometnica sa svom potrebnom pripadajućom infrastrukturom te energetskih instalacija čime će se omogućiti pristup neiskorištenom zemljištu i povećati dostupna površina za obavljanje poduzetničkih aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta: 12.970.144,05 HRK

Udio bespovratnih sredstava u projektu: 11.024.622,44 HRK (85% ukupno prihvatljivih troškova)

Rekonstrukcija dijela zgrade, izgradnja nadstrešnice i izvedba platoa otvorenog dijela tržnice u Popovači

Opis projekta:  Projektom je izvršena rekonstrukcija dijela postojeće zgrade, izgradnja nadstrešnice i platoa otvorenog dijela tržnice te opremanje nove tržnice potrebnom opremom čime se pridonijelo razvoju životnih uvjeta na području Grada te je osnovna usluga tržnice postala dostupnija građanima.

Ukupna vrijednost projekta: 4.361.921,03 HRK

Udio europskih bespovratnih sredstava: 3.539.233,00 HRK (85% prihvatljivih troškova)

Izgradnja projektne dokumentacije i provedba mjere zaštite kompleksa crkve i samostana sv. Franje Ksaverskog, Jandrićeva 21, Zagreb

Opis projekta: Provedbom projekta se omogućuje saniranje postojeće štete nastale na crkvi i samostanu tijekom potresa 22.03.2020. godine putem izvedbe hitnih mjera osiguranja, obnove konstrukcije i izvođenja stručnoga nadzora.

Ukupna vrijednost projekta: 8.168.555,25 HRK

Udio bespovratnih sredstava: 8.168.555,25 HRK (100% prihvatljivih troškova)

KBD-Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva – FSEU.2021.MZ

Opis projekta: Projektom se namjerava izvršiti popravak oštećenja na krovu i zidovima, hitnih mjera zaštite, demontaže oštećene infrastrukture i ostalih građevinskih radova potrebnih za ponovno uporabu zgrade u punom obujmu.

Ukupna vrijednost projekta: 15.172.982,00 HRK

Udio bespovratnih sredstava: 15.172.982,00 HRK (100% prihvatljivih troškova)

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada – Contrada d.o.o.

Opis projekta: Projektom se doprinosi povećanju udjela odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta putem nabavke dva nova komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

Ukupna vrijednost projekta: 917.000,00 HRK

Udio europskih bespovratnih sredstava: 654.368,25 HRK (85% prihvatljivih troškova)

Kulin Delić d.o.o. – Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj

Opis projekta: Zajmom je omogućena stabilizacija poslovanja i ublažavanje negativnih ekonomskih trendova uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Ukupna vrijednost zajma: 187.735,15 HRK

Kulturni centar za posjetitelje u Dugom Selu

Opis projekta: Revitaliziranje napuštene zgrade bivšeg Doma zdravlja u Kulturni centar za posjetitelje čime će se riješiti kvalitativni i kvantitativni nedostatak javne kulturne infrastrukture na području grada Dugo Selo i bliže okolice.

Ukupna vrijednost projekta: 14.371.692,45 HRK

Udio bespovratnih sredstava: 12.212.672,64 HRK (najviši mogući iznos sufinanciranja)

LC-nabava informacijske i komunikacijske opreme (IKT)-2

Opis projekta: Poduzeće LIBUSOFT CICOM d.o.o. projektom je nabavilo licence za potrebne softvere i prateću hardware opremu čime je omogućeno postavljanje vlastitog servera te se olakšalo isporučivanje usluga i jačanju tržišne pozicije poduzeća.

Ukupna vrijednost projekta: 1.357.155,90 HRK

Udio bespovratnih sredstava: 694.863,81 HRK

Kušaonica domaćih proizvoda Agroturizma Kos

Opis projekta: Projektom se omogućilo opremanje postojećeg objekta novom visokokvalitetnom opremom te izrada internetske stranice za promociju djelatnosti čime je potaknut daljnji razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti.

Ukupna vrijednost projekta: 816.112,58 HRK

Udio europskih bespovratnih sredstava: 483.862,28 HRK (85% prihvatljivih troškova)

Modernizacija proizvodnje i povećanje konkurentnosti PTO Tomaz

Opis projekta: Projektom se omogućila modernizacija poljoprivredne mehanizacije i opreme za vlastitu proizvodnju putem ulaganja u nabavku novih poljoprivrednih strojeva i opreme za obradu vinove loze.

Ukupna vrijednost projekta: 734.521,50 HRK

Udio europskih bespovratnih sredstava: 330.534,68 HRK (90% prihvatljivih troškova)

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Popovače

Opis projekta: Projektom se doprinosi povećanju udjela odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište putem nabavke novog komunalnog vozila u tu svrhu.

Ukupna vrijednost projekta: 1.316.104,17 HRK

Udio europskih bespovratnih sredstava: 851.290,83 HRK (85% prihvatljivih troškova)

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Nevinac – Stara Rača

Opis projekta: Projektom je omogućeno poboljšanje kvalitete života stanovnika kroz razvoj prometne i cestovne infrastrukture u vidu prometnog povezivanja naselja Nevinac i Stara Rača kroz zamjenu makadamskog kolnika asfaltnim slojem i uređenja cestovnih jaraka.

Ukupna vrijednost projekta: 3.253.450,29 HRK

Udio europskih bespovratnih sredstava: 2.690.203,45 HRK (85% ukupnih prihvatljivih troškova)

Novo vrijeme – Povećanje kvalitete medijskog izvještavanja o osobama treće životne dobi s ciljem povećanja vidljivosti društvene skupine u zajednici

Opis projekta: Projektom je povećana kvaliteta medijskog izvještavanja o osobama treće životne dobi te je podignuta javna svijest i vidljivost o potrebama tih skupina u zajednici putem provedenih edukativnih aktivnosti i jačanja kapaciteta medijskih djelatnika o toj temi.

Ukupna vrijednost projekta: 922,350.80 HRK

Udio bespovratnih sredstava: 922.350,80 HRK (100% prihvatljivih troškova)

Obnova i revitalizacija dijela parka bolnice „prim. dr. Martin Horvat“ – Punta Muccia

Opis projekta: Projektom je izvršena obnova parka bolnice putem uređenja postojećih staza i šetnjica, izrade edukativnih tabla te postavljanja urbane opreme u vidu klupa i novih koševa za otpad.

Ukupna vrijednost projekta: 702.562,50 HRK

Udio bespovratnih sredstava: 597.178,13 HRK (85% ukupno prihvatljivih troškova)

Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom

Opis projekta: Projektom je omogućena obnova brownfield lokacije dvorca Erdödy i izgradnja parkirališta čime se omogućava pristup lokaciji, dok se istovremeno uređuje zapušteni okoliš dvorca i revalorizira vrijedna kulturna baština prema potrebama stanovnika.

Ukupna vrijednost projekta: 73.639.686,93 HRK

Udio bespovratnih sredstava: 49.503.626,59 HRK (85% prihvatljivih troškova)

Okruženje za samoostvarenje/Self realization environment

Opis projekta: Projektom je omogućena izgradnja zgrade za organizirano stanovanje osoba s invaliditetom te prostor za radno-okupacijsku terapiju sa svrhom prevencije institucionalizacije i doprinosa razvoju mreže i službe podrške u zajednici.

Ukupna vrijednost projekta: 14.097.112,11 HRK

Udio bespovratnih sredstava: 14.097.112,11 HRK (100% prihvatljivih troškova)

 

 

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite kapele sv. Benedikta, Gornji Kraljevec

Opis projekta: Projektom se planira izrada projektne dokumentacije obnove kapele sv. Benedikta te izvođenje radova obnove u vidu izvršenja građevinsko-obrtničkih radova obnove konstrukcije, hitne sigurnosne sanacije i preventivne zaštite te postavljanja skela za zaštitu.

Ukupna vrijednost projekta: 4.590.000,00 HRK

Udio bespovratnih sredstava: 4.590.000,00 HRK (100% prihvatljivih troškova)

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Jurja Mučenika, Rakovec

Opis projekta: Projektom se vrši proces obnove i zaštite crkve sv. Jurja Mučenika u Rakovcu putem radova na krovu i dimnjaku, uklanjanjem oštećene žbuke i sanacije nastalih pukotina te obnove lučnih svodova i zabatnih zidova.

Ukupna vrijednost projekta: 15.851.250,00 HRK

Udio bespovratnih sredstava: 15.851.250,00 HRK (100% prihvatljivih troškova)

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite župne crkve sv. Petra apostola, Preseka

Opis projekta: Projektom se vrši izrada potrebne dokumentacije i građevinsko-obrtnički radovi na crkvi sv. Petra apostola, u vidu sanacije nastalih pukotina, uklanjanja oštećene i odvojene žbuke te ugradnje karbonskih mreža i traka, uz ojačanje statičke sigurnosti crkve.

Ukupna vrijednost projekta: 14.595.000,00 HRK

Udio bespovratnih sredstava: 14.595.000,00 HRK (100% prihvatljivih troškova)

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Nikole, Hrašćina

Opis projekta: Projektom se pristupa obnovi oštećenih svodova i lukova, sanaciji nastalih pukotina na fasadi i zidovima te statičkom ojačanju zgrade u vidu postave zatega u lukove i ojačanja lukova i svodova.

Ukupna vrijednost projekta: 15.501.250,00 HRK

Udio bespovratnih sredstava: 15.501.250,00 HRK (100% prihvatljivih troškova)

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjere zaštite crkve sv. Vida, Vrbovec

Opis projekta: Projektom se vrši obnova i zaštita crkve sv. Vida u Vrbovcu putem sanacije oštećenja na lukovima, svodovima i zidovima crkve, uklanjanjem oštećene žbuke i injektiranjem pukotina te ugradnje zaštitnih mreža, uz provođenje hitnih mjera zaštite i stručnog nadzora nad radovima.

Ukupna vrijednost projekta: 18.376.250,00 HRK

Udio bespovratnih sredstava: 18.376.250,00 HRK (100% prihvatljivih troškova)

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite kurije župnog dvora Gradec

Opis projekta: Projektom se izvodi obnova i zaštita kurije župnog dvora Gradec putem izvođenja građevinsko-obrtničkih radova u vidu obnove zidova i konstrukcije zgrade, izvršavanje hitnih mjera zaštite te provođenje stručnog nadzora.

Ukupna vrijednost projekta: 10.276.250,00 HRK

Udio bespovratnih sredstava: 10.276.250,00 HRK (100% prihvatljivih troškova)

 

 

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite kurije župnog dvora u Vrbovcu

Opis projekta: Projektom se vrši obnova i zaštita kurije župnog dvora u Vrbovcu putem izrade potrebne dokumentacije, provođenja građevinskih radova obnove pukotina, sanacije zidova i žbuke te postavljanja zaštitnih skela, uključujući i troškove nadzora i koordinatora.

Ukupna vrijednost projekta: 10.088.750,00 HRK

Udio bespovratnih sredstava: 10.088.750,00 HRK (100% prihvatljivih troškova)

Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22.03.2020. godine – Crkva Sv. Ivana Krstitelja – Zelina

Opis projekta: Projektom se vrši obnova crkve Sv. Ivana Krstitelja stradale u potresu 22.03.2020. godine putem izvođenja potrebnih radova u vidu zamjene žbuke, saniranja pukotina i oštećenja na zabatnim zidovima te ojačavanja zidova.

Ukupna vrijednost projekta: 1.256.201,56 HRK

Udio bespovratnih sredstava: 1.256.201,56 HRK (100% prihvatljivih troškova)

Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22.03.2020. godine – Muzej Zelina

Opis projekta: Projektom se vrši obnova Muzeja Sveti Ivan Zelina stradalog u potresu 22.03.2020. godine putem izvođenja potrebnih radova u vidu izrade potrebnih elaborata, izrade projekata potrebnih instalacija te provođenja nužnih građevinsko-obrtničkih radova ojačavanja temelja, zidova, stubišta te krovišta.

Ukupna vrijednost projekta: 12.740.892,05 HRK

Udio bespovratnih sredstava: 12.740.892,05 HRK (100% prihvatljivih troškova)

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite samostana sestara milosrdnica s crkvom sv. Vinka Paulskoga, Frankopanska, Zagreb

Opis projekta: Projektom se vrši obnova samostana sestara milosrdnica u Frankopanskoj, oštećenog u potresu 22.03.2020. godine, putem izrade potrebne dokumentacije te izvođenja nužnih građevinsko-obrtničkih radova.

Ukupna vrijednost projekta: 46.363.000,00 HRK

Udio bespovratnih sredstava: 463.363.000,00 HRK (100% prihvatljivih troškova)

Ulaganje u kupnju mehanizacije i strojeva na OPG Perec Sven

Opis projekta: Projektom je financirana modernizacija poljoprivredne mehanizacije OPG-a putem kupovine potrebnih modernijih strojeva i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Ukupna vrijednost projekta: 148.250,00 HRK

Udio europskih bespovratnih sredstava: 133.435,00 HRK (90% ukupnih prihvatljivih troškova)

 

Pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti OPG Softić Željko

Opis projekta: Projektom je omogućena rekonstrukcija postojećeg stambenog objekta za seoski turizam te je građevina opremljena ekološki prihvatljivim solarnim sustavom zagrijavanja čime se pokreće nepoljoprivredna djelatnost pružanja usluge smještaja.

Ukupna vrijednost projekta: 372.000,00 HRK

Udio europskih bespovratnih sredstava: 334.800,00 HRK (90% ukupnih prihvatljivih troškova)

Nadogradnja informatičke infrastrukture i optimizacija poslovnih procesa internetske televizije SaaN.tv 

Opis projekta: Kroz projekt se provodi nabave informatičke opreme (hardware osnovice i programskog rješenja) koje omogućuje daljnju konsolidaciju poslovanja i proširenje postojećih kapaciteta i usluga.

Ukupna vrijednost projekta: 1.320.000,00 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 792.000,00 HRK (60% ukupnih troškova)

Sanacija odlagališta otpada Grginac

Opis projekta: Projektom sanacije odlagališta otpada Grginac sanirat će se i zatvoriti odlagalište neopasnog otpada te će se regenerirati zemljište, što će posljedično utjecati na rast vrijednosti nekretnina u okolici te smanjivanje emisije CO2.

Ukupna vrijednost projekta: 12.489.614,04 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 8.248.921,93 HRK (85% ukupno prihvatljivih troškova)

 

Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara

Opis projekta: Projektom se doprinosi povećanju stope oporabe komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koja se odlaže na odlagalište, a rezultat je izgrađena i opremljena sortirnica.

Ukupna vrijednost projekta: 45.157.271,03 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 36.820.203,79 HRK (85% prihvatljivih troškova)

Izgradnja i opremanje objekta za proizvodnju, kontrolu kvalitete i marketing vina Vinarija Tomaz

Opis projekta: Projektom se namjerava poboljšati postojeća ponuda i poslovanje putem izgradnje objekta za proizvodnju i kontrolu kvalitete vina, ulaganjem u marketing te nabavkom potrebne opreme za proizvodnju.

Ukupna vrijednost projekta: 14.349.652,75 HRK (bez PDV-a)

Udio bespovratnih europskih sredstava: 7.584.024,84 HRK (85% prihvatljivih troškova)

Višenamjenski punjač baterija TITAN – Agilus tel d.o.o.

Opis projekta: Projektom se namjerava povećati inovativnost i konkurentnost poduzeća putem nabavke novoga sustava višenamjenskog punjača baterija TITAN

Ukupna vrijednost projekta: 1.695.253,09 HRK

Udio bespovratnih sredstava: 1.191.813,14 HRK (85% prihvatljivih troškova)

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Vrsaru

Opis projekta: Projekt doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine odloženog otpada te osigurava odgovarajuću oporabu i zbrinjavanje.

Ukupna vrijednost projekta: 3.947.736,25 HRK

Udio europskih bespovratnih sredstava u projektu: 3.189.422,06 HRK (85% prihvatljivih troškova)

 

 

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Bjelovaru

Opis projekta: Projekt doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine odloženog otpada te osigurava odgovarajuću oporabu i zbrinjavanje.

Ukupna vrijednost projekta: 6.624.616,01 HRK

Udio europskih bespovratnih sredstava u projektu: 4.570.985,05 HRK (85% prihvatljivih troškova)

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Dugom Selu

Opis projekta: Projekt doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine odloženog otpada te osigurava odgovarajuću oporabu i zbrinjavanje.

Ukupna vrijednost projekta: 3.723.261,25 HRK

Udio europskih bespovratnih sredstava u projektu: 3.002.962,20 HRK (85% prihvatljivih troškova)

Uređenje poučno-rekreacijske staze Gović

Opis projekta: Projektom je omogućeno uređenje poučno-rekreacijske šumske staze Gović čime je na području grada dodatno unaprijeđena šumska infrastruktura s dodatnim pozitivnim učunkom na razvoj turističke ponude grada.

Ukupna vrijednost projekta: 774.053,40 HRK

Visina bespovratnih sredstava: 774.053,40 HRK (100% prihvatljivih troškova)

 

 

 

 

 

Odvoji po boji – Grad Bjelovar

Opis projekta: Projektom se nastoji osvijestiti i obrazovati građane grada Bjelovar o važnosti prikupljanja, pravilnog odlaganja i razvrstavanja otpada putem provođenja edukacija građana i izrade promotivnog i informativnog materijala.

Ukupna vrijednost projekta: 1.199.438,22 HRK

Intenzitet potpore: 1.019.522,46 HRK (85% intenziteta)

 

 

Otpad odvoji pa održivo gospodari – Grad Rovinj

Opis projekta: Projektom se nastoji osvijestiti i obrazovati građane grada Rovinja o važnosti prikupljanja, pravilnog odlaganja i razvrstavanja otpada putem provođenja edukacija građana i izrade promotivnog i informativnog materijala.

Ukupna vrijednost projekta: 440.214,90 HRK

Intenzitet potpore: 374.182,67 HRK (85% intenziteta)

 

Zeleni bregi – Grad Zlatar

Opis projekta: Projektom se nastoji osvijestiti i obrazovati građane grada Zlatar o važnosti prikupljanja, pravilnog odlaganja i razvrstavanja otpada putem provođenja edukacija građana i izrade promotivnog i informativnog materijala.

Ukupna vrijednost projekta: 645.817,36 HRK

Intenzitet potpore: 497.279,37 HRK (77% intenziteta)

#Jarecikliram – Grad Jastrebarsko

Opis projekta: Projektom se nastoji osvijestiti i obrazovati građane grada Jastrebarsko o važnosti prikupljanja, pravilnog odlaganja i razvrstavanja otpada putem provođenja edukacija građana i izrade promotivnog i informativnog materijala.

Ukupna vrijednost projekta:  591.684,25 HRK

Intenzitet potpore: 502.931,61 HRK (85% intenziteta)

Zelina – Zeleni grad – Grad Sveti Ivan Zelina

Opis projekta: Projektom se nastoji osvijestiti i obrazovati građane grada Sveti Ivan Zelina o važnosti prikupljanja, pravilnog odlaganja i razvrstavanja otpada putem provođenja edukacija građana i izrade promotivnog i informativnog materijala.

Ukupna vrijednost projekta: 568.684,25 HRK

Intenzitet potpore: 483.381,61 HRK (85% intenziteta)

Za grad sa smješkom – Grad Gospić

Opis projekta: Projektom se nastoji osvijestiti i obrazovati građane grada Gospić o važnosti prikupljanja, pravilnog odlaganja i razvrstavanja otpada putem provođenja edukacija građana i izrade promotivnog i informativnog materijala.

Ukupna vrijednost projekta: 532.352,84 HRK

Intenzitet potpore: 452.499,91 HRK (85% intenziteta)

O okolišu ne dvoji – otpad odvoji – Grad Đakovo

Opis projekta: Projektom se nastoji osvijestiti i obrazovati građane grada Đakovo o važnosti prikupljanja, pravilnog odlaganja i razvrstavanja otpada putem provođenja edukacija građana i izrade promotivnog i informativnog materijala.

Ukupna vrijednost projekta: 602.209,18 HRK

Intenzitet potpore: 499.833,62 HRK (83% intenziteta)

Učimo zeleno – Grad Klanjec

Opis projekta: Projektom se nastoji osvijestiti i obrazovati građane grada Klanjec o važnosti prikupljanja, pravilnog odlaganja i razvrstavanja otpada putem provođenja edukacija građana i izrade promotivnog i informativnog materijala.

Ukupna vrijednost projekta: 588.213,68 HRK

Intenzitet potpore: 499.981,63 HRK (85% intenziteta)

 

Zeleno srce Zagorja – Sveti Križ Začretje

Opis projekta: Projektom se nastoji osvijestiti i obrazovati stanovnike općina Sveti Križ Začretje i općine Bedekovčina o važnosti prikupljanja, pravilnog odlaganja i razvrstavanja otpada putem provođenja edukacija i izrade promotivnog i informativnog materijala.

Ukupna vrijednost projekta: 588.624,00 HRK

Intenzitet potpore: 500.300,40 HRK (85% intenziteta)

Pravilno odvoji, čisti grad osvoji – Grad Dugo Selo

Opis projekta: Projektom se nastoji osvijestiti i obrazovati građane grada Dugo Selo o važnosti prikupljanja, pravilnog odlaganja i razvrstavanja otpada putem provođenja edukacija građana i izrade promotivnog i informativnog materijala.

Ukupna vrijednost projekta:  546.993,25 HRK

Intenzitet potpore: 464.944,26 HRK (85% intenziteta)

 

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Popovače – Komunalni servisi Popovača d.o.o.

Opis projekta: Projektom se doprinosi povećanju udjela odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište putem nabavke novog komunalnog vozila u tu svrhu.

Ukupna vrijednost projekta: 1.304.104,16 HRK

Intenzitet potpore: 1.108.488.54 HRK (85% intenziteta)

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada  – Komunalac

Opis projekta: Projektom se doprinosi povećanju udjela odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu i smanjenju količine otpada na odlagalištu putem nabavke dva nova komunalna vozila u tu svrhu.

Ukupna vrijednost projekta: 2.750.125,22 HRK

Intenzitet potpore: 1.480.000,00 (67% intenziteta – maksimalna moguća razina troška)

Rekonstrukcija nogometnog igrališta NK Voloder – Grad Popovača

Opis projekta: Projektom je predviđena rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta putem izvođenja građevinskih radova dogradnje postojećeg terena i rekonstrukcije ograde, s ciljem pružanja kvalitetnih sportskih sadržaja građanima Popovače.

Ukupna vrijednost projekta: 1.575.475,88 HRK

Intenzitet potpore: 1.260.380,70 HRK (85% intenzitet)

Izgradnja reciklažnog dvorišta Popovača

Opis projekta: Izgradnjom reciklažnog dvorišta u Popovači doprinosi se povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te se smanjuju količine otpada koji se odlažu na odlagalište, uz poboljšanje razvoja infrastrukture zaštite okoliša na području grada.

Ukupna vrijednost projekta: 4.042.253,00 HRK

Visina bespovratnih europskih sredstava: 2.666.550,00 HRK (85% prihvatljivih troškova)

 Energetska obnova Glazbene škole Dugo Selo

Opis projekta: Ulaganjem u energetsku obnovu zgrade škole direktno se doprinosi smanjenju godišnje potrebne toplinske energije za grijanje/hlađenje odnosno smanjenju potrošnje energije u sektoru javnih zgrada te se povećava razina kvalitete pruženih usluga.

Ukupna vrijednost projekta: 1.740.356,56 HRK

 

 

Rekonstrukcija prometnice Potok-Okoli

Opis projekta: Provedbom projekta rekonstrukcije prometnice kroz zamjenu postojećih slojeva poboljšava se cestovna mreža grada Popovače te se građanima s perfierije smanjuju vrijeme i troškovi putovanja između dva naselja.

Ukupna vrijednost projekta: 1.614.101,76 HRK

Visina bespovratnih sredstava: 1.362.346,27 HRK (85% ukupnih prihvatljivih troškova)

Radost življenja – Dugo Selo

Opis projekta: Projekt „Radost življenja“ spoj je tradicijske kulture i vrijednosti obogaćen elementima moderne glazbe i dramske umjetnosti kroz koji se stanovnicima grada Dugog Sela i okolice omogućuje razvijanje povezanosti s tradicijom i teritorijem, jačanje kulturnog identiteta te razvoj umjetničke publike.

Ukupna vrijednost projekta: 806.716,78 HRK

Intenzitet potpore: 685.709,26 HRK (85% intenziteta)

 

Ulaganje u nabavu visokobrzinskog grafičkog noža – Correctus Media d.o.o.

Opis projekta: U cilju povećanja uslužnih/proizvodnih kapaciteta te kvalitete usluga i proizvoda tvrtke Correctus media d.o.o. nužna je nabava visokobrzinskog grafičkog noža za rezanje papira kako bi se pozitivno utjecalo na mogućnost samostalnog izvršenja kompletne usluge, smanjenje troškova poslovanja, zadržavanje postojećih ciljnih skupina te povećanje broja klijenata.

Ukupna vrijednost projekta: 234.364,19 HRK

Intenzitet potpore: 159.000,00 HRK (84,80% intenziteta)

Ulaganje u nabavu visokobrzinskog grafičkog noža – Correctus Media d.o.o.

Opis projekta: U cilju povećanja uslužnih/proizvodnih kapaciteta te kvalitete usluga i proizvoda tvrtke Correctus media d.o.o. nužna je nabava visokobrzinskog grafičkog noža za rezanje papira kako bi se pozitivno utjecalo na mogućnost samostalnog izvršenja kompletne usluge, smanjenje troškova poslovanja, zadržavanje postojećih ciljnih skupina te povećanje broja klijenata.

Ukupna vrijednost projekta: 234.364,19 HRK

Intenzitet potpore: 159.000,00 HRK (84,80% intenziteta)

 

 

 

Valorizacija ribolovne tradicije na području Grada Rovinj-Rovigno kroz prezentaciju ribarstva, ribarske tradicije i ribarskog naslijeđa

Opis projekta: Provedbom projekta se želi potaknuti zainteresiranost mladih ljudi za uključivanje u sektor ribarstva, omogućiti rast i razvoj navedene djelatnosti te izgraditi tematsko-edukativni dječji park čime bi se ciljnim skupinama prenijela postojeća znanja i povijesti ribarstva i morskoj prirodnoj baštini.

Ukupna vrijednost projekta: 1.190.091,20 HRK

Udio europskih sredstava u projektu: 755.500,00 HRK

Izgradnja gospodarske zgrade za seoski turizam OPG Miroslav Polovanec

Opis projekta: Primarna svrha projekta je razvijanje nepoljoprivredne djelatnosti turizma na poljoprivrednom gospodarstvu putem izgradnje i opremanja gospodarske zgrade u sklopu postojećeg izletišta.

Ukupna vrijednost projekta: 7.806.667,80 HRK

Udio potpore u projektu: 1.370.396,96 HRK

 

 

 

Izgradnja i opremanje pješačko-biciklističkih staza u Dugom Selu

Opis projekta: Projektom se planira izgradnja novih 5.992,43 metra pješačko-biciklističkih staza koja uključuje prenamjenu postojećih staza, izgradnju i opremanje novih dionica čime se pozitivno utječe na smanjenje emisije CO2 i ispušnih plinova te smanjenje prometnih gužvi i prometnih nesreća uz povećanje sigurnosti pješaka i biciklista u prometu.

Ukupna vrijednost projekta: 7.029.777,49 HRK

Udio potpore u projektu: 2.804.172,05 HRK (85% prihvatljivih troškova)

U koraku s prirodom – Grad Poreč

Opis projekta: Projektom se nastoji osvijestiti i obrazovati građane grada Poreč o važnosti prikupljanja, pravilnog odlaganja i razvrstavanja otpada putem provođenja edukacija građana i izrade promotivnog i informativnog materijala.

Ukupna vrijednost projekta: 559.979,02 HRK

Intenzitet potpore: 475.982,17 HRK (85% intenziteta)

 

 

 

 

 

Informirano za zeleno sutra – Grad Sveta Nedjelja

Opis projekta: Projektom se nastoji osvijestiti i obrazovati stanovnike grada Sveta Nedjelja i općine Stupnik o važnosti prikupljanja, pravilnog odlaganja i razvrstavanja otpada putem provođenja edukacija građana i izrade promotivnog i informativnog materijala.

Ukupna vrijednost projekta:  574.414,78 HRK

Intenzitet potpore: 488.252,56 HRK (85% intenziteta)

Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom – Općina Tar-Vabriga

Opis projekta: Općina Tar-Vabriga zajedno sa 6 partnerskih općina provodi izobrazno-informativne aktivnosti zajedničkog naziva „Kad se odvaja smeće, raste drvo sreće“ u svrhu educiranja stanovnika o ciljevima i važnosti gospodarenja otpadom te motiviranja za njihovo ostvarivanje jer se time postiže poboljšanje socio-ekonomskih čimbenika društva u cjelini.

Ukupna vrijednost projekta: 596.838,88 HRK

Intenzitet potpore: 500.000,00 HRK (83% intenzitet)