Neki u 80 dana proputuju svijet, a neki u 120 dana ne izdaju Odluke o financiranju

Natječaj „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2“, (referentni broj: KK.03.2.1.19) otvoren je u modalitetu privremenog poziva što znači da se svi zaprimljeni projekti ocjenjuju te se tada formira rang lista i priprema popis projekata te se projektima s najvišim brojem bodova dodjeljuju Odluke o financiranju. Broj projekata koji dobivaju bespovratna sredstva ovisi o raspoloživoj financijskoj alokaciji poziva i broju prijavljenih projekata te kvaliteti samih projekata koja se ocjenjuje prema unaprijed definiranim kriterijima. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijava bio je 21.12.2018. godine do 11:00:00 sati. S obzirom na navedeno, postupak dodjele bespovratnih sredstava trebao je završiti do 20.4.2019. godine, a do danas je prošlo 164 dana.

Spomenuti natječaj  prvotno je objavljen pod nazivom Natječaj „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, (referentni broj: KK.03.2.1.18) u modalitetu otvorenog poziva. U modalitetu otvorenog poziva postupak dodjele obuhvaća razdoblje od zaprimanja projektnog prijedloga do donošenje odluke o financiranju, a postupak dodjele odnosno ocjenjivanja projektnog prijedloga započinje od prvog sljedećeg radnog dana od dana zaprimanja projektnog prijedloga  (postupak dodjele ne može trajati dulje od 120 dana osim  ukoliko Upravljačko tijelo ne produži trajanje postupka dodjele bespovratnih sredstava). Glavna razlika otvorenog poziva u odnosu na modalitet privremenog poziva je da se ne formira rang lista po kojoj se bespovratna sredstva dodjeljuju najkvalitetnijim projektnim prijedlozima, nego je potrebno zadovoljiti minimalne kriterije bodovanja i prijaviti projekt što prije po otvaranju prijava jer dodjela bespovratnih sredstava kreće po redoslijedu zaprimanja projektnih prijava. Navedeno se može opisati narodnom poslovicom „Ko prvi, njemu djevojka“. Prijave na natječaj „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, (referentni broj: KK.03.2.1.18) otvorene su 28.08.2018. godine u 11:00:00 sati, a zatvoren je nakon svega 35 sekundi jer je  iznos bespovratnih sredstva obrađenih projektnih prijava premašio 200 posto od ukupne alokacije poziva. Prema informacijama sa stranice eFondovi u postupak dodjele ušlo je 243 projektne prijave prije nego su projektne prijave premašile 200% alokacije poziva, a do trenutka obustave prijave zaprimljeno je još 589 projektnih prijava koje nisu uspješno obrađene. Zbog velikog pritiska javnosti i nezadovoljstva poduzetnika odlučeno je da se natječaj ponovi pod nazivom i modalitetom s početka teksta. Na radionici za fazu II IKT natječaja posrednička i provedbena tijela hvalili su se da su napravili dobar natječaj zbog velike zainteresiranosti poduzetnika, no moje mišljenje je da je natječaj pogrešno programiran jer očito nije očekivan ovakav interes što je vidljivo i iz financijske alokacije. Iz navedenoga se može zaključiti da odgovorna tijela nisu provele adekvatnu analizu tržišta prije otvaranja natječaja. Svrha ovog teksta nije kritizirati prvotni način programiranja predmetnog natječaja nego ukazati na vrijeme od kada su pripremljeni natječaji, do trenutka kada isti dobiju Odluku o financiranju. Naime, prihvatljivi troškovi za pripremu projekta na ponovljenom natječaju za IKT bili su od 9. srpnja 2018. godine, odnosno od datuma objave prvog natječaja (poništenog).

Natječajem su poduzetnici mogli nabaviti informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, a ista spada u brzo razvijajuće grane industrije što znači da je potrebno malo vremena da se razvije nova, bolja odnosno unaprijeđena tehnologija. Iako se tehnologija koja se mogla nabaviti ovim natječajem spada u dugotrajnu imovinu, većina oprema koja se mogla nabaviti prema računovodstvenim standardima amortizira se po stopama od 50%, odnosno očekivani vijek trajanja opreme je 2 godine. Opisano dodatno ukazuje koliko je malo vremena potrebno da ova tehnologija „zastari“.

Kada se uzme u obzir da je većina projekata koja se prijavila na fazu II IKT-a započela s pripremom upravo 9.srpnja 2018. godine (objava prvog IKT-a), a do danas nema informacija o završetku postupka dodjele sredstava jasno je da se javlja problem oko zastarjelosti tehnologije jer je od 9. srpnja 2018. godine pa do danas prošlo ukupno 330 dana.

Prikaz toka objave natječaja

Navedeno bi značilo da je prošlo gotovo dovoljno vremena da se amortizira 50% informacijske i komunikacijske tehnologije. Upravo s tim problemom javio mi se klijent za kojega smo pripremili i prijavili projekt na oba IKT natječaja iz 2018. godine. Klijent se javio s pitanjem koje su posljedice ako odustanemo od projekta (koji je u postupku dodjele bespovratnih sredstava i nije započeo provedbu aktivnosti). Nakon što sam mu objasnio  da je moguće provesti nabavu do određene razine, da mu troškovi budu prihvatljivi (bez prethodno dobivene Odluke u financiranju), rekao mi je da svejedno želi odustati od projekta jer je prošlo previše vremena od kad je projekt pripremljen i da mu se sada ne isplati uložiti preko milijun kuna u projekt nabave tehnologije koja kasni godinu dana za današnjim rješenjima. Naravno, svaki prijavitelj snosi sam rizik od nedobivanja sredstava na nekom EU natječaju, no ovdje leži problem u samim aktivnostima natječaja. Aktivnosti se odnose na nabavku tehnologije s kratkim rokom uporabe jer se predmetna tehnologija brzo razvija i javljaju se naprednija rješenja, a do rang liste projekata nije se došlo nakon skoro godine dana. Prema Uputama za prijavitelje navodi se da da su predmet i svrha (cilj) poziva sljedeći:

Predmet Poziva

„Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.“

Svrha (cilj) Poziva

„Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.“

Budući da se radi o projektima koji su financijski zahtjevni za dobar dio MSP-a, isti nemaju drugog izbora nego mogu samo čekati Odluku o financiranju kako bi mogli provesti projekt (jer naravno, projekt se, na način opisan u projektnom prijedlogu, ne bi mogao provesti bez potpore iz OPKK-a – prijavitelj nema osigurana sredstva za provedbu projekta na način, u opsegu i vremenskom okviru kako je opisano u projektnom prijedlog). Najveće pitanje koje se nameće je koliko projekti koji su prijavljeni doprinose svrsi (cilju) Poziva koji se poziva na povećanje konkurentnosti ukoliko nabavljaju tehnologiju koja je stara već skoro godinu dana. Moguće je napraviti i izmjene u projektu nakon što se potpiše Ugovor o sufinanciranju, no nema garancije da će posrednička tijela prihvatiti prijedlog izmjene, no ako ne prihvate prijedlog izmjene Ugovora kojim bi se omogućila nabavka najnovijih tehnoloških rješenja da li projekti stvarno doprinose jačanju tržišne pozicije, povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podršci razvoju informacijskog društva u RH?

Zbog probijanja rokova postupka dodjele određeni poduzetnici na ovom natječaju našli su se u problemu i morati će donijeti odluku koliko im se isplati provoditi projekt. Dok se u romanima iz 19. stoljeća koji žanrom spadaju u fantastiku piše o mogućnosti putovanja oko svijeta u 80 dana, u Hrvatskoj nije moguća evaluacija projektnih prijava u 120 dana.

Autor: Dominik Petak, Stručnjak za financijske analize i pripremu projekata

Zadnje novosti