Stigle su pare iz NPOO-a! Sada treba nastaviti s realizacijom planova

Europska komisija isplatila je Hrvatskoj treću ratu vrijednu 700 milijuna eura u okviru NPOO-a. To je novac namijenjen projektima

 

Hrvatskoj je posljednjeg dana studenoga isplaćeno 700 milijuna eura u okviru NPOO-a, novcu namijenjenom za razne projekte. Riječ je o trećoj rati definiranoj Provedbenom odlukom Vijeća koja je uslijedila nakon što je u srpnju ove godine Hrvatska podnijela Komisiji zahtjev za plaćanje temeljem ispunjenja 32 ključne etape i 13 ciljnih vrijednosti. To uključuje reforme u području zdravstva, znanosti i visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija, tržišta rada, gospodarenja otpadom i obnovljivih izvora energije. Uz ove reforme, tu su i ulaganja u energetsku obnovu zgrada, zelenu i digitalnu tranziciju turizma te smanjenje administrativnog opterećenja za poduzeća.

Ovim je plaćanjem Hrvatska do sada primila ukupno 2,9 milijardi eura potpore u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. To uključuje 818 milijuna eura predfinanciranja isplaćenog u rujnu 2021., nakon čega su uslijedila tri plaćanja u vrijednosti od po 700 milijuna eura u lipnju i prosincu 2022. te ovo, na kraju 2023.

Plan za oporavak i otpornost Hrvatske financira se bespovratnim sredstvima u iznosu od 5,5 milijardi eura. Hrvatska je u kolovozu 2023. podnijela zahtjev za izmjenom plana i dodavanje poglavlja o planu REPowerEU. Komisija je revidirani plan Hrvatske pozitivno ocijenila te će on biti financiran iznosom od ukupno 10 milijardi eura.

NPOO je usklađen s nacionalnim strateškim razvojnim dokumentima, kao i s europskim prioritetima koji su usmjereni na digitalnu i zelenu tranziciju, a oni se temelje na modernizaciji gospodarstva i društva uz veća ulaganja u inovacije i nove tehnologije. Ti prioriteti pretočeni su u obvezujući okvir Mehanizma, koji određuje da najmanje 20% sredstava plana treba, uz ulaganja i reforme, biti usmjereno u digitalnu transformaciju, dok najmanje 37% sredstava treba biti usmjereno na zelenu tranziciju i borbu protiv klimatskih promjena.

Pet komponenti i jedna inicijativa NPOO-a

U skladu s tim zadanim okvirom, kao i sa specifičnim hrvatskim razvojnim potrebama, NPOO se sastoji od pet komponenti i jedne inicijative. Pet komponenti su: Gospodarstvo, Javna uprava, pravosuđe i državna imovina, Obrazovanje, znanost i istraživanje, Tržište rada i socijalna zaštita, Zdravstvo, a inicijativa uključena u NPOO odnosi se na obnovu zgrada.

Gospodarstvo predstavlja jednu komponentu a unutar nje su aktivnosti usmjerene na jačanje konkurentnosti i zelenu tranziciju gospodarstva, energetsku tranziciju za održivo gospodarstvo, unapređenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom, razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava, unapređenje korištenja prirodnih resursa i jačanje lanaca opskrbe hranom te razvoj održivog inovativnog i otpornog turizma. U okviru Plana prepoznata je potreba daljnjih ulaganja u oporavak i jačanje otpornosti kulturnog i kreativnog sektora kako bi se uklonile postojeće prepreke i omogućila prilagodba novim uvjetima digitalnog poslovanja.

Od velike važnosti za realizaciju NPOO-a je provedba reformi i povezanih ulaganja kojima je cilj izgradnja učinkovite, digitalne i kompetentne javne uprave. Isto tako, nastavlja se daljnji razvoj nepristranog i učinkovitog pravosuđa koje je dostupno svima.

Promjene na tržištu rada i socijalne zaštite kao jedne od komponenti NPOO-a predviđaju nove mjere aktivne politike zapošljavanja kojima je cilj povećanje konkurentnosti i zapošljivosti. One se temelje na uključivanju kriterija važnih za ostvarivanje zelene i digitalne tranzicije. Radi jačanja otpornosti gospodarstva, u Planu oporavka i otpornosti predložene su reforme i povezana ulaganja kojima je cilj poticanje cjeloživotnog učenja i usavršavanja radnika kako bi se mogli prilagoditi novim izmijenjenim okolnostima na tržištu rada. U cilju zadržavanja radnika na tržištu, te povećanja zaposlenosti i privlačnosti hrvatskog tržišta rada, predložene mjere uključuju i moderniziranje zakonodavnog okvira. Njima će se promicati kvalitetna radna mjesta, zapošljavanje na neodređeno i inovativni oblici rada, te pridonijeti boljem usklađivanju privatnog i poslovnog života radnika.

Obrazovanje nam je važno

Obrazovanje, znanost i istraživanje dio su bržega gospodarskog oporavka i veće otpornosti države i društva na nove krize. Stoga hrvatski NPOO ide u smjeru provedbe modernizacije sustava odgoja i obrazovanja radi omogućavanja pristupa kvalitetnom i učinkovitom sustavu odgoja i obrazovanja svoj djeci i odraslima. Kao stup ulaganja u konkurentnost i ljudske resurse za oporavak i otpornost države i društva na krize, reforme i investicije osigurat će kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja koji omogućuje veću zapošljivost, inovativnost i konkurentnost pojedinaca na tržištu rada. Usto, razvojem istraživačke izvrsnosti i jačanjem inovacijskog kapaciteta stvorit će se uvjeti za privlačenje istraživača na razvoj karijera u Hrvatskoj, uz transparentnu i na rezultatima utemeljenu politiku zapošljavanja i rada na sveučilištima i znanstvenim institutima.

Zdravstvo je peta komponenta NPOO-a. Opći cilj je jačanje zdravstvenog sustava kako bi mogao adekvatno odgovoriti na izazove kroničnih nezaraznih i emergentnih zaraznih bolesti te osigurati pravičnu dostupnost skrbi svim stanovnicima RH. U okviru toga provode se sljedeće reforme kako bi se postiglo unaprjeđenje učinkovitosti, kvalitete i dostupnosti zdravstvenog sustava, uveo novi model skrbi za ključne zdravstvene izazove, sustav strateškog upravljanja ljudskim resursima u zdravstvu, osiguranje financijske održivosti zdravstvenog sustava i e-Zdravstvo.

Obnovljenim zgradama do sigurnijih domova

U okviru inicijative obnove zgrada posebna pažnja posvetit će se osiguravanju zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, zaštiti od požara i rizika povezanih s pojačanom seizmičkom aktivnošću. Cilj je ove Inicijative pridonijeti valu obnove zgrada, što podrazumijeva transformaciju u energetski visokoučinkovit i dekarboniziran fond zgrada. Obnova će uključivati stambene i nestambene zgrade, kao i zgrade javne namjene, uz uvažavanje važnosti javnog interesa za zgrade zdravstvene i odgojno-obrazovne namjene. Ulaganja u okviru Plana oporavka i otpornosti pridonijet će djelotvornijoj obnovi nakon potresa te seizmičkoj sigurnosti zgrada.

Za više informacija o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti