Novi natječaj vrijedan 10 milijuna eura poručuje da nisi sam kad prelaziš na obnovljive izvore energije

Potpora u iznosu od 15 do 300 tisuća eura pomaže poljoprivrednim proizvođačima da u svoje poslovanje uvrste OIE

Osigurati neovisnost poljoprivrednih gospodarstava o energentima jedan je od ciljeva iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027. Kako bi se, u skladu s tim planom, povećalo korištenje obnovljivih izvora energije, prije nekoliko je dana Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila Natječaj za provedbu intervencije 73.03. Riječ je o natječaju čiji je ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore 10.000.000.00 eura, pri čemu je najniži iznos potpore po korisniku 15.000,00 eura, a najviši iznos 300.000,00 eura. Transformacija gospodarstva, tako i poljoprivredne proizvodnje na obnovljive izvore energije višestruko je korisna i ne iskazuje se samo financijskom dobrobiti za korisnike nego i utjecajem na okoliš i smanjenjem štetnog djelovanja. Stoga se ovakvim natječajima korisnicima pomaže u toj transformaciji kako bi se ostvarenjem malih promjena postigli globalno korisni učinci.

Dodatni poticaj mladim poljoprivrednicima

Intenzitet javne potpore u ovom natječaju iznosi 65% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ali se može povećati do 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici. Mladi poljoprivrednici su jedni od prihvatljivih korisnika potpora, a to su, inače, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije te fizičke i pravne osobe ili proizvođačke organizacije registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Fizička ili pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 do 250.000 eura SO, mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana te mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisana u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana.

Potencijalni korisnik, bez obzira je li riječ o fizičkoj ili pravnoj osobi registriranoj za preradu poljoprivrednih proizvoda mora biti u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća te mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti registrirana za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Pritom, pravne osobe moraju imati iskazanog jednog zaposlenog prema satima rada u GFI-u za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.

Biomasa, solarna energija i bioplin su dobra rješenja

Natječajem se pod prihvatljivim troškovima smatra građenje, odnosno izgradnja i/ili rekonstrukcija i opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Uz to su prihvatljivi troškovi i oni koji se odnose na građenje, odnosno, izgradnju i/ili rekonstrukciju i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora kao što su biomasa, solarna energija i bioplin.

Pri odabiru korisnika potpora procjenjivat će se veličina poljoprivrednog gospodarstva, odnosno veličina poduzeća ili broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije. Uz to, važna je vrsta obnovljivog izvora energije kao i planirani udio OIE u ukupnoj potrošnji na kraju ulaganja. Od utjecaja na odabir će biti i indeks razvijenosti JLS-a kao i činjenica je li riječ o dosadašnjem korisniku potpore za ulaganja u obnovljive izvore energije.

Budući da je rok za podnošenje zahtjeva za potporu od 4. ožujka 2024. godine od 12:00 sati do 4. travnja 2024. godine do 12:00 sati, pravo je vrijeme za pripremu zahtjeva u čemu vam može pomoći stručni tim Logičke matrice.

Za više informacija o natječajima fondova EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti