Komisija potvrdila izmijenjeni hrvatski plan za oporavak i otpornost u vrijednosti od 10 milijardi eura

Proširenim reformama potiče se uvođenje energije iz obnovljivih izvora, podupire održivi promet, energetska učinkovitost, zelena i digitalna tranzicija

 

Europska komisija je prije nekoliko dana prihvatila izmijenjeni hrvatski plan za oporavak i otpornost  koji obuhvaća 84 reforme i 253 ulaganja u ukupnoj vrijednosti od 10 milijardi eura. Od spomenutih 10 milijardi eura, čak 5,8 milijardi eura bespovratnih sredstava izdvaja se iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a 4,2 milijarde eura bit će dostupno kroz zajmove u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.

Dodatno, Hrvatska je, da bi financirala svoj plan za oporavak i otpornost, zatražila da se u plan prenese njezin udio u pričuvi za prilagodbu Brexitu, u iznosu od 7,2 milijuna eura. Potvrdom Vijeća koje bi trebalo uslijediti u naredna četiri tjedna Hrvatska će u okviru plana REPowerEU dobiti pristup pretfinanciranju u iznosu od 585 milijuna eura.

 

U što bi Hrvatska ulagala

Hrvatska je predložila poglavlje o planu REPowerEU, vrijedno 2,9 milijardi eura, koje uključuje jednu novu reformu, tri proširene reforme te pet novih i tri proširena ulaganja koja se temelje na postojećim mjerama. Poglavlja obuhvaćaju i tri postojeća ulaganja, kao i jedno prošireno ulaganje, preneseno iz izvornog plana. Te mjere pridonose ostvarenju ciljeva plana REPoweEU kako bi Europa postala neovisna o ruskim fosilnim gorivima znatno prije 2030.

Planom REPowerEU se promiče energetska učinkovitost zgrada, smanjuje se ovisnost o fosilnim gorivima povećanjem proizvodnje i upotrebe energije iz obnovljivih izvora kao što su održivi biometan, vodik iz obnovljivih izvora i geotermalna energija. Uz to, ubrzava se uvođenje energije iz obnovljivih izvora, rješavaju se problemi energetskog siromaštva i uskih grla u distribuciji električne energije, promiče se promet s nultom stopom emisija, uvodi se prekvalifikacija radne snage radi stjecanja zelenih vještina te se poboljšava  sigurnost opskrbe energijom i diversifikacija opskrbe plinom u Uniji.

Osim toga, izmijenjeni hrvatski plan uključuje i nove i proširene reforme i ulaganja u području poslovnog okruženja, upravljanja vodama, obrazovanja, digitalne tranzicije i obnove zgrada.

 

Dodatni poticaj zelenoj tranziciji    

U izmijenjenom planu stavlja se snažan naglasak na zelenu tranziciju te se 39 % dostupnih sredstava, što je nešto manje od 40,3 % koliko je planirano u izvornom planu, izdvaja za mjere kojima se podupiru klimatski ciljevi.

Nove mjere uključene u poglavlje o planu REPowerEU znatno pridonose napretku Hrvatske u zelenoj tranziciji. Novom reformom nastoje se povećati zelene vještine i kompetencije radnika iz trećih zemalja u građevinskom sektoru. Proširenim reformama potiče se uvođenje energije iz obnovljivih izvora uspostavom novog sustava vlastite potrošnje, predviđaju se nove aktivnosti kojima se građani informiraju o zelenoj tranziciji i osiguravaju se dodatna sredstva za razvoj dodatnih strategija zelene urbane obnove. Pet novih ulaganja povećat će prijenosne i distribucijske kapacitete elektroenergetskog sustava, uspostaviti gospodarstvo temeljeno na vodiku kroz Dolinu vodika Sjeverni Jadran, ojačati korištenje obnovljivih izvora energije u prometu i toplinarstvu, povećati kapacitet LNG terminala na otoku Krku te ojačati mrežu za transport plina prema Sloveniji i Mađarskoj. Proširenim ulaganjima nastoji se poduprijeti održivi promet, energetska učinkovitost i obnova zgrada nakon potresa te smanjiti energetsko siromaštvo.

 

Jačanje digitalne pripravnosti i socijalne otpornosti   

U revidiranom hrvatskom planu zadržana je jednaka digitalna ambicija kao i u izvornom planu te je 20 % dostupnih sredstava dodijeljeno za potporu digitalnoj tranziciji Hrvatske. To uključuje digitalizaciju javnih usluga uspostavom Registra stanovništva, obitelji i kućanstava, koji pruža statističke podatke nužne za rad svih javnih tijela, uključujući poreznu upravu. U prometnom sektoru uvodi se novi projekt elektroničkog sustava naplate cestarine. Dodatna ulaganja u pametne energetske sustave i povezano skladištenje također pridonosi digitalnim ambicijama hrvatskog plana.

Izmjenom plana ojačana je i njegova važna socijalna dimenzija. Osim transformativnih reformi i ulaganja iz izvornog plana, nove mjere uključuju i znatno proširenje ulaganja u škole kako bi se podržao jednosmjenski rad i cjelodnevna nastava.

 

Za više informacija o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti

elektrane

Mala škola obnovljivih izvora energije (2)

Kako već ovoga ljeta osigurati energetsku neovisnost u vlastitoj kući putem solarne elektrane?   Tijekom prošle godine su sunčane elektrane proizvele 297 GWh električne energije,

suradnja

Suradnja je odličan oblik pomoći

Pozivom vrijednim 1.500.000,00 eura financiraju se projekti na dobrobiti hrvatskog naroda u Republici Srbiji   Pomoć nije samo financiranje nego i educiranje i poticanje samostalnosti.