Zahvaljujući Urbanom razvojnom fondu lakše do komercijalnih sadržaja u projektima javne infrastrukture

Financijski instrument vrijedan 172 milijuna eura namijenjen je razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave

 

Razvoj je jedini način napretka pri čemu je nepohodno osigurati sredstva za investicije. Da bi se jedinicama lokalne samouprave olakšao pristup financijskim proizvodima kao i poticanje održivog razvoja i regionalne revitalizacije osnovan je Urbani razvojni fond. Riječ je o financijskom instrumentu vrijednom 172 milijuna eura namijenjen razvojnim projektima od kojih je pola sredstava osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a pola iz Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

Zahvaljujući Urbanom razvojnom fondu po prvi puta kreditiranje sredstava omogućuje da se projekti javne infrastrukture obogate komercijalnim sadržajima i tako osigura generiranje prihoda neophodnog za podupiranje investicija i podmirivanje troškova održavanja.

Naime, bespovratnim sredstvima uglavnom se kreditiraju projekti koji imaju nisku komercijalnu, ali veliku društvenu vrijednost, a sada se po prvi puta mogu financirati i komercijalni projekti.

Kapitalni otpis duga

Osnovna značajka ovog fonda jest kombinacija kreditnih sredstava i bespovratnih potpora, s mogućnošću kapitalnog otpisa do 50 posto od ukupnog iznosa kredita temeljem ispunjenja zadanih kriterija održivosti i estetike. Ovo sredstvo omogućuje primateljima kredita posebno povoljne uvjete, uključujući oprost naknada za obradu zahtjeva, rezervaciju sredstava te prijevremeni povrat sredstava.
Krediti se odobravaju bez ikakvih inicijalnih naknada, uz rok otplate do 15 godina, uključujući poček od 12 mjeseci. Krediti se mogu isplaćivati korisnicima do kraja 2029., a kriteriji za kapitalni rabat, odnosno otpis dijela glavnice kredita, se mogu ispuniti i nakon tog datuma. Minimalni iznos kredita iznosi 100.000 eura, dok maksimalni može doseći i do 10 milijuna eura. Krediti predstavljaju kombinaciju sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, EFRR, uz kamatnu stopu 0 posto godišnje, fiksno, i sredstva HBPR-a i fiksnu kamatu koja je do sada iznosila 3,52 posto godišnje, a utvrđuje se tromjesečno.
Korisnici kredita su subjekti javnog sektora, odnosno, jedinice lokalne i područne, regionalne, samouprave, JLPRS, što su općine, gradovi i županije, ali i društva, ustanove, agencije i druge pravne osobe u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLPRS i/ili države.

Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije

Cilj financiranih investicija može biti poticanje projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, općenito izgradnja višenamjenske, sportske, turističke, društveno-kulturne, poslovne i slične infrastrukture.

Prihvatljiva ulaganja su financijski održiva ulaganja, ulaganja na teritoriju Republike Hrvatske, pri čemu ulaganje mora biti u skladu s teritorijalnom strategijom ili drugim jednakovrijednim strateškim dokumentom o uključenim područjima. Takav dokument mora sadržavati zemljopisno područje koje ta strategija obuhvaća, analizu razvojnih potreba i potencijala područja, uključujući gospodarske, socijalne i okolišne međupovezanosti, opis integriranog pristupa rješavanju utvrđenih razvojnih potreba i potencijala područja, opis sudjelovanja partnera u pripremi i provedbi strategije. Ulaganja ne moraju nužno biti navedena u strateškim dokumentima, ali moraju biti usklađena s njihovim strateškim ciljevima.
Jedinice lokalne samouprave mogu podnijeti i više od jednog zahtjeva za kredit, pod uvjetom da je prethodni projekt, financiran u okviru ovog Programa kreditiranja završen i stavljen u funkciju, što se dokazuje relevantnom dokumentacijom, primjerice, uporabnom dozvolom ili drugim primjenjivim dokumentom.

Po ispunjenju zadanih kriterija ostvaruje se pravo na kapitalni rabat, odnosno otpis dijela glavnice kredita kao potpore u obliku bespovratnih sredstava. Najviši iznos kapitalnog kredita iznosi do 50 posto ukupnog iznosa kredita, što znači da se otpisuje dio glavnice kredita iz sredstava EFRR-a.

Rok korištenja kredita je u pravilu do 24 mjeseca, ali je rok otplate do 15 godina, uključujući i poček do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja moguće je odobriti i dulji rok korištenja.
Sredstva se u pravilu isplaćuju na račun dobavljača, odnosno izvođača radova na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita.

Pokretanje Urbanog razvojnog fonda predstavlja ključni korak u strategiji HBOR-a za poticanje održivog i inkluzivnog regionalnog razvoja, u skladu s EU smjernicama i nacionalnim prioritetima.

Za više informacija o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti