Uskoro stiže poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada vrijedan više od 94 milijuna eura

Poziv je namijenjen za energetsku obnovu višestambenih zgrada koje nisu zaštićene kao kulturno dobro, ali i one koje imaju tu zaštitu

Do kraja prvog kvartala Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine planira objaviti Poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada vrijedan 94.235.322,37 eura.

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih višestambenih zgrada neoštećenih u potresima kao i oštećenih u potresima prije četiri godine. Za zgrade koje su oštećene u potresu bitno je da su već provele hitnu sanaciju, odnosno nekonstrukcijsku ili konstrukcijsku obnovu nakon potresa pa se mogu energetski obnavljati.

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50 posto u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga. Iznimno, zgrade upisane u Registar kulturnih dobara RH, koje ne mogu ostvariti spomenuti uvjet, trebaju ostvariti uštede primarne energije na godišnjoj razini od najmanje 30 posto u odnosu na stanje prije obnove.
Provedbom ovih mjera se pored energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2, što pridonosi dekarbonizaciji zgrada.

Tri modela obnove

Ovim Pozivom podupirat će se integralna energetska obnova, dubinska obnova i sveobuhvatna obnova.

Integralna energetska obnova za zgrade koje nemaju status kulturnog dobra obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50 posto u odnosu na stanje prije obnove.

Dubinska obnova pritom obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i primarne energije na godišnjoj razini od najmanje 50 posto u odnosu na stanje prije obnove.

Sveobuhvatna obnova obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput povećanja sigurnosti u slučaju požara, mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

Pri obnovi zgrada koje imaju status kulturnog dobra kod integralne energetske obnove se podrazumijeva postizanje minimalne uštede od 20 posto godišnje potrebne toplinske energije za grijanje ili primarne energije. Dubinska obnova i dalje zahtijeva uštedu toplinske i primarne energije od 50 posto, a sveobuhvatna obnova obuhvaća iste mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade kao i kod zgrada koje nemaju status kulturnog dobra.

Zašto je važna kategorizacija zgrada

O navedenim kategorijama obnove ovisi intenzitet sufinanciranja i maksimalni iznos prihvatljivih troškova, odnosno bespovratnih sredstava po pojedinoj aktivnosti/mjeri projekta.

Za sufinanciranje sveobuhvatne obnove višestambene zgrade koja je predmet projektnog prijedloga potrebno je minimalno uključiti­ integralnu energetsku obnovu ili dubinsku obnovu, te ­jednu ili više mjera za smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa kojima će se povećati potresna otpornost zgrade za najmanje 10% iznad postojeće. Mjere za smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa mogu se provoditi samo na zasebnim konstrukcijskim cjelinama višestambene zgrade prema projektnoj dokumentaciji izrađenoj u skladu s važećim propisima te prema zahtjevima ovog Poziva. Potrebno je dokazati da zgrada nije oštećena u potresima. Sveobuhvatna obnova se može sufinancirati za višestambene zgrade neoštećene u potresima te višestambene zgrade koje su bile oštećene u potresima, a spadaju u kategorije uporabljivosti U2 i provele su hitne sanacije, odnosno nekonstrukcijsku obnovu, pod uvjetom da nema dvostrukog financiranja. Pritom je potrebno dokazati kategoriju uporabljivosti zgrade.

Višestambenim zgradama koje su bile oštećene u potresima te su provele konstrukcijsku obnovu ne može biti sufinancirana sveobuhvatna obnova, već samo integralna energetska obnova ili dubinska obnova. Pozivom se podupiru mjere energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, mjere povećanja potresne otpornosti zgrade, sigurnosti u slučaju požara, osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.
Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje su izrada projektne dokumentacije, energetska obnova, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost, dok su stope sufinanciranja prihvatljivih troškova u ovisnosti o kategoriji obnove te se kreću od 85 posto do 100 posto za aktivnosti izrade projektne dokumentacije i upravljanje projektom i administraciju, 60 do 80 posto za aktivnost energetske obnove, a stopa sufinanciranja za aktivnost promidžbe i vidljivosti iznosi fiksnih 85 posto.
Uz mjere energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, Pozivom se podupire povećanje potresne otpornosti zgrade, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, mjere za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.
Dodatno, od ukupno 120 milijuna eura koliko je za energetsku obnovu višestambenih zgrada osigurano Dodatkom NPOO-u, preostalim dijelom od 25.764.677,63 eura sufinancirati će se svi projektni prijedlozi s rang-liste Odbora za odabir projekata osnovanog pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela, za koje nije bilo dostatnih sredstava u okviru zatvorenog poziva iz 2022. godine, a udovoljili su svim uvjetima i kriterijima istog, pod istim uvjetima kao i za već ugovorene projekte.

Za više informacija o EU fondovima obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti