Povećanje konkurentnosti na tržištu vina postiže se ulaganjem

Više od sedam milijuna eura namijenjeno je za unapređenje proizvodnje vina

Uspjeti u zahtjevnom svijetu vina izuzetno je teško. Da bi se povećala konkurentnost hrvatskih vina nužno je povećati kvalitetu vina, učinkovitost proizvodnje i smanjiti cijenu krajnjeg proizvoda. To je cilj intervencije „Ulaganja“ u okviru koje je nedavno objavljen poziv na dostavu projektnih prijava za mikro, mala, srednja i velika poduzeća u sektoru vina kao i fizičke i pravne osobe upisane u Vinski registar. Projektima se ostvaruju potpore u iznosu od minimalnih 5 tisuća eura pa do milijun i pol eura za mikro, mala i srednja poduzeća što su poduzeća u kojima je do 250 zaposlenih, a koja ostvaruju promet do 50 milijuna eura i/ili ukupnu godišnju bilancu do 43 milijuna eura. Poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna eura mogu ostvariti potporu u iznosu od 750 tisuća eura, dok poduzeća sa 750 i više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna eura i više mogu ostvariti potporu u iznosu do 550 tisuća eura. Ukupna financijska alokacija iznosi 7.822.750,00 eura, a rok za prijavu počinje 22. siječnja u 12 sati i završava 1. ožujka u 12 sati.

Zašto ulagati u proizvodnju vina

Povećanje konkurentnosti zahtijeva ulaganja u proizvodnju i marketing vina, s obzirom na tehnički slabu opremljenost vinarija i zastarjelost tehnologije, također uzimajući u obzir poboljšanje uštede energije, globalne energetske učinkovitosti i održivih procesa. Aktivnosti u okviru intervencije “Ulaganja” omogućit će istraživanje novih tehnologija i digitalizaciju procesa rada. Osigurat će se potreban okvir za uspostavu novih tehnoloških programa i istraživanja u daljnjem razvoju tehnoloških rješenja i inovacija, posebice u područjima primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u upravljanju vinskim podrumima, pakiranju i otpremi vina korištenjem umjetne inteligencije i robotike, biotehnologije i zelenih tehnologija, čime se značajno smanjuje potreban broj zaposlenih.

Potpora za mikro, mala i srednja poduzeća, uključujući i fizičke osobe iznosi 50% prihvatljivih troškova, za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih potpora iznosi 25 % prihvatljivih troškova dok za velika poduzeća sa 750 ili više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24% prihvatljivih troškova.

Od kupovine nepokretne imovine do laboratorija

Pritom su prihvatljivi troškovi stjecanje, izgradnja, poboljšanje nepokretne imovine odnosno objekta za proizvodnju vina, čuvanje i skladištenje vina, prodaju vina te kontrolu kvalitete, kao i kupnje novih strojeva i opreme za preradu grožđa te skladištenje vina. U prihvatljive troškove ulazi i obnova, modernizacija i opremanje infrastrukture objekta za prodaju i prezentaciju vina, opremanja laboratorija za kontrolu kvalitete proizvoda od grožđa i vina te opći troškovi vezani za studije izvedivosti, pripremu projektne dokumentacije, elaborat zaštite okoliša kao i naknade za arhitekte i inženjere.

Aktivnosti koje su započete i provedene nakon podnošenja zahtjeva za potporu na javni natječaj mogu se sufinancirati, osim u slučaju projekta kojem je glavna ili jedna od aktivnosti rekonstrukcija, odnosno poboljšanje nepokretne imovine te se za takve projekte, početak aktivnosti računa od datuma izdavanja nalaza kontrole na terenu, a prije donošenja Odluke o dodjeli sredstava. Opći troškovi su prihvatljivi ako su nastali od 16.10.2023. godine do dana podnošenja zahtjeva za potporu. U slučaju kad su u projektu sadržani opći troškovi koji se odnose i na izgradnju, rekonstrukciju ili poboljšanje nepokretne imovine i na opremanje, ukupna vrijednost prihvatljivog općeg troška ne može iznositi više od 5 tisuća eura. U slučajevima ako su u projektu sadržani samo troškovi studije izvedivosti koji se odnose i na izgradnju, odnosno rekonstrukciju i na opremanje, ukupna vrijednost prihvatljivog troška ne može iznositi više od 3 tisuće eura.

Prihvatljive su naknade za arhitekte i inženjere, naknade za savjetovanja do 10% od ukupno prihvatljivog iznosa bez općih troškova, ali ne više od 5 tisuća eura. Prihvatljive su naknade za studije izvedivosti i troškovi izrade elaborata zaštite okoliša do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja bez općih troškova, a u slučaju ako su u projektu sadržani samo troškovi studije izvedivosti ne više od 3 tisuće eura, dok ukupna vrijednost prihvatljivog troška ako je u pitanju samo opremanje ne može iznositi više od 2 tisuće eura.

Ograničenja pri sufinanciranju

Stjecanje nepokretne imovine je kupnja nepokretne imovine radi poboljšanja iste nepokretne imovine, uključujući i kupnju zemljišta kao jedne od aktivnosti u okviru projekta s ciljem izgradnje vinarije i/ili prezentacijskog i/ili prodajnog objekta. Troškovi kupnje nepokretne imovine radi poboljšanja iste ne smiju premašiti 10 % od maksimalno prihvatljivih troškova građenja ili poboljšanja nepokretne imovine. Troškovi stjecanja, odnosno kupnje nepokretne imovine kada projektom nije predviđena izgradnja i/ili prenamjena iste u vinarije i/ili prezentacijske i/ili prodajne objekte nisu prihvatljivi za sufinanciranje. Troškovi proizašli temeljem sklopljenog predugovora kojim se kupuje nepokretna imovina radi poboljšanja nepokretne imovine, odnosno trošak uplaćenog predujma, mogu biti prihvatljivi ukoliko su nastali nakon 16. listopada 2023. do dana podnošenja zahtjeva za potporu. Pritom, trošak plaćen u gotovini nije prihvatljiv za sufinanciranje. Poboljšanje nepokretne imovine je rekonstrukcija i/ili obnova vinarija i/ili prezentacijskih i/ili prodajnih objekata te prenamjena objekata u vinarije i/ili prezentacijske i/ili prodajne objekte.

Obnovom objekta se smatra temeljita i sveobuhvatna obnova unutarnjeg prostora postojeće građevine s ciljem promjene tehničkog sustava u objektu, što može biti dovod energije te dovod i odvod vode, sustav grijanja, klimatizacije, ventilacije, osvjetljenja, zamjene stolarije i svih radova od razine zidne, podne konstrukcije do završne obrade zidova, podova i ugradnje postrojenja i/ili opreme i kao takvi predstavljaju poboljšanje postojećeg stanja, osim poslova manjih jednostavnih obnova i poslova redovitog održavanja. Troškovi redovitog održavanja i amortizacije opreme, zgrada i postrojenja nisu prihvatljivi za sufinanciranje. Neprihvatljivim troškovima se smatraju troškovi jednostavne zamjene postojeće opreme bez poboljšanja tehnologije proizvodnje, troškovi redovitog održavanja i amortizacije opreme, građevina i postrojenja, troškovi refundacije kamata, režijskih troškova i pristojbi i slični, koji su dio redovnog poslovanja.

Za više informacija o EU fondovima obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti