Put do uspjeha je lakši ako postoje partneri

Mikro i malim pograničnim tvrtkama na raspolaganju je više od 10 milijuna eura kao oblik potpore. Ključan uvjet je suradnja

 

Male tvrtke se najbolje razumiju jer se često suočavaju s istim izazovima. Da bi se pomogla suradnja mikro i malih poduzeća, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO, objavila je prvi javni poziv za dostavu projektnih prijedloga suradnje mikro i malih poduzeća na pograničnom području Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Crne Gore. Poziv se objavljuje u okviru Fonda projekata malih vrijednosti, Small Project Fund, SPF, projekta EmBRACE, Enhancing MSEs sustainaBle gRowth And CompEtitiveness. Prjekt se provodi u sklopu Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027. te ima za cilj potaknuti kontinuirani rast i unaprjeđenje konkurentnosti mikro i malih poduzeća u pograničnom području triju država.

Poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 10.265.087,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA III, od čega je za ovaj, prvi poziv raspoloživo tri milijuna eura. Projektne prijedloge treba poslati do 17. rujna 2024. godine.

Projektom se može financirati razvoj i prilagodba poslovnih modela, proizvoda, usluga i procesa, poticanje razvoja lokalnih mikro i malih poduzeća, sa snažnim naglaskom na uvođenje inovacija proizvoda ili procesa, razvoj pilot akcija i novih poslovnih rješenja uz istodobno unaprjeđenje njihove prekogranične poslovne suradnje.

Kako do dodatnih pet bodova

Sredstvima EU se u ovom pozivu može financirati do 85 posto ukupne vrijednosti projekta, pri čemu najviši iznos europskih sredstava koji je moguće ostvariti po malom projektu iznosi 200 tisuća eura. Svaki mali projektni prijedlog treba uključivati suradnju najmanje dva, a najviše četiri projektna partnera odnosno krajnja korisnika iz različitih zemalja uključenih u programsko područje. Pritom jedan od partnera mora imati sjedište na području Europske unije, a ako je riječ o suradnji partnera iz sve tri zemlje članice programskog područja, to se boduje s dodatnih pet bodova u ocjeni prijedloga. Pritom je važno istaći da samo transferiranje projekta iz jedne države u drugu ne predstavlja suradnju koju zahtijeva projekt.

Krajnji korisnici moraju opisati kako će projekt koji predlažu za sufinanciranje promicati održivi razvoj, jednake mogućnosti i ravnopravan, nediskriminacijski odnos muškaraca i žena. Krajnji korisnici moraju u detalje opisati potencijalni rizik od značajne štete, kako bi se ona izbjegla, za okoliš i ciljeve EU u vezi okoliša. Projekt mora navesti mjere kojima će se takve opasnosti i rizici izbjeći. Istodobno, potencijalni izravni ili neizravni učinci planiranih projektnih mjera i ishoda moraju biti konkretno navedeni, mora se znati što će točno biti poboljšano, kojim elementom projektnog prijedloga.

„Zeleni pristup u organizaciji projektnih događanja

Pritom održivi razvoj podrazumijeva zadovoljavanje potreba sadašnjih naraštaja na način da to ne ugrožava potrebe budućih naraštaja osiguravajući istodobno uravnotežen gospodarski rast, društveni napredak, zaštitu i poboljšanje kvalitete okoliša. To se ne odnosi samo na budući učinak rezultata projekta već i na takve aktivnosti i rješenja provedbe projekta kao što je na primjer „zeleni“ pristup u organizaciji projektnih događanja, putovanja, javne nabave, energetski učinkovitih rješenja i drugog, a čime se može smanjiti ekološki i ugljični otisak provedbe projekta. Traženi minimum je neutralni doprinos, isto kao i pri zadovoljavanju kriterija jednakih mogućnosti i nediskriminacije. Diskriminacija se, znamo, može temeljiti na rasnom ili etničkom podrijetlu, vjeri ili uvjerenje, invaliditetu, dobi ili seksualnoj orijentaciji. Ciljevi ravnopravnosti žena i muškaraca su, naime, jedna od temeljnih vrijednosti EU, a traženi minimum je neutralni doprinos.

Za više informacija o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti