Predložen je akcijski plan učinkovitije elektroenergetske mreže

Potrošnja električne energije će do 2030. u EU-u porasti za oko 60 %, a da bi se to ostvarilo, uložit će se 584 milijardi eura

 

U sljedećih sedam godina će se u poboljšanje elektroenergetske mreže unutar EU uložiti 584 milijarde eura. Riječ je o provedbi europskog zelenog plana, a kako bi pridonijela tom cilju Komisija je prije nekoliko dana predložila akcijski plan za šire i brže uvođenje učinkovitijih elektroenergetskih mreža. Međusobno povezane i stabilne elektroenergetske mreže okosnica su unutarnjeg energetskog tržišta EU-a i ključ zelene tranzicije.

Komisija je već uspostavila pravni okvir za poboljšanje elektroenergetskih mreža u Europi. Budući da su tržišta EU-a potpuno integrirana, modernizirana infrastrukturna mreža omogućit će građanima i poduzećima da koriste povoljniju i čišću energiju.

Potrošnja električne energije će do 2030. u EU-u porasti za oko 60 %. Mreže će se morati prilagoditi digitaliziranijem, decentraliziranijem i fleksibilnijem sustavu u kojem će resurse dijeliti milijuni krovnih solarnih panela, dizalica topline i lokalnih energetskih zajednica. U mreže će dolaziti sve više energije iz obnovljivih izvora na moru, u njima će se puniti sve više električnih vozila, a rast će i potreba za proizvodnjom vodika. Budući da je 40 % distribucijskih mreža starije od 40 godina, a očekuje se i da će se kapacitet za prekogranični prijenosni kapacitet udvostručiti do 2030., potrebna su ulaganja u iznosu od spomenutih 584 milijarde eura.

Akcijski plan za prelazak na čistu energiju

Cilj je akcijskog plana riješiti glavne probleme prilikom širenja, digitalizacije i bolje upotrebe mreža EU-a za prijenos i distribuciju električne energije. U njemu se utvrđuju konkretne i prilagođene mjere za poticanje ulaganja potrebnih za poboljšanje europskih elektroenergetskih mreža. Te su mjere usmjerene na bržu provedbu projekata od zajedničkog interesa i razvoj novih projekata političkim usmjeravanjem, pojačanim praćenjem i većim brojem projektnih prijedloga. Njima će se izvesti bolje dugoročno planiranje mreža s obzirom na povećanje energije iz obnovljivih izvora i elektrifikaciju potražnje, uključujući vodik. Mjere predviđaju i uvođenje regulatornih poticaja u obliku smjernica za ulaganja usmjerena na budućnost i za prekograničnu podjelu troškova za odobalne projekte, kao i poticanje bolje upotrebe mreža uz veću transparentnost i poboljšane mrežne tarife za pametnije mreže, učinkovitost te inovativne tehnologije i rješenja podupiranjem suradnje među operatorima sustava i na temelju preporuka Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER). Ostvarivanjem mjera omogućit će se lakši pristup financiranju mreža povećanjem vidljivosti EU-ovih programa financiranja, posebno za pametne mreže i modernizaciju distribucijskih mreža. Mjerama će se poticati i brže izdavanje dozvola za uvođenje mreža pružanjem tehničke potpore nadležnim tijelima i smjernica za bolje uključivanje dionika i zajednica, a osigurat će se i poboljšanje i osiguravanje mrežnih lanaca opskrbe, među ostalim usklađivanjem industrijskih proizvodnih zahtjeva za proizvodnju i povezivanje potražnje.

Zašto se sve ovo radi

EU ima jednu od najvećih i najotpornijih mreža na svijetu i isporučuje električnu energiju milijunima građana. Naša dobro povezana energetska tržišta bila su važan faktor za osiguravanje stabilne opskrbe tijekom energetske krize. EU je uspostavio pravni okvir za potporu uvođenju mreža revidiranom Uredbom o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu, revidiranom Direktivom o energiji iz obnovljivih izvora i prijedlozima za akt o industriji s nultom neto stopom emisija i reformirani model tržišta električne energije.

EU treba bolje mreže i jaču energetsku infrastrukturu kako bi ostvario cilj utvrđen u planu REPowerEU da okonča uvoz ruskih fosilnih goriva kao i nedavno dogovoreni cilj da do 2030. najmanje 42,5 % energije, a ako je moguće i 45 % dolazi iz obnovljivih izvora. Akcijski plan EU-a za elektroenergetske mreže najavljen je u europskom akcijskom planu za energiju vjetra, koji je Komisija predstavila prošlog mjeseca. Nadovezuje se na prvi Forum na visokoj razini za elektroenergetske mreže, čiji je domaćin u rujnu bila Europska mreža operatora prijenosnih sustava za električnu energiju, ENTSO-E, pod pokroviteljstvom Europske komisije.

Današnji akcijski plan predstavljen je zajedno s nekoliko ključnih prekograničnih energetskih infrastrukturnih projekata za prvi Unijin popis projekata od zajedničkog i uzajamnog interesa, koji će pridonijeti usklađivanju energetske infrastrukture EU-a s njegovim klimatskim ciljevima. Prati ga i pakt za angažman kako bi se osiguralo sudjelovanje širokog raspona dionika u razvoju mreža.

Za više informacija o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti