SPIN konzorcijima na raspolaganju 100 milijuna eura za pametnu specijalizaciju

Iznosima od 500 tisuća do 3 milijuna eura SPIN konzorcijima sufinancirat će se razvojni projekti zelenog rasta, zdravstva, pametne industrije, IT rješenja i brojni drugi

 

Usmjeravajući potpore za projekte istraživanja i razvoja, kao i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u regionalne lance vrijednosti u okviru S3 tematskih područja, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je objavilo poziv za korištenje sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjen SPIN konzorcijima.

Riječ je o iznosu od ukupno 100 milijuna eura namijenjenih projektima SPIN konzorcija, strateškog partnerstva za inovacije, koji se provode u prioritetnim nišama i regionalnim lancima vrijednosti, RLV-ovima, s ciljem razvoja inovativnih proizvoda i/ili usluga.

Najniži iznos bespovratnih sredstava je 500 tisuća eura, a najviši iznos 3 milijuna eura. Datum početka zaprimanja projektnih prijava je 1. veljače u 11:00 sati, a krajnji rok je 5. lipnja u 11:00 sati.

Pozivom se potiču strukturne promjene u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima se omogućuje diversifikacija poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša regionalnih lanaca vrijednosti Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.

Poticanjem uspostave strateških partnerstava za inovacije kroz ovaj Poziv doprinijet će se ostvarenju ciljeva S3, pametne specijalizacije, kroz difuziju inovacija, što će rezultirati uvođenjem strukturnih promjena u regionalna gospodarstva.

Novi oblici suradnje

Pozivom će se potaknuti hrvatski poduzetnici na uspostavu SPIN konzorcija kao novog oblika suradnje i jednog od ključnih provedbenih mehanizama za industrijsku tranziciju hrvatskih regija. Dionici SPIN-ova, koji su sastavni dio jednog ili više RLV-ova, zajednički će provoditi aktivnosti istraživanja i razvoja u prioritetnim nišama RLV-ova definiranima u Planovima za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske.

To znači da će se sufinancirati razvojni projekti zelenog rasta, zdravstva, pametne industrije, plavog rasta, hrane i poljoprivrede kao što su de luxe prehrambeni brendovi, zdrave i funkcionalne hrane, IT rješenja i proizvodne tehnologije za industriju 4.0, integrirani transportni sustavi, zelena i modularna gradnja, pametni turizam i kreativne industrije i brojni drugi.

Prihvatljivi prijavitelji i njihovi partneri su poduzeća koja pozitivno posluju i imaju, ili tek planiraju registrirati sjedište ili podružnicu u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj najkasnije do dana potpisivanje ugovora kojim se stječe pravo na potporu. Pritom SPIN konzorcij mora uključivati tri do pet poduzetnika od kojih dva moraju biti MSP, ali svi moraju biti iz iste regije. SPIN konzorcij može uključivati i jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja registrirane u RH, kao i općinu, grad ili županiju čiji je interes potaknuti  rješavanje nekog društvenog izazova.

Za više informacija o EU fondovima obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti