Otpadni papir, karton, metal, plastika i drugi materijali mogu se ponovno koristiti. Upravo je objavljen natječaj za izgradnju sortirnice

Cilj gospodarenja komunalnim otpadom je do 2025. godine oporabiti 55% mase komunalnog otpada, 9 milijuna eura čeka projektne prijedloge

 

Da bi se postigli ciljevi gospodarenja komunalnim otpadom, a oni zahtijevaju da se najmanje 55% mase komunalnog otpada mora oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025. godine i da na odlagalištu otpada do 2035. godine može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada, objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju sortirnice otpadnog materijala.

Riječ je o Pozivu vrijednom 9 milijuna eura koji je objavilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“. Prijave se primaju od 19.02. do 10. 04. do 12:00 sati, a iznos bespovratnih sredstava po projektu se kreće od minimalno 133.000,00 eura do 4.000.000,00 eura s koliko se može financirati pojedina jedinica lokalne samouprave. Predmet ovog Poziva je poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala, odnosno suhih reciklata dodjelom bespovratnih sredstava iz NPOO-a.

Sortirnica može biti i zajednička

Bespovratnim sredstvima će se poticati aktivnosti koje su ekonomski opravdane i održive, što znači da izgrađena i/ili opremljena postrojenja mogu ostvariti pozitivnu ili nultu operativnu dobit tijekom ekonomskog trajanja ulaganja.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) i Grad Zagreb koja prijavljuje projekt izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada.

Ujedno, ukoliko će više JLS-ova sporazumno, udruženjem, osigurati zajedničko provođenje ove mjere gospodarenja otpadom, u sklopu projektnog prijedloga dostavlja se Sporazum između JLS-ova koje će izgraditi i koristiti postrojenje za sortiranje te u njemu određuju JLS koja će imati svojstvo Prijavitelja, odnosno Korisnika u okviru ovog Poziva.

Sredstvima iz ovog poziva se mogu financirati aktivnosti vezane uz izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga, a to uključujući i potrebne aktivnosti za izradu dokumentacije, izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole bez obzira je li građevinska dozvola ishođena prije podnošenja projektnog prijedloga ili će se ishoditi nakon podnošenja, kao i aktivnosti vezane uz ishođenje lokacijske i građevinske dozvole. Uz to, mogu se financirati i aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada. Prihvatljive su i aktivnosti građenja i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, uključujući izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju što znači pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja, te neophodne aktivnosti u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu.

Briga za nove generacije

Uz navedene, prihvatljive su i aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada kao i projektantski nadzor, stručni nadzor građenja, usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova što se odnosi na koordinatora II te, ako projekt podliježe toj obvezi i  aktivnosti obavljanja poslova upravljanja projektom gradnje prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta kao i aktivnosti upravljanja projektom na isti su način prihvatljive aktivnosti jer vode ostvarenju cilja, smanjenju zagađenja gomilanjem otpada. Na taj način živimo zdravije i dajemo priliku novim generacijama da sačuvaju planet.

Za više informacija o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti