Dobro je razmišljati izvan okvira, još je bolje surađivati izvan granica

U tijeku su prijave za sredstva Programa prekogranične suradnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Progamom se nastoji smanjiti negativni demografski trend i iseljavanje stanovništva

 

Kako bi se stvorili preduvjeti za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjio negativni demografski trend, a istodobno potaknuo održivi razvoj te podigla kvaliteta života i integracija cjelokupnog stanovništva koje živi u pograničnom području dviju država Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv za projekte u okviru Programa vrijednog ukupno 3.145.677,00 eura. Projekti podneseni u okviru Prioriteta 1 vrijednog 2.145.677,00 eura mogu ostvariti financiranje u iznosu od 10 do najviše 50 tisuća eura, dok projekti u okviru Prioriteta 2, vrijednog 1.000.000,00 eura apliciraju za iznose od 50 do 300 tisuća eura. Javni poziv otvoren je od 1. veljače do 1. ožujka 2024. u 15:00 sati.

Prioritetom 1 financira se prekogranično umrežavanje i jačanje kapaciteta odnosno programi stručne i praktične edukacije s posebnim naglaskom na edukacije iz područja pripreme i provedbe europskih projekata i programa Europske unije te izrada studija i projektno-tehničku dokumentaciju za projekte od značaja za lokalni i regionalni razvoj. Uz to, financira se i organizacija studijskih posjeta s ciljem prekograničnog umrežavanja te razmjene znanja i iskustava u regionalnom razvoju i provedbi razvojnih projekata, kao i nabava opreme te manji infrastrukturni radovi.

Prioritet 2 namijenjen je investicijskim projektima odnosno infrastrukturnim radovima koji doprinose lokalnom i regionalnom razvoju, kao i nabavi opreme za istu svrhu.

Projekti za jačanje konkurentnosti

Projektni prijedlozi mogu biti kulturne, društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne ili gospodarske namjene, a njegovom provedbom će se doprinijeti povećanju kvalitete života i standardu usluga u lokalnoj zajednici, gospodarskom oporavku te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala.

Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Programsko područje koje čini prihvatljivo područje provedbe projekata obuhvaća nekoliko županija Republike Hrvatske. Riječ je o Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibenskokninskoj, Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Brodsko-posavskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Požeško-slavonskoj, Osječko-baranjskoj i Zagrebačkoj županiji. Područja obuhvaćena pozivom u Bosni i Hercegovini su Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska, Posavska, Hercegovačko-neretvanska županija, Županija Središnja Bosna, Zeničko-dobojska županija, Tuzlanska županija, Sarajevska županija, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Bosanski Brod i Brčko distrikt.

Poziv namijenjen pokretačima društva

Na Poziv se projektima mogu javiti jedinice lokalne i regionalne samouprave, JLRS i /ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području navedenih županiji.

Isto tako, projekte mogu prijaviti i jedinice lokalne i regionalne, područne samouprave, JLRS i/ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači u Bosni i Hercegovini na navedenim županijama.

Uz navedene, prihvatljivi prijavitelji su i pravne osobe neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Prihvatljivi troškovi u okviru Poziva su trošak vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom pri čemu ugovor o djelu nije prihvatljiv trošak, trošak promidžbe/vidljivosti projekta; trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije isključivo ako je namijenjen za prioritetno područje ulaganja 1 ukoliko isti nije jedini trošak projekta kao i troškovi opremanja. Uz to, u prihvatljive troškove ulazi i trošak izvođenja radova i nadzora gradnje; troškovi vanjskih pružatelja usluga.

Za više informacija o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti