Potpora najmanjim tvrtkama Istarske županije u zelenoj tranziciji

Inovacije zaslužuju podršku, a ovim Pozivom je osigurano od 50 do 100 tisuća eura za mikro, male i srednje poduzetnike

 

U najavi za jesen, a ujedno i na e-savjetovanju nalazi se EU “Potpora MSP-ovima Istarske županije u zelenoj tranziciji putem proizvodnih inovacija” iz novog operativnog programa ITP. Riječ je o pozivu samo za istarske poduzetnike za projekte ulaganja mikro, malih i srednjih poduzeća na području Grada Pule i Labinštine, što uključuje Grad Labin, te općine Kršan, Sveta Nedelja, Pićan i Raša. Poziv se odnosi na ulaganja koja vode inovacijama organizacije poslovanja, inovacijama procesa ili proizvodnim inovacijama koje na tržište donose nove proizvode i usluge, a koji su usmjereni prema zelenoj tranziciji. To su na primjer aktivnosti koje vode povećanju učinkovitosti u korištenju resursa, povećanju energetske učinkovitosti ili smanjenju negativnih učinaka na okoliš i digitalnoj tranziciji u smislu inovativnih digitalnih usluga ili digitalizacije poslovanja.

Iznos potpore se kreće u iznosu od 50 do 100 tisuća eura, a intenzitet potpore je 50 do 100 posto. Važno je znati da nisu prihvatljive aktivnosti uvođenja novih kapaciteta obnovljivih izvora energije i ulaganja u mjere energetske učinkovitosti. Za ulaganja u infrastrukturu neophodno je  imati riješene imovinske-pravne odnose i građevinsku dozvolu, a za opremanje izrađene tehničke specifikacije i troškovnik za nabavu opreme i/ili nabavu usluga.

Jačanje konkurentnosti i otpornosti

Prioritet Poziva je omogućavanje regijama i ljudima da ublaže socijalne i gospodarske učinke kao i učinke na zapošljavanje i okoliš koji su posljedica tranzicije prema ostvarenju klimatskih i energetskih ciljnih vrijednosti Unije do 2030. i klimatski neutralnom gospodarstvu Unije do 2050., temeljem Pariškog sporazuma.

Svrha ovog Poziva je jačati konkurentnost i otpornost te postići diversifikaciju poslovanja mikro, malih i srednjih poduzeća te usmjeravanju razvoja u skladu s principima zelene i digitalne tranzicije prema klimatskim i energetskim ciljevima Unije i viziji neutralnog gospodarstva, posebno uključujući gubitke radnih mjesta.

Pritom, u kontekstu ovog Poziva primjenjuju se sve razvojne, financijske i komercijalne aktivnosti koje je poduzelo neko poduzeće s namjerom da rezultiraju inovacijom za tvrtku. Inovacija organizacije poslovanja znači provedba nove organizacijske metode u poslovnoj praksi poduzetnika, organizaciji radnog mjesta ili vanjskim odnosima primjerice, upotrebom novih ili inovativnih digitalnih tehnologija. To isključuje promjene koje se temelje na organizacijskim metodama koje tvrtka, odnosno poduzetnik već primjenjuje, promjene upravljačke strategije, spajanja i preuzimanja, prestanak uporabe procesa, jednostavnu zamjenu ili proširenje temeljnog kapitala, promjene nastale isključivo kao posljedica promjene faktorskih cijena, prilagođavanje kupcima, lokalizaciju, redovne, sezonske i druge ciklične promjene te trgovinu novim ili znatno poboljšanim proizvodima. Inovacije u organizaciji poslovanja mogu obuhvaćati poslovne prakse koje se tiču, na primjer, fleksibilnosti radnog mjesta s ciljem povećanja zadovoljstva zaposlenika i smanjenja njihove fluktuacije ili privlačenja novih zaposlenika s relevantnim znanjima i vještinama kao što je uvođenje modela rada na daljinu, fleksibilnog radnog vremena i slično, upravljanje znanjem kroz uspostavu sustava za prikupljanje i širenje znanja unutar poduzeća s ciljem podizanja znanja i vještina unutar poduzeća, privlačenja novih zaposlenika ili partnera novim metodama.

Traže se inovacije tehnike, opreme ili softvera

Uz ove inovacije, potpore se odnose i na inovacije procesa, odnosno novi ili poboljšani poslovni proces za jednu ili više poslovnih funkcija koji se značajno razlikuje od prijašnjeg poslovanja poduzeća i koji je stavljen u upotrebu u tom poduzeću. Konkretnije, to se odnosi na znatne promjene u tehnikama, opremi ili softveru na razini pojedinog poduzetnika. Inovacija može uključivati značajne promjene ili poboljšanja linija proizvodnje u smislu kvalitete, sigurnosti, učinkovitosti, energetske učinkovitosti, ekološke prihvatljivosti ili bilo kojeg drugog parametra koji je predmet inovacije procesa. Proizvodna inovacija primjenjiva u ovom Pozivu znači predstavljanje novog ili poboljšanog proizvoda ili usluge s obzirom na njegove mogućnosti, karakteristike ili namjenu, a koji se značajno razlikuju od onih koje je poduzetnik prethodno plasirao na tržište. Značajno poboljšanje može uključivati dodavanje novih funkcija, poboljšanje postojećih funkcija ili mogućnosti korištenja. Relevantne funkcionalne karakteristike uključuju kvalitetu, tehničke specifikacije, pouzdanost, trajnost, ekonomsku učinkovitost tijekom korištenja, pristupačnost, praktičnost, upotrebljivost i lakoću korištenja. Poboljšanje se može uvesti i gubitkom ili padom nekih funkcija. Primjeri proizvodne inovacije mogu uključivati promjenu sastava proizvoda ili materijala koji se koriste u pružanju usluga na način da oni postaju ekološki prihvatljiviji, promjena dizajna proizvoda koji omogućuje jednostavniju upotrebu ili rukovanje, promjenu sastava, dizajna ili ostalih karakteristika proizvoda na način da on postane cjenovno pristupačniji ili izdržljiviji. Također se može raditi o razvoju potpuno novog proizvoda ili usluge.

Za više informacija o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti