Mala škola obnovljivih izvora energije (2)

Kako već ovoga ljeta osigurati energetsku neovisnost u vlastitoj kući putem solarne elektrane?

 

Tijekom prošle godine su sunčane elektrane proizvele 297 GWh električne energije, a to je jednako ukupnoj proizvodnji u razdoblju od 2019. do 2022. Godine. Sadašnji kapaciteti pokazuju da bi tijekom ove godine mogli doseći i razinu od 4,4 posto. Ipak smo na začelju EU gdje je u 2022. godini izgrađeno 47 posto više sunčanih elektrana nego godinu prije toga. Najviše je sunčanih elektrana postavljeno u Njemačkoj, potom u Španjolskoj, Poljskoj, Nizozemskoj i Francuskoj. Iako Hrvatska s prosjekom od više od 2 tisuće sunčanih sati godišnje ima odličan potencijal, Mađarska, Češka, Slovačka i Slovenija imaju i po deset puta više solarnih elektrana. Solarne elektrane su popularne zbog toga što je riječ o proizvodnji i korištenju čiste energije i uštedi koja ide do potpune energetske neovisnosti, po principu proizvodnje električne energije u okviru kućanstva, njenoj potrošnji te prosljeđivanju viška električne energije u sustav distributera električne energije. Stoga vrijedi razmisliti o njihovu korištenju. Uz proizvodnju električne energije, sunčeva energija koristi se i za grijanje, upotrebom solarnih toplinskih panela.

Što tu ima za mene?

Ključno pitanje svakog tko se upusti u proizvodnju vlastite električne energije, realno, nije vezano za čistu energiju nego za osobni interes. Sadašnje kalkulacije govore da je potrebno 7 do 9 godina, ovisno o geografskom području u Hrvatskoj da bi se investicija isplatila kućanstvima. Svaki ambiciozniji korisnik tipa tvrtka ili više privatnih korisnika smanjuje vrijeme amortizacije, a tome treba dodati i poticaje kroz natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti kojima se ostvaruje povrat u iznosu od 40 posto u svim dijelovima Hrvatske, te 60 posto na otocima i 80 posto na područjima od posebne državne skrbe.

O čemu ovisi odluka o ugradnji fotonaponskih panela i solarne elektrane?

Izloženost područja suncu je osnova svake računice o proizvodnji vlastite električne energije iz vlastite elektrane. Hrvatska spada među zemlje Europe koje imaju dovoljan broj sunčanih dana u godini da bi se u svakom njenom području mogla proizvoditi električna energija iz solarnih elektrana. O broju sunčanih dana ovisi i snaga solarne elektrane pa je za potrebe četveročlane obitelji koja živi u kontinentalnom dijelu Hrvatske potrebna elektrana snage 4 do 6 kW, dok je u Dalmaciji dovoljna ona od 3 do 5 kW. To je stoga što je u kontinentalnom dijelu Hrvatske oko 2000 sunčanih sati godišnje, a u Dalmaciji i do 2700 sunčanih sati. Postavljanje solarne elektrane na zgrade ovisi o položaju zgrade i, između ostalog, činjenici da li se zgrada nalazi u urbanistički i povijesno zaštićenom području, jer se tada ne dopušta ugradnja solarnih panela. Argumenti u korist proizvodnje vlastite električne energije su osim smanjenja postojećih troškova, energetske neovisnosti i smanjenje budućih troškova zbog korištenja suvremene tehnologije kao što su električni bicikli i automobili, instalacija dizalica topline odnosno transfer sustava grijanja s fosilnih goriva na korištenje energije Sunca i slično. Vrlo je bitan i nepredvidljiv faktor, a to je buduća cijena električne energije koju će nuditi razni distributeri, koji je nemoguće predvidjeti. Uzme li se u obzir da je cijena energije na području EU porasla za 157 posto od prosinca 2020. do srpnja 2022. godine zbog napada na Ukrajinu, jasno je koliko krize utječu na cijenu energije.

Koliko to košta?

Precizan izračun troškova i uštede ovisi naravno o trenutnoj i budućoj potrošnji električne energije, vrsti fotonaponskih panela koji mogu biti monokristalni, polikristalni i paneli od tankog filma. Razlika se odnosi na učinkovitost panela, jamstva kvalitete, materijalima od kojih su izgrađeni, a uz to treba obračunati i trošak instalacije, dizajna i starosti krova, te, u slučaju da se proizvedena energija želi pohranjivati za naknadno korištenje i cijena baterije te invertera kojim se osigurava protok energije u elektroenergetski sustav na istoj razini, bez oscilacija. Na primjer, sve se više električne energije troši noću pri korištenju punionica za električna vozila, a to nije bio slučaj prije samo nekoliko godina. Baterijom se pohranjuje električna energija čak i kada sustav ne proizvodi dovoljno, kada nastupi period kišnih ili oblačnih dana. No, okvirna cijena za kućnu solarnu elektranu kućanstva čiji su mjesečni računi oko 65 eura, iznosi oko 4,5 tisuće eura, ali precizni izračun se može prepustiti tvrtkama koje se bave ugradnjom elektrana i izrađuju potrebne projekte s troškovnikom.

Koliko vremena je potrebno od ideje do struje s vlastitog krova?

Vješt investitor može imati vlastitu struju u roku od svega nekoliko tjedana, ali realnije je očekivati da će prva žarulja biti aktivirana električnom energijom vlastite proizvodnje u roku od oko tri mjeseca. Potrebno je naime, prikupiti potrebne dokumente, od z.k. izvadaka pa do projekata, certifikata i sklapanja ugovora s distributerom električne energije. Stoga je proljeće idealan trenutak za pripremu „ljetne žetve“ u istoj godine. Za tehničku realizaciju projekta je najbolje obratiti se tvrtkama koje se bave izgradnjom i instaliranjem fotonaponskih panela i elektrana jer je potrebno izabrati odgovarajuću opremu, izvođača radova i nadzor, a ako je riječ o ambicioznijem projektu, pametni znaju da im je najbolje imati nekoga tko će ih voditi kroz proces ostvarivanja poticaja. Na primjer, nekog od eksperata za fondove iz Logičke matrice. Na taj način imaju vještog stručnjaka na svojoj strani.

Za više informacija o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti