Za biciklističke staze urbane aglomeracije Zagreb osigurano više od 8 milijuna eura

Milijuni za biciklističke staze znače ulaganje u zdrav, ekološki prihvatljiv i siguran promet

 

Biciklističke staze nisu tek prostor rekreacije nego važne prometne poveznice u urbanim područjima kojima ljudi na brz, zdrav i ekološki prihvatljiv način stižu do radnih mjesta. Biciklističke staze su time i jedan od najpoželjnijih oblika realizacije dnevnih migracija.

U okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. nalazi se i plan za izgradnju biciklističke infrastrukture pa je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo poziv za projektne prijave na području Urbane aglomeracije Zagreb. Projektni prijedlozi mogu se podnijeti od 15. veljače u 12h pa do 31. listopada, a ukupna vrijednost sredstava namijenjenih realizaciji ovog poziva iznosi 8.843.785,28 eura. Pritom je najniži iznos bespovratne potpore 130.000,00 eura, a najviši 1.000.000,00 eura. Cilj Poziva je omogućiti izgradnju, prilagodbu i/ili modernizaciju biciklističke infrastrukture namijenjene javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš na području Urbane aglomeracije Zagreb. Biciklistička infrastruktura će doprinijeti adekvatnijoj povezanosti, održivoj multimodalnoj gradskoj mobilnosti te povećanju sigurnosti biciklista, ali i ostalih sudionika u prometu.

Biciklistička, ali i pješačka infrastruktura

Prihvatljivi prijavitelji ovog poziva su JLS s područja Urbane aglomeracije Zagreb. Riječ je o 11 gradova i 19 općina, a to su Grad Zagreb, Grad Donja Stubica, Grad Dugo Selo, Grad Jastrebarsko, Grad Oroslavje, Grad Samobor, Grad Sveta Nedelja, Grad Sveti Ivan Zelina, Grad Velika Gorica, Grad Zabok, Grad Zaprešić, Općina Bistra, Općina Brckovljani, Općina Brdovec, Općina Dubravica, Općina Gornja Stubica, Općina Jakovlje, Općina Klinča Sela, Općina Kravarsko, Općina Luka, Općina Marija Bistrica, Općina Marija Gorica, Općina Orle, Općina Pisarovina, Općina Pokupsko, Općina Pušća, Općina Rugvica, Općina Stubičke Toplice, Općina Stupnik, Općina Veliko Trgovišće.

U okviru Poziva jedinice lokalne uprave i samouprave mogu financirati pripremu projektno-tehničke dokumentacije i odgovarajućih studija i drugih sličnih aktivnosti vezanih za zeleni, čisti, pametni i održivi gradski promet.

Pritom je važno znati da je prihvatljiva samo izrada dokumentacije za konkretnu infrastrukturu koju se planira u okviru projekta graditi, prilagođavati a može se i modernizirati.

Kao infrastrukturna komponenta projekta koja se sufinancira sredstvima alociranim za ovaj Poziv smatra se spomenuta izgradnja, prilagodba i/ili modernizacija nove biciklističke infrastrukture te s tim povezane pješačke i druge srodne infrastrukture, izgradnja prateće infrastrukture, uređaja i instalacija u svrhu poboljšanja sigurnosti i povećanja korištenja biciklističkih prometnica. Uz navedeno, omogućena je i nabava električnih bicikala i sustava javnih bicikala te radovi povezani s postavljanjem sustava javnih bicikala, ali samo ako je nabava istih u okviru projekta kojim se gradi, prilagođava i modernizira biciklistička infrastruktura. Upravljanje projektom i administracija, promidžba i vidljivost te horizontalne aktivnosti u okviru projekta su, isto tako, prihvatljive aktivnosti.

Konkurentnost se jača i biciklom

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb alat je za iskorištavanje razvojnih potencijala Zagreba i drugih gradova i općina u postizanju sinergijskih učinaka društveno-gospodarskog razvoja na razini aglomeracije, ali i države i u skladu s načelima održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će omogućiti jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih potencijala, te učinkovito korištenje sredstva strukturnih i investicijskih fondova EU namijenjenih regionalnom i urbanom razvoju.

Udio zaposlenih dnevnih migranata koji dolaze u središte urbanog područja moraju predstavljati minimalno 30% kako bi zadovoljili kriterije za definiranje obuhvata urbanih područja, a, između ostalog, mora se zadovoljiti i kriterij funkcionalne veze te kriterij prostornog kontinuiteta na način da jedinice lokalne samouprave čine urbano područje.

Inače, od 29 gradova s više od 20 tisuća stanovnika, njih 21 je na kraju 2021. godine raspolagalo s biciklističkim stazama i trakama u ukupnoj duljini od oko 849 kilometara, a u planu aktivnosti izgradnje novih u razdoblju od 2023. do 2027. je oko 384 kilometra. To je povećanje od oko 45 posto, za koja su nužna ulaganja od ukupno 37,3 milijuna eura.

Za više informacija o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti