Suvremena prometna rješenja čuvaju živote

Natječajem za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenje i usluga sufinanciraju se projekti u ukupnom iznosu od 5 milijuna eura

Suvremeni promet zahtijeva suvremena rješenja, od kružnih tokova, senzorima upravljanih svjetlosnih signala i semafora, zidova koji štite od buke s prometnica, uključivanjem bicikala u promet na siguran način i mnoštva drugih. Suvremenim prometom čuvaju se životi i osigurava kvalitetnije i učinkovitije sudjelovanje u prometu. U tom je cilju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nedavno objavio Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-3/23). Ukupna bespovratna sredstva koja se mogu dodijeliti u okviru Poziva iznose 5.000.000,00 eura, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 80.000,00 eura. Krajnji rok za podnošenje prijava je 19. veljače 2024. godine.

Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

Prihvatljivi prijavitelji na natječaj su jedinice lokalne samouprave kao i jedinice područne, regionalne, samouprave.

Inteligentno upravljanje prometom

Projektima se sufinanciraju pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala s i bez električnog pogona te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja. Sufinancira se i optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima. Uz spomenuto, financiraju se i projekti zelene tranzicije što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša kao što su zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i drugi.

Sufinanciranje prihvatljivih troškova po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka, do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka te do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Zadnje novosti