Produljen je rok za energetsku obnovu višestambenih zgrada, financira se 80% radova i 100% troškova projektne dokumentacije

Do 31. listopada u 16:00 podnose se projektni prijedlozi za integralnu energetsku, dubinsku i sveobuhvatnu obnovu zgrada

 

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine produljilo je rok za podnošenje projektnih prijedloga za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima iz ožujka i prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Energetska obnova višestambenih zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine bit će sufinancirana s više od 70 milijuna eura bespovratnih sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost.

Izmjenom Poziva za podnošenje projektnih prijedloga financira se obnova zgrada oštećenih u potresima 2020. godine, a podnositeljima je na raspolaganju 27 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine.

Ministarstvo je u proteklom razdoblju objavilo dva javna poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada.  U travnju 2022. godine objavljen je poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu na području cijele Republike Hrvatske, dok je u svibnju ove godine objavljen poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima iz ožujka i prosinca 2020. godine.

Tri kategorije obnove
Spomenutim pozivima sufinanciraju se 3 kategorije obnove – integralna energetska, dubinska i sveobuhvatna. Posebno se potiče provedba dubinske i sveobuhvatne obnove zgrada putem većih intenziteta sufinanciranja, što može iznositi maksimalno 80% za radove i do čak 100% za projektnu dokumentaciju. Prijavitelji su u mogućnosti, izuzev mjera energetske obnove, na svojim zgradama provesti i mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara te osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, a u okviru sveobuhvatne obnove i mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, minimalno 10% iznad postojeće, kao i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

Dizala, rampe, platforme za osobe smanjene pokretljivosti

Uz navedene mjere, Ministarstvo sufinancira i provedbu horizontalnih mjera, koje osim provedbe novih i rekonstrukcije postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s važećim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti  kao što su, na primjer, dizalo, rampa, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma i sl.  Uz to, financiranje uključuju i mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture kao što je zeleni krov, ozelenjeno pročelje, uređenje novih i postojećih zelenih površina, mjere održive urbane mobilnosti što je, na primjer, izvedba parkirališta za bicikle te elektromobilnost u čiju svrhu se financira izgradnja punionice ili stanice za punjenje električnih automobila s pripadajućom infrastrukturom.

Također, u pripremi projektnih prijedloga u okviru oba poziva prijaviteljima je osigurana i stručna podrška Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost, sve s ciljem što kvalitetnije pripreme i naposljetku provedbe projekata energetske obnove zgrada.

Ušteda toplinske energije za grijanje
Cilj ovog Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada oštećenih u potresima koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga. Iznimno, zgrade oštećene u potresu koje su upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline mogu ostvariti manju uštedu primarne energije na godišnjoj razini, ali ne manje od 30% u odnosu na potrošnju energije prije obnove zgrade. Provedbom energetske obnove ostvarit će se uštede energije i smanjiti emisije COte time doprinijeti dekarbonizaciji zgrada.
Za sufinanciranje su prihvatljive postojeće višestambene zgrade kategorija uporabljivosti U2, PN1, PN2, N1, N2, a koje su već provele ili će provesti hitne sanacije odnosno nekonstrukcijsku ili konstrukcijsku obnovu zajedno s energetskom obnovom. Na sufinanciranje sveobuhvatne obnove kojom se, osim mjera energetske obnove, unaprjeđuje mehanička otpornost i stabilnost zgrade povećanjem potresne otpornosti, mogu se prijaviti samo višestambene zgrade kategorije uporabljivosti U2.

Zadnje novosti