Europski zeleni plan: put prema održivom gospodarstvu i ekonomiji

Europski zeleni plan (The EU Green Deal) predstavlja putokaz za održivost gospodarstva EU-a pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova u prilike u svim područjima politike i čineći tranziciju pravednom i uključivom za sve. Europski zeleni plan ima za cilj potaknuti učinkovito korištenje resursa prelaskom na čisto, kružno gospodarstvo i zaustavljanjem klimatskih promjena, vraćanjem gubitka biološke raznolikosti i smanjenjem onečišćenja. Navodi potrebne investicije i dostupne financijske alate te objašnjava kako osigurati pravednu i uključivu tranziciju. EU Green Deal pokriva sve sektore gospodarstva, posebice transport, energetiku, poljoprivredu, građevinarstvo i industrije kao što su čelik, cement, ICT, tekstil i kemikalije.

Europski zeleni plan pruža akcijski plan za poticanje učinkovite upotrebe resursa prelaskom na čisto, kružno gospodarstvo i vraćanje biološke raznolikosti i smanjenje onečišćenja. Obuhvaća različita područja politike (usporedite vremensku traku s desne strane).

Jedno područje obuhvaća akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo (CEAP) II: Paket kružnog gospodarstva usvojen je s ciljem poticanja globalne konkurentnosti, poticanja održivog gospodarskog rasta i stvaranja novih radnih mjesta. Sastoji se od dva akcijska plana EU-a za kružno gospodarstvo (2015. i 2020.), s mjerama koje pokrivaju cijeli životni ciklus proizvoda: od proizvodnje i potrošnje do gospodarenja otpadom i tržišta sekundarnih sirovina. Nadovezujući se na posao obavljen na kružnom gospodarstvu od 2015., CEAP II se usredotočuje na sektore s intenzivnim resursima u kojima je potencijal za kružno djelovanje velik. S ciljem zadržavanja resursa u ekonomskim ciklusima što je dulje moguće, plan se bavi ključnim lancima vrijednosti proizvoda: elektronikom i ICT-om, baterijama i vozilima, ambalažom, plastikom, tekstilom i hranom.

‘Farm to Fork’ strategija postavlja novi pristup kako bi se osiguralo da poljoprivreda, ribarstvo i akvakultura te lanac vrijednosti hrane na odgovarajući način pridonose cilju klimatski neutralne Unije do 2050. Sustavi prehrane ostaju jedan od ključnih pokretača klimatskih promjena i okolišne degradacije. Proizvodnja, prerada, maloprodaja, pakiranje i transport hrane daju veliki doprinos emisijama stakleničkih plinova, onečišćenju zraka, tla i vode, te imaju dubok utjecaj na biološku raznolikost. S druge strane, potrošače također treba osnažiti da biraju održivu hranu. Stvaranje povoljnog okruženja koje olakšava odabir zdrave i održive prehrane pogodovat će zdravlju i kvaliteti života potrošača te smanjiti zdravstvene troškove za društvo.

Nova Strategija biološke raznolikosti 2030. je sveobuhvatan, sustavan i ambiciozan dugoročni plan za zaštitu prirode i preokretanje degradacije ekosustava. To je ključni stup europskog zelenog dogovora i vodstva EU-a u međunarodnom djelovanju za globalna javna dobra i ciljeve održivog razvoja. S ciljem da se europska bioraznolikost oporavi do 2030. godine, Strategija postavlja nove načine učinkovitije provedbe postojećeg zakonodavstva, nove obveze, mjere, ciljeve i mehanizme upravljanja.

Cilj je europskog zelenog plana učiniti Europu klimatski neutralnom do 2050. Kako bi taj cilj postao pravno obvezujući, Komisija je predložila europski propis o klimi. Njime se postavlja novi, ambiciozniji cilj u pogledu smanjenja neto emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. u odnosu na razine iz 1990. Za postizanje ciljeva dekarbonizacije moraju se smanjiti emisije u svim sektorima, od industrije i energetike do prometa i poljoprivrede. Klimatske promjene globalna su kriza koja iziskuje globalni odgovor. Stoga EU u području klimatskih mjera aktivno surađuje sa svojim međunarodnim partnerima i podupire ih, osobito u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC) i Pariškog sporazuma. Usporedno s mjerama ublažavanja EU poduzima mjere za prilagodbu klimatskim promjenama.

Proizvodnja i upotreba energije čine više od 75 % emisija stakleničkih plinova u EU-u. Dekarbonizacija energetskog sustava EU-a stoga je ključna za postizanje naših klimatskih ciljeva do 2030. i dugoročne strategije EU-a za postizanje ugljične neutralnosti do 2050.

Zbog povezanosti zdravih ljudi, zdravih društava i zdravog planeta održivi prehrambeni sustavi u središtu su europskog zelenog plana, strategije EU-a za održiv i uključiv rast. Ta je strategija izrađena za poticanje gospodarstva, poboljšanje zdravlja i kvalitete života ljudi te brigu o prirodi.

Europski poljoprivredni i prehrambeni sustav, uz potporu zajedničke poljoprivredne politike, već je globalni standard kad je riječ o sigurnosti, sigurnosti opskrbe, prehrani i kvaliteti. Sad bi trebao postati i globalni standard za održivost. Prelazak na održiv prehrambeni sustav može donijeti koristi za okoliš, zdravlje i društvo te omogućiti pravedniju raspodjelu gospodarske koristi. Oporavak od pandemije usmjerit će nas na održiv put.

Zadnje novosti

Nova prilika za inovacijske klastere

Iznosi potpore kreću se od sto tisuća do milijun eura za 50 posto prihvatljivih troškova tijekom razdoblja korištenja potpora Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske