Na redu su kultura i kreativne industrije

Ministarstvo kulture i medija objavilo je poziv vrijedan više od 33 milijuna eura

 

Trenutak je za podupiranje kulture i ostvarenje kreativnih ideja, a to znači da postojeći projekti kreativaca sada mogu ostvariti potporu i pojaviti se pred publikom. Čeka ih više od 33 milijuna eura za njihove ideje.

Naime, s ciljem jačanja kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom kao i za razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga, Ministarstvo kulture i medija objavilo je otvoreni privremeni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“.

Vlada je u Nacionalni program oporavka i otpornosti uključila reformu koju će provoditi Ministarstvo kulture i medija usmjerenu jačanju poduzetnika u području kulturnih i kreativnih industrija pod nazivom  „Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora“.  Ukupna raspoloživa sredstva u okviru poziva iznose 33.180.702,10 eura, a osigurana su iz Mehanizma za oporavak i otpornost te planirana u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Prijavitelji moraju osigurati sufinanciranje projektnih aktivnosti, u intenzitetu ovisnom o vrsti potpore koju potražuju.

Sam poziv je podijeljen u dvije grupe. U grupi A prihvatljivi prijavitelji su  trgovačka društva, obrti, ustanove u kulturi i umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. Prijavitelji moraju biti upisani u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija i voditi dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 40.000,00 eura po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 995.000,00 eura. U ovoj grupi vrijednoj 21 milijun eura planirana je dodjela državnih potpora te potpora male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta.

Scena za slobodnjake

U grupi B prihvatljivi prijavitelji za čije djelatnosti je određeno 12.180.702,10 eura su fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice, obrti, umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, trgovačka društva i ustanove u kulturi. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 15.000,00 eura po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava male vrijednosti koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 300.000,00 eura. U grupi B planirana je dodjela potpora male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta.

Igralište za sve kreativce

Prihvatljive djelatnosti koje se mogu pojaviti na natječaju, uz umjetničke organizacije i fizičke osobe određene su Nacionalnom kvalifikacijom djelatnosti. To su arhitektonske djelatnosti, specijalizirane dizajnerske djelatnosti, elektronički mediji koji emitiraju radijski program ili televizijski program i internetski portali. Uz njih su prihvatljive djelatnosti proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, kao i djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa. Tu je i distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa te djelatnosti prikazivanja filmova. Uz fotografske djelatnosti prihvatljive su i djelatnosti vezane uz glazbu i izvedbene umjetnosti kao umnožavanje snimljenih zapisa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, izvođačka umjetnost i pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti. Na području izdavaštva prihvatljive su djelatnosti izdavanja knjiga, novina, časopisa i periodičnih publikacija te ostale izdavačke djelatnosti. Tu su i prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača, te trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama. Na području muzeja, knjižnica i baština prihvatljive su djelatnosti knjižnica i arhiva te djelatnosti muzeja. Uz to, prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u razvoju i proizvodnji videoigara te tvrtke za izdavanje računalnih igara i računalnog programiranja. Umjetničko stvaralaštvo kao i rad umjetničkih objekata su prihvatljive aktivnosti na isti način kao i djelatnosti koje obavljaju obrti koji imaju status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta. Uz njih, tu je i proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda, proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala. Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo spada u prihvatljivu djelatnost kao i proizvodnja ostalih proizvoda od keramike, te proizvodnja nakita i srodnih proizvoda, ali i proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda i proizvodnja glazbenih instrumenta.

Zadnje novosti