Suradnja je odličan oblik pomoći

Pozivom vrijednim 1.500.000,00 eura financiraju se projekti na dobrobiti hrvatskog naroda u Republici Srbiji

 

Pomoć nije samo financiranje nego i educiranje i poticanje samostalnosti. To su neki od ciljeva Programa prekogranične suradnje Republike Hrvatske i Republike Srbije u okviru kojega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije objavilo Poziv vrijedan 1.500.000.00 eura kako bi potaklo aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Republici Srbiji.

Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Republike Srbije, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala. Program doprinosi i  stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na području Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije u Hrvatskoj te Autonomne Pokrajine Vojvodine i Grada Beograda u Republici Srbiji.

Projektni prijedlozi mogu se slati do 1. ožujka u 15 sati ove godine, a njihova provedba je prihvatljiva do 30 studenoga 2024. godine. Njima će se financirati aktivnosti iz Prioriteta 1. kojim se realizira prekogranično umrežavanje i jačanje kapaciteta u iznosu od 1.000.000,00 eura, dok je za Prioritet 2. kojim se financiraju investicijski projekti namijenjeno 500.000,00 eura.

Kvaliteta života je bitna

Tematsko područje projektnog prijedloga može biti kulturne, društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne ili gospodarske namjene, a njegovom provedbom će se doprinijeti povećanju kvalitete života i standardu usluga u lokalnoj zajednici, gospodarskom oporavku te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala.

Kada je riječ o Prioritetu 1. tada su to programi stručne i praktične edukacije s posebnim naglaskom na edukacije iz područja pripreme i provedbe europskih projekata i programa Europske unije. Uz to, financiraju se projekti izrade studija i projektno-tehničke dokumentacije za projekte od značaja za lokalni i regionalni razvoj, organizacija studijskih posjeta s ciljem prekograničnog umrežavanja te razmjene znanja i iskustava u regionalnom razvoju i provedbi razvojnih projekata, kao i nabava opreme i manji infrastrukturni radovi.

Prioritetom 2. financiraju se manji infrastrukturni radovi koji doprinose lokalnom i regionalnom razvoju te nabava opreme za projekte iste namjene, lokalnom i regionalnom razvoju.

Program je namijenjen jedinicama lokalne uprave i samouprave kao i javnim ustanovama i javnim poduzećima na navedenim područjima. Uz njih, na Poziv se mogu javiti i pravne osobe neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske koje služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba. Jednako tako, na Poziv se mogu javiti i pravne osobe neprofitne naravi registrirane u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države. Pritom moraju biti upisane u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države.

Projekti mogu biti zajedničko djelo

Projektom se mogu prijaviti najviše dva projektna partnera od kojih jedan mora biti iz Republike Hrvatske, a drugi iz Republike Srbije. Jedan partner može sudjelovati u najviše dva projektna prijedloga, a u sklopu projekta mora postojati minimalno jedna zajednička aktivnost kao što je projektni sastanak, konferencija, studijsko putovanje i slične aktivnosti. Iznos financiranja projektnog prijedloga mora biti u korist partnera iz Republike Srbije, a aktivnosti na projektu se mogu provoditi isključivo na prihvatljivom programskom području partnera. Aktivnosti na projektu ne mogu uključivati ulaganje partnera u Republici Hrvatskoj u infrastrukturu partnera u Republici Srbiji s kojim podnosi projektni prijedlog i obrnuto.

Za više informacija o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti