Više od 13 milijuna eura za osiguranje poljoprivredne proizvodnje

Jedan je od osnovnih oblika zaštite od vremenskih nepogoda i životinjskih bolesti je osigurati proizvodnju plaćanjem premije osiguranja. Upravo je objavljen natječaj za osiguranje poljoprivredne proizvodnje u visini od 70% iznosa

 

Snažne oluje koje su ove, ali i prethodnih godina zadesile Hrvatsku svjedoče klimatskim promjenama i nanose velike štete poljoprivredi pogođenih područja. Isto tako, iznenadne pojave raznih oboljenja životinja kao što je nedavna pojava afričke kuge na farmama svinja, ptičja gripa, salmonela i druge konstantno prijete uzgajivačima. Posljedice su višestruke i dobro poznate, uz nedostatak proizvoda na tržištu, direktno je ugrožena poljoprivreda, dolazi do poremećaja na tržištu, poskupljenja i ugrožavanja kompletne ekonomije.  Stoga, potrebno je provoditi osiguranje poljoprivredne proizvodnje kao važan element cijele djelatnosti.

Kako bi potakli poljoprivrednike na ugovaranje osiguravanja njihove poljoprivredne proizvodnje i time umanjili ekonomske gubitke prouzročene nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima, Ministarstvo poljoprivrede je temeljem Pravilnika o provedbi intervencije 76.01 „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike raspisalo natječaj kojim se financira 70% premije osiguranja. Maksimalan iznos godišnje potpore po korisniku iznosi 75.000,00 eura, a ukupan iznos raspoloživih sredstava za ovu namjenu iznosi 13.338.000,00 eura.

Natječaj Ministarstva poljoprivrede je objavljen prije nekoliko dana, a rok za podnošenje prijava je od 25. rujna pa do 31. prosinca.

Dugoročna sigurnost opskrbe hranom

Prijavitelji za ovu vrstu potpore moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora, a u dokumentaciji koju prilažu se, uz ostalo, mora nalaziti i potvrda osiguravajućeg društva u kojoj je jasno naveden iznos najmanje 30% plaćene premije.

Osiguranja od nepovoljnih klimatskih prilika i životinjskih bolesti samo su dio mjera iz nacionalne poljoprivredne politike kojom se podupire prelazak na pametan, održiv, konkurentan, otporan i diversificiran poljoprivredni sektor, čime se osigurava dugoročna sigurnost opskrbe hranom. Ti planovi ujedno pridonose djelovanju u području klime, zaštiti prirodnih resursa, očuvanju kao i povećanju bioraznolikosti te jačanju socioekonomske strukture ruralnih područja.

Planovima se podupiru brojne intervencije usmjerene na posebne potrebe država članica i njihovih regija. Osmišljeni su u skladu s novim pristupom usmjerenim na rezultate i uspješnost u cilju ostvarenja konkretnih rezultata u odnosu na posebne ciljeve ZPP-a na razini EU-a, ali i doprinos europskom zelenom planu.

U planovima u okviru ZPP-a prvi se put definira strategija koja obuhvaća sve glavne instrumente koji se financiraju iz ZPP-a: izravna plaćanja, potporu za ruralni razvoj i intervencije specifične za određene tržišne sektore. No, da bi planovi mogli biti ostvareni, potrebno je i zaštititi ulaganja i postojeće poljoprivredne kapacitete. Osiguranje je tek jedan, može se reći osnovni korak u ostvarenju tog cilja budući da su štete koje mogu zadesiti poljoprivrednike ogromne. Samo za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica nedavne pojave afričke kuge na farmama, država će isplatiti pomoć uzgajivačima u iznosu od 12,5 milijuna eura.

Za više informacija obratite se na:

info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti