Pravo je vrijeme za ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju

Izgradnja i opremanje objekata, kupovina mehanizacije, prelazak na obnovljive izvore energije i biosigurnosne mjere dio su ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju koja se financiraju iznosima od 15 tisuća do 2 milijuna eura

 

Tijekom krize zbog zaraze afričkom svinjskom kugom često se isticalo kako je širenju bolesti pogodovalo što objekti u kojima su uzgajane svinje nisu imali odgovarajuće biosigurnosne mjere. Svim uzgajivačima koji će ulagati u biosigurnosne mjere bespovratnim će se poticajima priznati 100 % troškova u okviru nedavno objavljenog natječaja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Riječ je o provedbi intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Natječajem se dodjeljuju sredstva u iznosu od 15.000,00 eura do maksimalno 2.000.000,00 eura, a prijave počinju 22. siječnja 2024. godine u 12:00 sati, i završavaju 22. veljače 2024. godine u 12:00 sati.

No, nije riječ samo o biosigurnosnim mjerama. Potporama se sa 65% financiraju prihvatljivi troškovi ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, osim u slučajevima kada se na natječaj prijave mladi poljoprivrednici, a tada se financira 80% prihvatljivih troškova.

Kod investiranja u uvođenje biosigurnosnih mjera priznaje se 100% prihvatljivih troškova, ali nositelj projekta mora biti osposobljen iz područja biosigurnosti najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Pri ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u okviru ove intervencije smatra se  izgradnja, odnosno rekonstrukcija i/ili opremanje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, objekata za životinje, staklenika, plastenika i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i gljiva. Isto se odnosi i na ostale gospodarske objekte, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti, kao i objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje, te izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu i sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne poljoprivredne proizvodnje. Izgradnja, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvoda se na isti način smatra prihvatljivim ulaganjem.

Što su biosigurnosne mjere

Uvođenje biosigurnosnih mjera je ulaganje koje se sufinancira u iznosu od 100%, a pritom se misli na uvođenje mjera u okviru postojećih objekata za držanje životinja. To su, na primjer, ograde koje ispunjavaju uvjete biosigurnosti, biosigurnosna oprema i uređaji, vrata, zavjese, tuneli i oprema za dezinfekciju. Građenje, izgradnja i/ili rekonstrukcija, kao i/ ili opremanje objekata i prostorija za dezinfekciju osoba i gospodarskih vozila, ali i građenje i/ili rekonstrukcija, kao i opremanje objekata i prostorija za skladištenje i rukovanje hranom za životinje su biosigurnosne mjere i ulaganje se sufinancira natječajem.  Isto je i s objektima, odnosno, prostorijama za kontrolu ulaska i izlaska osoba, gospodarskih vozila i poljoprivredne mehanizacije sa i na poljoprivredno gospodarstvo, uključujući mrežu putova unutar poljoprivrednog gospodarstva, zatvoreni hranidbeni sustav uključujući silose za stočnu hranu.

Mehanizacija za poljoprivrednu proizvodnju

Uz navedeno, pod ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju smatra se i kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, kao i kupnja poljoprivredne mehanizacije, uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju, uključujući sektor vinogradarstva u kojem se ulaganjem smatra restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino.

Sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena smatraju se ulaganjima, kao i kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, bez općih troškova.

Prihvatljivi su troškovi i za izgradnju, odnosno rekonstrukciju u slučaju povećanja kapaciteta i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe, kao i strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva. Govoreći o energiji iz obnovljivih izvora prihvatljivim se troškovima smatra izgradnja, rekonstrukcija i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom, kao i izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe. Izgradnja, odnosno rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe, kao i kupnja strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe spadaju u prihvatljive troškove.

Pritom je važno znati da ulaganja u zbrinjavanje stajskog gnoja te korištenje obnovljivih izvora energije nisu prihvatljivi kao samostalno ulaganje nego isključivo u sklopu građenja, odnosno izgradnje novih objekata za proizvodnju i/ili povećanja postojećih proizvodnih kapaciteta rekonstrukcijom objekata.

Nematerijalni troškovi

Ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju donosi i druge, nematerijalne troškovi koji mogu biti sufinancirani ovim natječajem. Riječ je o kupnji ili razvoju računalnih programa, kupnji prava na patente i licence, autorskim pravima, robni mžigovima i ostalim nematerijalnim troškovima povezanim s materijalnim ulaganjem.

U to spadaju opći troškovi do 10% ukupno prihvatljivih troškova projekta od kojih su troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% prihvatljivih troškova, ne više od 5.000 eura, a troškovi pripreme dokumentacije i/ili provedbe projekta, uključujući i provedbu postupaka nabave, prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od 10.000 EUR.

Troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama iznad i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Za više informacija o EU natječajima obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti