Potpora male vrijednosti za dečke iz pilane

Od 21. kolovoza pa do 4. rujna poduzetnici koji prerađuju drvo mogu se prijaviti za natječaj potpora male vrijednosti kojim će sufinancirati ulaganje u proizvodnu tehnologiju u iznosu do 100.000 eura

 

Drvna industrija odavno nije više posao predviđen samo za muškarce, stoga je naslov samo parafraza starog vica, ali je zato potpora vrlo ozbiljna.

Ministarstvo poljoprivrede je u četvrtak, 10. kolovoza 2023., objavilo Drugi javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023., vrijedan ukupno 2,1 milijun eura.

Natječajem će se dodjeljivati bespovratna namjenska sredstva potpora male vrijednosti za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja, proizvodno-poslovni objekt, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i promotivne aktivnosti.
Intenzitet potpore je 70 % od ukupno prihvatljivog troška, a najviši iznos po korisniku je 100.000 eura za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja te proizvodno-poslovni objekt dok je taj iznos 30.000 eura za ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju te 50.000 eura za promotivne aktivnosti. Gornja granica potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 eura u tekućoj te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.
Rok za podnošenje prijave počinje teći 21. kolovoza 2023. u 10:00 sati i traje do 4. rujna 2023. u 10:00 sati.

Čemu služe potpora male vrijednosti za preradu drva

Osnovni cilj potpore je ublažavanje negativnih gospodarskih učinaka na poslovanje poduzetnika koji obavljaju gospodarske djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja.

Gornja granica potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 eura u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Prerada drva mora biti glavna poduzetnička djelatnost trgovačkog društva ili obrta koje je preko 51 % ukupnog godišnjeg prihoda / primitka u zadnje dvije fiskalne godine ostvarilo proizvodnjom vlastitih proizvoda, a ne trgovinom repromaterijala i pružanjem usluge obrade pločastih materijala i ostalih drvnih materijala. Pritom, prijavitelj mora ostvariti pozitivan financijski rezultat za 2022. godinu i imati najmanje dvije zaposlene osobe u prosincu 2022. i travnju 2023., te nemati evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava i podmiriti sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi.

Bez utjecaja na tržišno natjecanje

Potpora male vrijednosti je potpora uređena važećom uredbom Europske unije, a koja zbog svoga iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država članica Europske unije.

Prihvatljivim troškom za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja smatra se nabava stroja ili postrojenja kao što je pilansko postrojenje, sušionica, parionica, lakirnica ili linija, te s time povezan trošak dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacija isključivo od istog dobavljača.

Ulaganjem u proizvodno-poslovni objekt smatra se izgradnja ili adaptacija ili rekonstrukcija jednog objekta što se odnosi i na materijal i radove izgradnje. Najviši iznos potpore koji se može ostvariti iznosi 100.000 eura, ali to znači da ulaganje mora biti više jer se potpora odnosi na 70% prihvatljivih troškova.

Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju predstavlja ulaganje u softver ili licencu za korištenje ili pak, nadogradnju postojećeg softvera. Iznos potpore koji se može ostvariti za ovo ulaganje je 30.000 eura, a to mora biti 70% potpore.

Najam, uređenje sajamskog – izložbenog prostora i transport izložaka, od vanjskog pružatelja usluge, te promidžbeni materijal kao što su letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo vezano za sudjelovanje na tom sajmu ili izložbi smatra se ulaganjem u promotivne aktivnosti. Uz to, promidžbeni materijal ili usluga oglašavanja u novinama, časopisima, na televiziji i radiju te materijal za oglašavanje predstavljaju aktivnosti za koje se može ostvariti potpora u iznosu od 50.000 eura, ako predstavlja do 70% prihvatljivih troškova.

Zadnje novosti