Financiranje uvođenja solarne energije

Financiranje uvođenja solarne energije raznim fondovima EU motivirano je niskim operativnim troškovima korištenja te tehnologije

 

Tesla bi zasigurno bio jako zadovoljan Nizozemcima kada bi vidio da zvučne barijere na auto-cestama koriste kao mjesta na koja postavljaju solarne ploče i proizvode električnu energiju. Pilot-program koji se realizira pokazuje da bi financiranje uvođenja solarne energije postavljanjem solarnih ploča na sve zvučne barijere u Nizozemskoj moglo proizvesti električnu energiju za 250 tisuća kućanstava.

Početni troškovi za tehnologije solarne energije relativno su visoki u usporedbi s drugim izvorima energije, ali su zato operativni troškovi niski. Stoga su privlačni uvjeti financiranja ključni za njihovo konkurentno uvođenje. Analiza Komisije upućuje na to da bi dodatna ulaganja u solarne fotonaponske sustave u okviru plana REPowerEU u razdoblju do 2027. iznosila dodatnih 26 milijardi EUR uz ulaganja potrebna za ostvarivanje ciljeva prijedloga iz paketa „Spremni za 55 %”.

U okviru Mehanizma za oporavak i otpornost već je izdvojeno 19 milijardi EUR za ubrzanje uvođenja energije iz obnovljivih izvora. Te će se mjere financirati i iz drugih instrumenata kao što su: fondovi kohezijske politike, InvestEU, Inovacijski fond, Fond za modernizaciju, programi Obzor Europa i LIFE. Instrumentom za povezivanje Europe za obnovljive izvore energije i mehanizmom EU-a za financiranje energije iz obnovljivih izvora poduprijet će se prekogranična suradnja u projektima za uvođenje solarne energije.

Osim posebnih programa za financiranje uvođenja solarne energije, države članice trebale bi tražiti sinergije s programima za prometnu infrastrukturu ili istraživanje i inovacije čime bi se osigurao koordinirani okvir potpore za solarnu energiju u relevantnim područjima politike. Novim Smjernicama o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju uveden je skup kriterija za prilagođenu i proporcionalnu potporu energiji iz obnovljivih izvora, uključujući solarnu energiju. Među ostalim, to uključuje ugovore za kompenzaciju razlike, natječaje za posebne tehnologije ili izuzeća od obveznog konkurentnog nadmetanja za male projekte, uključujući određene projekte energetske zajednice. Primjerice, u energetskom sektoru korištenje površine umjetnih jezera predstavlja poseban potencijal za uvođenje fotonaponskih sustava. Plutajuće fotonaponske ploče smanjuju isparavanje vode i, spojene na električne sustave brane, povećavaju ukupnu proizvodnju, iako se njihov utjecaj na vodenu biomasu još uvijek istražuje pa svaka intervencija na vodnim tijelima mora biti u skladu s uvjetima utvrđenima u Okvirnoj direktivi o vodama i Okvirnoj direktivi o pomorskoj strategiji.

 

Uvođenje velikih instalacija i poticajne mjere

 

Velike solarne instalacije bit će ključne za zamjenu fosilnih goriva potrebnom brzinom. Posljednjih godina konkurentno nadmetanje potaknulo je rast u tom segmentu. Do 2020. godine 19 država članica provelo je natječajne postupke na nacionalnoj razini, poznate i kao dražbe za energiju iz obnovljivih izvora. Taj je mehanizam pridonio smanjenju troškova, a posljednjih je godina veća pozornost posvećena vrstama dražbi kojima se povećava oslanjanje na tržišno utemeljene prihode. Stabilnim, javno dostupnim rasporedima predviđenih dražbi povećava se vidljivost za nositelje projekata i potiču ulaganja. Osim dražbi, javna nabava može se iskoristiti i za daljnje promicanje uvođenja solarne energije te istodobno stvaranje poticaja za poboljšanje održivosti opreme. Uz to, objedinjavanjem potražnje za solarnom energijom velikih javnih naručitelja mogu se smanjiti investicijski rizici ulaganja i olakšati uspostava inovativnih poslovnih modela u sektoru solarne energije.

Nositelji solarnih projekata, da bi osigurali stabilan prihod, sve se više oslanjaju na kombinaciju sudjelovanja na tržištu električne energije i korporativnih ugovora o kupnji energije iz obnovljivih izvora.

Budući da se udio promjenjivih obnovljivih izvora energije u elektroenergetskom sustavu povećava, dražbama bi se trebale podupirati i tehnologije koje se temelje na obnovljivim izvorima energije kojima se mogu smanjiti troškovi osiguravanja stabilnosti mreže i integracije sustava. Koncentrirana solarna energija sa spremištem termalne energije i solarni fotonaponski sustavi s baterijama primjeri su tehnologija koje mogu ostvariti te prednosti.

Za više informacija o EU fondovima obratite se na info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti