Tri poziva kulturnim sektorima sa 114,6 milijuna eura možda stvore novog Davida

U okviru programa Kreativna Europa otvorena su tri poziva na koje se treba javiti u siječnju 2024. 

 

Zahvaljujući umjetnosti imamo sve što smatramo lijepim i hrabrim u životu. Zato je važno financirati umjetnost jer možda netko napravi novog Davida ili pomogne novom Almodovaru da snimi nezaboravan film. Galerije po svijetu svjedoče o djelima koja su nastala zato što su pojedinci i društva pomagali umjetnost i kreativnost.

U okviru programa Kreativna Europa upravo su otvorena prva tri poziva na financiranje za 2024. kojima se osigurava potpora europskim kulturnim i kreativnim sektorima ukupne vrijednosti 114, milijuna eura na koja se treba prijaviti u siječnju 2024.

Pozivom na podnošenje prijedloga za europske projekte suradnje, s proračunom od oko 60 milijuna eura, poboljšat će se prekogranična suradnja među kulturnim organizacijama i poduprijeti razvoj, eksperimentiranje i širenje inovativnih praksi i stvaranje europskog umjetničkog sadržaja za najmanje 130 projekata.

Drugim pozivom vrijednim 47,4 milijuna eura pružit će se potpora za 15-ak platformi za promicanje novih umjetnika u razdoblju od 2024. do 2027. Svaka od platformi godišnje će podupirati najmanje 50 novih umjetnika i nastaviti poboljšavati pristup kulturnim događanjima i aktivnostima, sudjelovanje u njima i jačanje angažmana i razvoja publike. Uz potporu iz programa Kreativna Europa 16 europskih platformi za promicanje novih umjetnika od 2021. do 2023.pomoglo je novim europskim umjetnicima i njihovu radu diljem Europe i svijeta.

Proračun od 2,44 milijarde eura do 2027.

 

Trećom novom inicijativom pod nazivom Paneuropski kulturni subjekti nastoji se poduprijeti kulturne subjekte, a posebno orkestre iz različitih zemalja. U okviru tog poziva vrijednog 7,2 milijuna eura za razdoblje od 2024. do 2027., kulturni subjekti dobit će potporu kako bi mladim, visoko talentiranim umjetnicima ponudili osposobljavanje i profesionalizaciju. Očekuje se da će koristi imati do pet orkestara iz različitih zemalja.

Ovaj proračun programa Kreativna Europa za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi 2,44 milijarde eura, a u prethodnom razdoblju (2014. – 2020.) na raspolaganju je bilo 1,47 milijardi eura. Iz programa Kreativna Europa ulaže se u djelovanja kojima se jača kulturna raznolikost te odgovara na potrebe i izazove kulturnih i kreativnih sektora. Posebno se potiče suradnja i razmjena među kulturnim organizacijama i umjetnicima u Europi i izvan nje.

Kreativna Europa je program Europske komisije za potporu kulturi i audiovizualnom sektoru, a nadovezujući se na prethodni program, u

razdoblju 2021. 2027. podupirat će europski kulturni i kreativni sektor. Program se temelji na strukturi prethodnog programa s tri potprograma – „CULTURE”, koji obuhvaća kulturne i kreativne sektore, osim audiovizualnog sektora, te se nastavlja na taj program; „Medija”, koja obuhvaća audiovizualni sektor; i „CROSS – SEKTORSKI potprogram”, kojim su obuhvaćene aktivnosti u svim kulturnim i kreativnim sektorima.

Sredstva za kulturne i kreativne organizacije

Programom Kreativna Europa podupire se stvaranje europskih djela i pomaže kulturnim i kreativnim sektorima da iskoriste mogućnosti digitalnog doba i globalizacije kako bi ostvarili svoj gospodarski potencijal, doprinoseći održivom rastu, otvaranju radnih mjesta i socijalnoj koheziji. Uz to, programom se promiče konkurentnost i inovacije europske audiovizualne industrije i pomaže europskim kulturnim i medijskim sektorima u pristupu novim međunarodnim mogućnostima, tržištima i publici. Ujedno, programom se promiču međusektorske inovativne mjere i raznovrsne, neovisne i pluralističke medije.

To će posebno uključivati osiguravanje financijskih sredstava za kulturne i kreativne organizacije, kina i filmove.

Kreativna Europa potiče audiovizualne, kulturne i kreativne aktere da djeluju diljem Europe, da dopru do nove publike i razviju vještine potrebne u digitalnom dobu. Pomažući europskim kulturnim i audiovizualnim djelima da dopru do publike u drugim zemljama, program pridonosi zaštiti kulturne i jezične raznolikosti.

Potprogrami za suradnju i promicanje

Potprogramom KULTURA Kreativna Europa pomaže kulturnim i kreativnim organizacijama da djeluju transnacionalno i promiče prekograničnu cirkulaciju kulturnih djela i mobilnost kulturnih aktera. Njime se pruža financijska potpora aktivnostima s europskom dimenzijom čiji je cilj jačanje transnacionalnog stvaranja i optjecaja europskih djela, razvoj transnacionalne mobilnosti, razvoj publike, pristupačna i uključiva kultura, inovacija i izgradnja kapaciteta. To se posebno odnosi na digitalizaciju, nove poslovne modele, obrazovanje i osposobljavanje. Cilj je podržanih aktivnosti omogućiti kulturnim i kreativnim akterima da rade na međunarodnoj razini.

Potprogram MEDIA u okviru programa Kreativna Europa financijski podupire filmsku i audiovizualnu industriju EU-a u razvoju, distribuciji i promicanju njihova rada. Pomaže u pokretanju i distribuciji projekata s europskom dimenzijom i međunarodnim potencijalom za putovanje izvan nacionalnih i europskih granica. Aktivnostima financiranja pruža se potpora audiovizualnim djelima, uključujući filmove, televizijske serije, dokumentarne filmove, videoigre i imerzivne sadržaje, te kinematografima, festivalima, uslugama videa na zahtjev i industrijskim tržištima. Njime se pridonosi i jačanju europskog talenta s pomoću programa osposobljavanja, kao i razvoju publike i filmskom obrazovanju.

Programom MEDIA istodobno se osiguravaju financijski poticaji za ekologizaciju, kao i za uključivanje i rodnu ravnotežu, najbolje prakse.

U okviru tog potprograma rješavaju se zajednički izazovi i mogućnosti kulturnog i kreativnog sektora, uključujući audiovizualni sektor, kao što su transnacionalna suradnja u području politika, promicanje upoznavanja s programom i podupiranje prenosivosti rezultata. Kreativni inovacijski laboratoriji služe promicanje inovativnih pristupa stvaranju, pristupu, distribuciji i promidžbi sadržaja u kulturnim i kreativnim sektorima.

Informativni mediji namijenjeni su podupiranju medijske pismenosti, kvalitetnog novinarstva te slobode i pluralizma medija.

Zadnje novosti