Inovacije MSP-ova dostupnije su zahvaljujući novim vaučerima

MSP-ovima je na raspolaganju je više od 4,8 milijuna eura za unaprjeđenje proizvoda, njihov razvoj kao i razvoj procesa

 

Ideja čini jedan posto uspjeha, ostalo je rad. I novac. Malim poduzetnicima su sredstva za unaprjeđenje proizvoda, njihov razvoj kao i razvoj procesa izuzetno važni, ali i teško dostupni. Da bi se pomogao razvoj novih proizvoda, usluga i procesa Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja od 10. lipnja će primati projektne prijave za istraživanje, razvoj i inovacije mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP). Poduzetnicima je na raspolaganju više od 4,8 milijuna eura, a iznosi poticaja kreću se od 2 do 10 tisuća eura.

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama, uključujući organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke infrastrukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje ili inovacijske klastere u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa predmet su ovog poziva, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Testiranja i ispitivanja sada su dostupnija

Cilj poziva je pružanje stručne podrške od strane ZIO u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Specifični cilj natječaja temelji se na potrebama definiranim u Nacionalnoj razvojnoj strategiji do 2030., odnosno prioritetima u provedbi javnih politika koji će doprinijeti razvoju globalno konkurentne, zelene i digitalne industrije te doprinosi razvojnom smjeru „Održivo gospodarstvo i društvo“, odnosno strateškom cilju 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo. Poziv je u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije do 2029., kojom se definira sedam tematskih prioritetnih područja u kojima će Republika Hrvatska javnim sredstvima poticati ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije.

U sklopu spomenute Strategije definirano je nekoliko tematskih prioritetnih područja kao personizirana  briga o zdravlju, pametna i čista energija, pametan i zeleni promet, sigurnost i dvojna namjena – svijest, prevencija, odgovor, sanacija, održiva i kružna hrana, prilagođeni i integrirani proizvodi od drva te digitalni proizvodi i platforme. Programske intervencije predviđene Strategijom imaju cilj unaprijediti ukupnu hrvatsku inovacijsku učinkovitost i kapacitete za jačanje konkurentnosti i promicanje industrijske digitalne i zelene transformacije. Navedeno se planira ostvariti kroz tri posebna cilja Strategije, a to su poboljšanje znanstvene izvrsnosti, premošćivanje jaza između istraživačkog i poslovnog sektora te povećanje inovacijske učinkovitosti. Sukladno navedenom u Strategiji pametne specijalizacije do 2029. godine, ovaj poziv doprinosi Posebnom cilju 2, a to je premošćivanje jaza između istraživačkog i poslovnog sektora te posebnom pod-cilju 2.2, što je poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja.

Savjeti za važne i prihvatljive troškove MSP-ova

Prihvatljivi troškovi su troškovi savjetodavnih usluga za inovacije i usluga podrške inovacijama, a kao usluge su prihvatljivi troškova usluge laboratorija, testiranja, eksperimentiranja ili drugih povezanih usluga, uključujući one koje pružaju organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke infrastrukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje ili inovacijski klasteri, pri tome u svrhu razvoja učinkovitijih ili tehnološki naprednijih proizvoda, procesa ili usluga, uključujući provedbu inovativnih tehnologija i rješenja.

Vaučer nije moguće koristiti za usluge koje su već sufinancirane iz drugih programa Unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti ili drugih javnih izvora u mjeri u kojoj bi to predstavljalo dvostruko financiranje. Isti troškovi ne smiju biti dvaput financirani iz proračuna Unije i iz nacionalnih javnih izvora.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju novim proizvodima, uslugama ili procesima koji su novost u ponudi poduzeća, ali i novost na tržištu. Riječ je o testiranju proizvoda, usluge ili procesa, ispitivanju proizvoda, usluge ili procesa, demonstracijskim aktivnostima. Usluge pribavljene od pružatelja usluge moraju se koristiti isključivo za projekt naveden u projektnom prijedlogu.

Za više informacija o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti