Izmjene poziva za rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave

Demografska kretanja odredila su infrastrukturne kapacitete osnovnih škola

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je prije nekoliko dana objavilo izmjene poziva za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave.

Gotovo 60% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u dvije smjene, dok oko 3% učenika pohađa nastavu u čak tri smjene. Stoga je Ministarstvo obrazovanja, kako bi ostvarilo jednu od ključnih investicija u odgojno-obrazovnom sustavu u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, objavilo poziv na natječaj pod nazivom „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“.

Do 20 milijuna eura po projektu za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola

Bespovratnim sredstvima u ukupnom iznosu od 302.608.000,00 eura pri čemu najniži iznos koji se može dodijeliti jednom projektu iznosi 100.000,00 eura, a najviši 20.000.000,00 eura osigurat će se materijalni i infrastrukturni kapaciteti za prelazak osnovnih škola u jednosmjenski rad i cjelodnevnu školu.

Sredstva su osigurana iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO-a.

Obaveza Ministarstva obrazovanja proizašla iz NPOO-a bila je izrada procjene infrastrukturnih ulaganja na temelju prikupljenih podataka o infrastrukturnim kapacitetima osnovnih škola i veličini razrednih odjela uzevši u obzir demografska kretanja. Uz to, Ministarstvo je bilo obavezno izraditi kriterije i objaviti poziv osnivačima za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole.

U uputi za prijavitelje izmijenjena je odredba o kapacitetu učionica osnovnih škola. Navodi se da je kapacitet učionica u smislu maksimalnog broja mjesta u novim ili moderniziranim odgojno-obrazovnim ustanovama namijenjenim osnovnoškolskom obrazovanju za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.

Kapacitet učionica izračunava se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, odnosno broj učionica površine 28m2 množi se s 14, a broj učionica površine 56m2 množi se s 28. Izračun ne uključuje nastavnike, roditelje, pomoćno osoblje ili druge osobe koje se također mogu koristiti tim objektima.

Izmjenama je i određeno da bruto površina u Glavnom projektu može iznositi povećanje od najviše 5%  odnosu na bruto površine iz Idejnog rješenja na koje je izdana Suglasnost MZO-a.

Određeno je i da maksimalni iznos bespovratnih sredstava na ime promidžbe i vidljivosti može iznositi 2.500,00 eura.

Inzistira se da sva potrebna dokumentacija, troškovnici, bude popunjena jer će u protivnom prijava biti isključena iz postupka dodjele sredstava.

Natječaj je otvoren do 31. srpnja 2024. godine ili do iskorištenosti raspoloživih sredstava, a provedba projekta mora biti završena do 30. lipnja 2026. godine.

Partnerstvo prijavitelja

Prijavitelji na natječaj mogu biti Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i/ili regionalne, područne, samouprave koje sukladno članku 90. stavku 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi mogu biti osnivači škole.

Prijavitelji mogu prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu. Partneri na projektu mogu biti: jedinice lokalne i/ili područne, regionalne, samouprave i/ili Republika Hrvatska i/ili javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i druge javne ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili područne, regionalne, samouprave ili Republika Hrvatska, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta učionica za potrebe jednosmjenskog rada.

Zadnje novosti