Od opreme, računalnih programa do istraživanja tržišta i brendiranja za najmanja poduzeća

Mikro i mala poduzeća, pripadnici nacionalnih manjina i oni koji se bave umjetničkim i tradicijskim obrtima imaju priliku unaprijediti svoje poslovanje   

Mikro i malo te srednje veliko poduzetništvo je bitno za svako društvo jer predstavljaju temelj gospodarskog rasta i stabilnosti. Mikro i mala poduzeća su osobito osjetljiva jer ih ograničenost kapaciteta prisiljava na polagani, organski rast, a podložni su svim poremećajima na tržištu. Mnoge mikro i male tvrtke se ne uspijevaju održati na tržištu usprkos dobroj ideji i proizvodu. Stoga je izuzetno važno poticati takvo poduzetništvo jer i mala ulaganja predstavljaju značajnu podršku poslovanju. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nedavno je objavilo dva javna poziva namijenjena baš takvom poduzetništvu, jedan za pripadnike nacionalnih manjina, a drugi namijenjen tradicijskim i umjetničkim obrtima. Prijave na oba Poziva primaju se od 2. siječnja pa do 16. veljače, a iznosi koji se mogu ostvariti kreću se od 7 do 14 tisuća eura, odnosno 3 do 6 tisuće eura, zavisno od vrijednosti Programa.

Naime, prvi poziv odnosi se na program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2023. godinu.

Uravnotežen regionalni razvoj

U okviru tog Programa dodjeljuju se bespovratna sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2021. godine. Ciljevi ovog Programa su rast i razvoj poduzetništva, tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti te uravnotežen regionalni razvoj.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa čija je vrijednost 1.327.228,08 eura mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća, što znači isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge koji su u većinskom privatnom vlasništvu osoba koje su pripadnici nacionalne manjine, mora ih biti više od 50 posto u vlasničkoj strukturi ili to mogu biti poduzeća koja zapošljavaju pripadnike nacionalnih manjina, osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007, iz Područja A-Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo… Pritom je najniži iznos potpore 7.000,00 eura, a najviši 14.000,00 eura, a intenzitet može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Potpora za strojeve i inovacije u dizajnu

To znači da se potpora može koristiti za nabavu strojeva i radnih strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti. Jednako tako, u prihvatljive troškove spada i poboljšanje i prilagodba poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti, kao i usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju novog proizvoda/usluga, znači atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i drugo. Uz navedeno, prihvatljivi troškovi koji se mogu sufinancirati su i marketinške aktivnosti, nastup na domaćim i inozemnim sajmovima, korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta, benchmarking, stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge u što spada dizajn, ali i izrada web stranice i dizajn promidžbenog materijala te edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Drugi Poziv odnosi se na program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2023. godinu. Predmet ovog Programa je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti. Time se ostvaruju ciljevi Programa kao što su očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta, jačanje konkurentnosti tradicijskih i umjetničkih obrta te povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda. I ovaj je poziv namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima, ali moraju imati status tradicijskog odnosno umjetničkog obrta. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000,00 eura, a najviši 7.000,00 eura, dok ukupna vrijednost Programa iznosi 470.700,00 eura.

Za više informacija o EU fondovima obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti