Poduzetnicima novi financijski instrumenti vrijedni 59 milijuna eura

Prije nekoliko dana započelo je zaprimanje zahtjeva za dvije vrste zajmova sa smanjenom kamatnom stopom i nižom razinom osiguranja  

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO, u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i europskih fondova te Ministarstvom poljoprivrede ponovo stavlja na raspolaganje financijske instrumente za poduzetnike.

Zahtjevi za zajmove zaprimaju se online obrascima na službenim internetskim stranicama HAMAG-BICRO-a, dok se za jamstva poduzetnici mogu obratiti partnerskim financijskim institucijama.

Za zajmove financirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj, EFRR, predviđeno je ukupno 50.000.000 eura, dok je za male zajmove financirane iz Programa ruralnog razvoja, PRR, predviđeno 9.000.000 eura. Dodatno, poduzetnicima će biti na raspolaganju jamstveni program PLUS te pojedinačna jamstva u sklopu Programa ruralnog razvoja.

Dvije vrste zajmova

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj financirat će se dvije vrste zajmova, a to su mali zajmovi za investicije i mali zajmovi za obrtna sredstva. Malim zajmovima za investicije kreditirat će se subjekti malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Namjena ovog zajma je financiranje osnovnih sredstava u što spada materijalna i nematerijalna imovina te obrtna sredstva maksimalno do 30% iznosa zajma. Maksimalni iznos malog zajma za investicije iznosi 100.000 eura, a kamatna stopa je osnovna stopa koja vrijedi za Republiku Hrvatsku na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 1 postotni bod. Zajmovi za obrtna sredstva namijenjeni su isključivo za financiranje troškova poput troškova pripreme proizvodnje, sirovina i materijal, troškovi zaposlenih, zakup poslovnog prostora, režijski troškovi, opći troškovi i sl. Maksimalni iznos malog zajma za obrtna sredstva je 30.000 eura, a kamatna stopa je osnovna stopa koja vrijedi za Republiku Hrvatsku na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 0,5 postotna boda.

Zajmovi namijenjeni poljoprivrednicima financiraju se iz Programa za ruralni razvoj. U okviru Programa za ruralni razvoj poduzetnicima će na raspolaganju biti mali investicijski zajmovi s udjelom za obrtna sredstva do 30%. Maksimalni iznos zajma iznosi 50.000 eura, a kamatna stopa iznosi od 0,1% do 0,25% ovisno o razvijenosti ulaganja jedinica lokalne samouprave. Alokacija je formirana iz prikupljenih povrata ranije odobrenih zajmova.

Ukoliko subjekti malog gospodarstva budu imali potrebe za većim iznosima za financiranje investicija moći će aplicirati u maksimalnom iznosu do 1.300.000 eura. Maksimalna stopa jamstva iznosi do 70%, a za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor do 80%. Minimalno trajanje jamstva iznosi 12 mjeseci, a maksimalno 15 godina.

Do milijun eura uz jamstvo od 50 posto

Dodatno, produžen je postojeći jamstveni program Plus koji je izmijenjen u dijelu jamstva za investicije, Mjera A, na način da je povećan postotak jamstva za investicije s 50% na 80%. Najveći iznos jamstva za investicije je 2.000.000 eura. U sklopu Mjere B u ponudi su jamstva za obrtna sredstva u maksimalnom iznosu do 1.000.000 eura uz postotak jamstva od 50%.

Cilj ovih financijskih instrumenata je povećanje dostupnost zajmova i jamstava subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja.

Za više informacija o EU fondovima obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti