Dobro je razmišljati izvan okvira, još je bolje surađivati izvan granica

U tijeku su prijave za sredstva Programa prekogranične suradnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Progamom se nastoji smanjiti negativni demografski trend i iseljavanje stanovništva

 

Kako bi se stvorili preduvjeti za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjio negativni demografski trend, a istodobno potaknuo održivi razvoj te podigla kvaliteta života i integracija cjelokupnog stanovništva koje živi u pograničnom području dviju država Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv za projekte u okviru Programa vrijednog ukupno 3.145.677,00 eura. Projekti podneseni u okviru Prioriteta 1 vrijednog 2.145.677,00 eura mogu ostvariti financiranje u iznosu od 10 do najviše 50 tisuća eura, dok projekti u okviru Prioriteta 2, vrijednog 1.000.000,00 eura apliciraju za iznose od 50 do 300 tisuća eura. Javni poziv otvoren je od 1. veljače do 1. ožujka 2024. u 15:00 sati.

Prioritetom 1 financira se prekogranično umrežavanje i jačanje kapaciteta odnosno programi stručne i praktične edukacije s posebnim naglaskom na edukacije iz područja pripreme i provedbe europskih projekata i programa Europske unije te izrada studija i projektno-tehničku dokumentaciju za projekte od značaja za lokalni i regionalni razvoj. Uz to, financira se i organizacija studijskih posjeta s ciljem prekograničnog umrežavanja te razmjene znanja i iskustava u regionalnom razvoju i provedbi razvojnih projekata, kao i nabava opreme te manji infrastrukturni radovi.

Prioritet 2 namijenjen je investicijskim projektima odnosno infrastrukturnim radovima koji doprinose lokalnom i regionalnom razvoju, kao i nabavi opreme za istu svrhu.

Projekti za jačanje konkurentnosti

Projektni prijedlozi mogu biti kulturne, društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne ili gospodarske namjene, a njegovom provedbom će se doprinijeti povećanju kvalitete života i standardu usluga u lokalnoj zajednici, gospodarskom oporavku te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala.

Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Programsko područje koje čini prihvatljivo područje provedbe projekata obuhvaća nekoliko županija Republike Hrvatske. Riječ je o Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibenskokninskoj, Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Brodsko-posavskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Požeško-slavonskoj, Osječko-baranjskoj i Zagrebačkoj županiji. Područja obuhvaćena pozivom u Bosni i Hercegovini su Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska, Posavska, Hercegovačko-neretvanska županija, Županija Središnja Bosna, Zeničko-dobojska županija, Tuzlanska županija, Sarajevska županija, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Bosanski Brod i Brčko distrikt.

Poziv namijenjen pokretačima društva

Na Poziv se projektima mogu javiti jedinice lokalne i regionalne samouprave, JLRS i /ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području navedenih županiji.

Isto tako, projekte mogu prijaviti i jedinice lokalne i regionalne, područne samouprave, JLRS i/ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači u Bosni i Hercegovini na navedenim županijama.

Uz navedene, prihvatljivi prijavitelji su i pravne osobe neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Prihvatljivi troškovi u okviru Poziva su trošak vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom pri čemu ugovor o djelu nije prihvatljiv trošak, trošak promidžbe/vidljivosti projekta; trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije isključivo ako je namijenjen za prioritetno područje ulaganja 1 ukoliko isti nije jedini trošak projekta kao i troškovi opremanja. Uz to, u prihvatljive troškove ulazi i trošak izvođenja radova i nadzora gradnje; troškovi vanjskih pružatelja usluga.

Za više informacija o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti

elektrane

Mala škola obnovljivih izvora energije (2)

Kako već ovoga ljeta osigurati energetsku neovisnost u vlastitoj kući putem solarne elektrane?   Tijekom prošle godine su sunčane elektrane proizvele 297 GWh električne energije,

suradnja

Suradnja je odličan oblik pomoći

Pozivom vrijednim 1.500.000,00 eura financiraju se projekti na dobrobiti hrvatskog naroda u Republici Srbiji   Pomoć nije samo financiranje nego i educiranje i poticanje samostalnosti.