Povećanje produktivnosti vinograda uz nove potpore

Vinogradarima je na raspolaganju 2.344.250,00 eura pri čemu je maksimalan iznos potpore po projektu 550.000,00 eura

 

Suvremeno vinogradarstvo je neophodno za dobar položaj na tržištu. Stoga je restrukturiranje i konverzija vinograda nužno kako bi se povećala produktivnost i konkurentnost korištenjem inovativnih tehnologija i poboljšanja praksi koje ujedno doprinose prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena. Da bi se pomoglo vinogradarima u realizaciji tog cilja definiranog unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027., Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je poziv za zaprimanje projektnih prijedloga koji počinje 24. lipnja, a završava 15. srpnja u 12:00. Na raspolaganju je 2.344.250,00 eura pri čemu je maksimalan iznos potpore po projektu 550.000,00 eura. Razina potpore iznosi do 75 posto prihvatljivih troškova restrukturiranja i konverzije vinograda i 80 posto prihvatljivih troškova na površinama na kojima je nagib veći od 40 posto. Naknada za gubitak dohotka kod premještanja vinograda dozvoljava se u vidu istovremenog postojanja starog i novog nasada vinograda u razdoblju koje ne prelazi tri vegetacijske godine od vegetacijske godine u kojoj je podignut novi nasad.

Riječ je o natječaju za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana za intervenciju 58.1.a.01 – RESTRVINEY. Sektorski ciljevi intervencije su poboljšanje gospodarske održivosti i konkurentnosti Unijinih proizvođača vina, doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama te doprinos poboljšanju održivosti sustava proizvodnje i smanjenju utjecaja sektora vina u Uniji na okoliš, među ostalim podržavanjem vinogradara u smanjenju upotrebe sirovina i uvođenju okolišno održivijih metoda i uzgojnih praksi.

Specifični ciljevi su jačanje usmjerenosti na tržište i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava kratkoročno i dugoročno, uključujući veću usmjerenost na istraživanje, tehnologiju i digitalizaciju. Uz to, nastoji se i doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama, uključujući smanjenje emisija stakleničkih plinova i poboljšanjem sekvestracije ugljika, te promicanje održive energije.

Pokazatelji rezultata uspješnosti projekata su restrukturiranje i modernizacija, uključujući poboljšanje učinkovitosti resursa, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba te proizvodnja obnovljive energije ili biomaterijala.

Prihvatljive aktivnosti

Važno je znati da vinograd starosti do 10 godina nije prihvatljiv za provođenje aktivnosti konverzije sorti, uključujući i precjepljivanje i premještanje vinograda.

Vinograd mlađi od 10 godina može biti prihvatljiv za aktivnosti poboljšanja tehnika upravljanja vinogradima odnosno kod aktivnosti vezanih uz izgradnju terasa, zidova, izgradnje antierozijskih sustava, navodnjavanja ukoliko iste ne uključuju sadnju novih restrukturiranih nasada vinograda.

Premještanja vinograda može biti prihvatljiva aktivnost ukoliko je isto uvjetovano izgradnjom infrastrukture odnosno izmjenama prostornog plana. Nisu prihvatljive površine na kojima se prijavljuje nova sadnja, odnosno premještanje vinograda bez prijavljenih postojećih površina vinograda predviđenih za krčenje.

Navedene aktivnosti mogu se provoditi samostalno ili u kombinaciji s drugim navedenim aktivnostima koje se moraju obavljati i odvijati logičkim kronološkim redoslijedom te moraju dovesti do krajnjeg cilja projekta.

Troškovi modernizacije vinogradarske opreme odnosno nabava digitalnih alata, dronova za praćenje zdravstvenog stanja nasada s prigodnim softverom prihvatljivi su isključivo uz sadnju odnosno restrukturiranje novog nasada ili aktivnost poboljšanja tehnika upravljanja vinogradima.

Provedba projekta

Agencija za plaćanja nakon obrade zahtjeva za potporu u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom te prihvatljivosti ulaganja odnosno troškova podnositelju izdaje Odluku o dodjeli sredstava. Važno je napomenuti da odobreno ulaganje predviđeno projektom može započeti odmah nakon zaprimanja izvješća kontrole na terenu, a prije izdavanja Odluke o dodjeli sredstava. Odlukom o dodjeli sredstava utvrđuju se maksimalni iznos potpore za prihvatljive aktivnosti, prihvatljivi troškovi projekta i odobreni dobavljači odnosno ponude, neprihvatljivi troškovi projekta, prihvatljiva površina ARKOD parcela s planiranim sklopom sadnje, rok završetka pojedinih aktivnosti, rok podnošenja završnog zahtjeva za isplatu potpore, obveze i prava korisnika. Nepridržavanje odredbi propisanih Pravilnikom i Odlukom o dodjeli sredstava može prouzročiti poništenje Odluke o dodjeli sredstava.

Promjene projekta

Zahtjev za promjene projekta podnosi se na obrascu dostupnom na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja. Izmjene projekta mogu se podijeliti na veće i manje izmjene. Manje promjene projekta predstavljaju manji ili veći broj posađenih biljaka koji ne odstupaju od planiranog broja više ili manje od 20 posto, uz uvjet da planirani sklop, odnosno razmak u redu i razmak unutar reda, u odnosu na planirano, ne odstupa više ili manje od 20 posto. Manje promjene predstavljaju i financijski transferi među aktivnostima u okviru odobrenog projekta koji ne prelaze 20 posto vrijednosti odobrenog iznosa troškova uz uvjet da ne prekoračuje ukupni iznos odobrene potpore za projekt.

Za više informacija o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti