COFUND poziv u vrijednosti od 96,6 milijuna eura za programe doktorskog obrazovanja i postdoktorskih stipendija u okviru aktivnosti Marie Skłodowska-Curie

Privlačenje međunarodnih talenata i povećanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta tvrtki postiže se stipendiranjem vrhunskih istraživača kroz COFUND

 

Europska komisija objavila je poziv vrijedan 96,6 milijuna eura u okviru aktivnosti Marie Sklodowska-Curie, MSCA, za sufinanciranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa, COFUND. Pozivom će se sufinancirati programi doktorskog osposobljavanja i postdoktorskih stipendija vrhunske kvalitete, a rok za predaju programa ističe 24. veljače 2024. godine kako bi se do listopada sljedeće godine, kada počinje financiranje, obavio cijeli postupak valorizacije i odobravanja programa.

U okviru aktivnosti MSCA COFUND svaka vrsta organizacije, uključujući sveučilišta, istraživačke centre, poduzeća ili regionalna ili nacionalna tijela, može dobiti financijska sredstva za razvoj i podupiranje programa osposobljavanja koji mogu imati regionalnu, nacionalnu ili međunarodnu komponentu, kako bi se privukli međunarodni talenti i povećali istraživački i inovacijski kapaciteti. Usprkos tehnološkom napretku i svijesti o tome da obrazovani djelatnici stvaraju više inovacija i poboljšavaju konkurentnost tvrtki na tržištu, problem slabog i nedovoljnog obrazovanja već je dugo prisutan. Stoga su projekti dodatnog usavršavanja, kao što su stjecanje doktorskih i postdoktorskih zvanja izuzetno korisna malim i srednjim tvrtkama u njihovu nastojanju da kreiraju stabilno poslovanje. Jednostavno, tvrtke s bolje obrazovanim zaposlenicima imaju veće šanse za tržišni uspjeh.

Za izvrsnost u istraživanju i inovacijama namijenjeno 6,6 milijardi eura

Programom aktivnosti Marie Skłodowska-Curie financiraju se izvrsna istraživanja i inovacije te se istraživačima u svim fazama njihove karijere pružaju nova znanja i vještine putem prekogranične mobilnosti i izloženosti različitim sektorima i disciplinama. MSCA pomaže u izgradnji europskih kapaciteta za istraživanje i inovacije ulaganjem u dugoročne karijere izvrsnih istraživača. Proračun za MSCA u okviru programa Obzor Europa iznosi 6,6 milijardi eura.

MSCA također financira razvoj izvrsnih doktorskih i postdoktorskih programa osposobljavanja i suradničkih istraživačkih projekata diljem svijeta. Time postižu strukturirani učinak na visoka učilišta, istraživačke centre i neakademske organizacije. MSCA promiče izvrsnost i postavlja standarde za visokokvalitetno obrazovanje i osposobljavanje istraživača u skladu s Europskom poveljom za istraživače i Kodeksom ponašanja za zapošljavanje istraživača. Također potiče izvrsnost u suradnji u području istraživanja i inovacija, prijenosu znanja, metodologijama i sadržaju, kao i u osposobljavanju, nadzoru i profesionalnom usmjeravanju. Projekti COFUND-a mogu biti u obliku doktorskih programa koji će ponuditi doktorandima istraživačke aktivnosti osposobljavanja kako bi razvili i proširili svoje vještine i kompetencije te vodili dodjeli doktorata. Postdoktorskim programima financiraju se individualne napredne istraživačke stipendije i stipendije za razvoj karijere za postdoktorske istraživače.

COFUND pruža uvjete za jačanje kreativnosti i poduzetništva

COFUND širi najbolje prakse MSCA-e promicanjem visokih standarda i izvrsnih uvjeta rada i zapošljavanja. Promiče održivo osposobljavanje i međunarodnu, interdisciplinarnu i međusektorsku mobilnost, osposobljava istraživače i inovatore u akademskoj zajednici i šire. Uz to, omogućuje im da prošire svoje mreže i podijele znanje za provođenje najsuvremenijih istraživanja, pruža im nove perspektive za razvoj karijere i zapošljivost, kao i nove uvjete za jačanje kreativnosti i poduzetništva. Ti će programi također omogućiti organizacijama da privuku međunarodne talente i povećaju svoju privlačnost, svoje istraživačke i inovacijske kapacitete i svoj doprinos lokalnim, regionalnim kao i nacionalnim socioekonomskim ekosustavima. Financirani programi morat će uzeti u obzir važne aspekte kao što su otvorena znanost, komunikacije, angažman zajednice, poduzetništva, spol, etiku i visokokvalitetni nadzor.

Zadnje novosti