Produljen rok za predaju kolaboracijskih projekata tvrtki i istraživačkih organizacija

Sva znanstvena istraživanja, osobito ona namijenjena raznim industrijama uvijek se suočavaju s problemom financiranja. Zato je dobro koristiti natječaje poput ovoga

Ministarstvo znanosti i obrazovanja produžilo je rok za predaju projektnih prijedloga „Ciljana znanstvena istraživanja“ u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. do 29. rujna ove godine. Natječajem vrijednim 50.003.318,00 eura se može ostvariti bespovratna potpora projektima u iznosu od 500.000 eura, koliko je namijenjeno kao najniži iznos do maksimalno 1.500.000,00 eura.

Riječ je o natječaju u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 3, Investicije 1 „Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija“.

Suradnja poduzeća u realnom sektoru i istraživačkih organizacija

Sva istraživanja, osobito ona namijenjena raznim industrijama uvijek se suočavaju s problemom financiranja. Na jednoj se strani nalaze tvrtke koje se bore za svoju poziciju na tržištu pri čemu nemaju dovoljno sredstava i znanja za istraživanja koja bi mogla koristiti u poslovanju, a na drugoj istraživačke organizacije koje nemaju sredstva za realizaciju svojih projekata. Stoga natječaji poput ovoga, koji podržava kolaborativne projekte za industrijska i znanstvena istraživanja, koji se provode u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija predstavljaju idealno rješenje. Očekuje se da će istraživanja podržana programom ojačati put prema istraživanjima više razine tehnološke spremnosti, odnosno prema eksperimentalnom razvoju i inovacijskim aktivnostima. Programom se želi potaknuti stvaranje dugoročnih odnosa i suradnje između članova konzorcija koji bi se nastavili i nakon provedbe podržanih projekata.
Projekte provode konzorciji, sastavljeni od prijavitelja i jednog ili više partnera, a u konzorciju treba biti najmanje jedna istraživačka organizacija i jedno poduzeće. Istraživačka organizacija i poduzeće mogu imati ulogu prijavitelja ili partnera. Suradnja će pomoći istraživačkim organizacijama u zajedničkom definiranju istraživanja s poslovnim sektorom, što će istraživanju dati veću praktičnu važnost. S druge strane, potpora će poduzećima omogućiti da se više uključe u vrhunska istraživanja, pomoći im da bolje razumiju akademsku zajednicu i da, dugoročno gledano, imaju koristi od vrhunskog istraživanja.
Očekuje se da će ovakvom suradnjom doći do povećanja razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja.

Dobro istraživanje jednako je dostupno mikro tvrtki kao i poslovnom divu

Prihvatljivi prijavitelji na ovom natječaju su mikro, mala ili srednja te velika poduzeća ili pak, „istraživačka organizacija˝, odnosno privatna ili javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti osnovana u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, br. 119/2). Ujedno, istraživačka organizacija mora ispunjavati uvjet definicije za organizaciju za istraživanje i širenje znanja sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff), čiji je glavni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili o rezultatima tih djelatnosti informirati široku javnost i to predavanjima, objavljivanjem ili prijenosom znanja.

Prijavitelji projekt provode u obveznom partnerstvu s najmanje jednim i najviše tri partnera. Prijavitelj i partneri moraju biti dio konzorcija. Među prijaviteljem i partnerima treba biti najmanje jedno poduzeće i najmanje jedna istraživačka organizacija.

Zadnje novosti