Još malo pa nestalo!

Kaže potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić: „Jako sam zadovoljan dinamikom provođenja mjera, obradom prijava i isplatama iz Programa ruralnog razvoja. U posljednje dvije godine smo skratili procedure, uveli administrativna rasterećenja i ubrzali proces dodjele sredstava, a rezultat je visoki stupanj iskorištenosti i na tisuće zadovoljnih korisnika, neke od kojih sam i osobno upoznao. Obilaskom terena stekli smo dobar uvid u potrebe stanovnika naših ruralnih prostora, odredili smo prioritete te imamo dobre temelje za pripremu mjera za iduće programsko razdoblje.“

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. namijenjen je razvoju ruralnih područja, povećanju životnog standarda, razvoju poljoprivrede i povećanju konkurentnosti.  Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. službeno je odobren sredinom 2015. godine. Njegova ukupna alokacija iznosi 2.383 milijarde eura, od čega se 2.026 milijarde eura financira iz Europskog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a ostatak iz sredstava nacionalnog proračuna Republike Hrvatske. Programom je definirano 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima općenito.

Iskreno, vjerujem čovjeku na riječ i sigurno je zadovoljan. Kada je 6. veljače 2019. objavljen  indikativni plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini i temeljem Izvješća o iskorištenosti sredstava, spoznala sam da su sredstva za  pojedine tipova operacija Programa već u potpunosti iskorištena pa tako ove godine neće biti natječaja za  6.1.1. (potpora mladim poljoprivrednicima) i 6.3.1. (potpora malim poljoprivrednicima). Za operaciju 4.1.1. također neće biti raspisivani natječaji u 2019. godini, izuzev natječaja za sektor tovnog govedarstva.

Zbog iskorištenosti nacionalne omotnice,  mladi i mali poljoprivrednici  mogu se ipak i dalje nadati financiranju iz Programa ruralnog razvoja i to putem natječaja koje provode 54 lokalne akcijske grupe., ukoliko su njihovi domicilni LAG-ovi proaktivni i operativni. Tako  smo 2019. godinu započeli s više od 15,7 milijardi kuna stavljenih na raspolaganje korisnicima kroz natječaje, što predstavlja 87% ukupno raspoloživih sredstava za razdoblje 2014.-2020. Dosad je ugovoreno 10,3 milijarde kuna, što čini oko 65% ukupne alokacije. Korisnicima je isplaćeno 31% programske alokacije, odnosno 5,5 milijardi kuna.

Kamoli li sreće da ovako mogu biti sretni Ministri i Ministrice Pavić ili Čorić tj. Žalac i Murganić s dinamikom provođenja. Ali o ovoj temi ćemo u nekom drugom blogu.

Izvor: https://www.apprrr.hr

Samo za informaciju, 2018. godinu zaključili smo sa 150% (preko 541 milijun eura) ostvarenja ciljane vrijednosti ovjeravanja za 2018. i već ostvarenih 69% ciljane vrijednosti ovjeravanja za 2019. godinu.

Voljela bi samo da mi u nekom trenutku slijedeće godine naš Super Tole objavi Izvješće o provedbi i ne daj Bože iznos financijskih korekcija utvrđenih kod krajnjih korisnika, što se inače radi do 31.svibnja svake godine, za prethodnu financijsku godinu. Čisto zbog transparentnosti jer bi se na tom popisu osim OPG-ovaca mogle naći i jedinice lokalne samouprave koje su koristile ili će koristiti Mjeru 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima; 07.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave; 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova. Naime, Mjera 7 u cijelosti ima veliki utjecaj na proračun programa s visokih 19.7%  distribucije ugovorenih sredstava.

Izvor: https://www.apprrr.hr

Tijekom 2019. na raspolaganje ostatak cjelokupne alokacije ide poljoprivrednicima kroz 30-ak postupaka dodjele ukupne vrijednosti preko 360 milijuna eura, čime će tijekom 2019. godine cjelokupna programska sredstva Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. biti aktivirana.

Čitaj : 2020 neće biti novih natječaja, bavit ćemo se samo provedbom odobrenih projekata.   Ali bit ćemo sretni jer ćemo više od 60% sredstava iz Programa – nadam se i isplatiti za investicijske mjere.

Izvor: https://www.apprrr.hr

Autorica: Renata Šeperić Petak, Direktorica

Zadnje novosti

„Kazni se sam ili ću te ja kazniti“

Prema Općim uvjetima koji se primjenjuju na projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Korisnik je obvezan provesti ugovoreni projekt s pažnjom dobrog gospodarstvenika,

Houston We Have a Problem!!!

U utorak, 14. svibnja 2019. godine  u  termama  Sveti Martin  zasjedao je  Odbor za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Dnevni red je bio aktualan

Zatvori izbornik

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj