HROTE javni poziv za bespovratna sredstva u iznosu od 257,2 milijuna eura za fotonaponske elektrane i kogeneraciju

Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) objavio je javni poziv za financiranje vjetroelektrana, sunčanih elektrana i hidroelektrana

 

Do 12. lipnja traje javni poziv koji je objavio Hrvatski operator tržišta energije, HROTE, a pozivom su propisani uvjeti i način provedbe Javnog natječaja za dodjelu tržišne premije. Nakon isteka navedenog roka HROTE će na svojoj mrežnoj stranici objaviti Javni natječaj za dodjelu tržišne premije, na kojem će nositelj projekta moći sudjelovati podnošenjem ponuda u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja, pod propisanim uvjetima.

Riječ je o natječaju vrijednom 257,2 milijuna eura, a kvota iznosi 607,25 megavata (MW) za vjetroelektrane, sunčane elektrane i hidroelektrane.

Natječaj se provodi u skladu s novim Programom državnih potpora za sustav poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije tržišnom premijom i zajamčenom otkupnom cijenom koji je donio HROTE, uz suglasnost i pozitivno mišljenje Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a čija ukupna vrijednost iznosi 286,8 milijuna eura za ukupnu kvotu od 658,25 MW.

Cilj Programa je dodjela operativnih potpora za promicanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije radi olakšanja razvoja gospodarskih djelatnosti na način kojim se poboljšava zaštita okoliša i djelatnosti u energetskom sektoru.
Državne potpore sadržane u Programu odnose se na potpore za zaštitu okoliša, i to operativne potpore za promicanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije te operativne potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora u malim projektima i zajednicama obnovljive energije, kako je propisano točkom 5. Programa.

Prve tri su najvažnije

Program je usmjeren na tri ključne mjere. Prva mjera odnosi se na dodjelu tržišne premije za postrojenja instalirane snage veće od 1 MW, s ukupnom kvotom od 417,25 MW, što su vjetroelektrane od 60MW, sunčane elektrane od 350 MW i hidroelektrane od 7,25 MW, ukupne vrijednosti 153 milijuna eura.

Druga mjera odnosi se isto tako na dodjelu tržišne premije, ali ovoga puta riječ je o postrojenjima instalirane snage 200kW do 1 MW, odnosno do 6MW/18 MW za projekte u vlasništvu mikro, malih i srednjih poduzeća ili zajednica obnovljive energije, s ukupnom kvotom od 190 MW, od kojih su vjetroelektrane 90MW i sunčane elektrane 100 MW, ukupne vrijednosti 104,2 milijuna eura.

Mjera 3 predstavlja dodjelu zajamčene otkupne cijene za postrojenja instalirane snage 50kW do 200 kW, s ukupnom kvotom od 51 MW pri čemu su predviđene sunčane elektrane 50 MW i hidroelektrane snage 1 MW, ukupne vrijednosti 29,6 milijuna eura.

Program državnih potpora je kreiran u skladu s najvišim europskim standardima i regulativama, uključujući Uredbu 651/2014, te nacionalnim zakonodavstvom koje regulira područje državnih potpora i proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

Objavljeni natječaj odnosi se na dodjelu tržišne premije za Mjeru 1. i Mjeru 2. Programa, nakon čega će biti objavljen natječaj za Mjeru 3., odnosno za poticanje projekata zajamčenom otkupnom cijenom.

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. koja se nastavlja planovima do 2050. godine ima za cilj osiguranje energetske neovisnosti Republike Hrvatske s posebnim naglaskom na jačanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i konkurentnost energetskog sustava. Time se nastoji osigurati smanjenje potrošnje, smanjenje emisije stakleničkih plinova, održivost energetskog razvoja i jačanje pozitivnog investicijskog okruženja.

Do sada je kroz sustav poticanja HROTE sklopio 1650 ugovora čime se omogućio razvoj preko 1500 MW projekata OIE. Cilj mjera je poticati implementaciju održivih rješenja te tako poticati zelenu budućnost Hrvatske.

Zadnje novosti