LIFE program projekti vrijedni više od 396 milijuna eura odobreni od strane EU

Sufinanciranjem će se mobilizirati ukupna ulaganja u iznosu većem od 722 milijuna eura za postizanje ciljeva europskog zelenog plana u području klime, energije i okoliša

 

U posljednjih 50 godina istrijebljeno je 90 posto velikih ribljih populacija. Statistika kaže da gotovo tisuću morskih sisavaca, dupina, kitova i pliskavica umire dnevno nakon što budu uhvaćeni ribarskim mrežama. Morski psi, morske kornjače, tuljani, razne ptice i druge vrste koje su usputno uhvaćene u ciljanom ribolovu nakon hvatanja se bacaju u more gdje iskrvare i umiru jer predstavljaju usputni ulov. Godišnje se u svijetu ubije 2 500 milijardi riba što riblji fond dovodi do iscrpljivanja. To su sasvim dovoljni razlozi da se poduzmu akcije kako bi se smanjio usputni ulov. EU je stoga, između ostalih razloga, odobrila Nizozemskoj projekt u području prirode i biološke raznolikosti koji uključuje 13 država članica EU i druge europske zemlje koje se bave problemom usputnog ulova u vodama Atlantika, Baltika i Sredozemlja. U skladu sa Strategijom EU za bioraznolikost do 2030. ovim će se projektom smanjiti usputni ulov na najmanju moguću mjeru.

Program LIFE za ostvarenje europskog zelenog plana

Riječ je o jednom od 171 projekata diljem Europe koje je Europska komisija odobrila prije nekoliko dana u okviru programa LIFE za okoliš i klimatsku politiku u vrijednosti većoj od 396 milijuna eura. Najavljeni projekti odabrani su iz više od 751 prijave podnesene u okviru programa LIFE 2022. Europska komisija povećala je financijska sredstva za program LIFE za gotovo 60 % za razdoblje 2021. – 2027., čime je taj iznos porastao na 5,43 milijarde EUR.Projekti u okviru programa LIFE pridonose postizanju širokog raspona ciljeva europskog zelenog plana u području klime, energije i okoliša, uključujući cilj EU-a da do 2050. postane klimatski neutralan. Ti projekti podupiru bioraznolikost i obnovu prirode, poboljšavaju kvalitetu života Europljana smanjenjem onečišćujućih tvari i emisija stakleničkih plinova, povećavaju kružnost gospodarstva i otpornost na klimatske promjene te ubrzavaju prelazak na čistu energiju diljem Europe. Zahvaljujući zahtjevima za sufinanciranje programa mobilizirat će se ukupna ulaganja u iznosu većem od 722 milijuna eura, a to je 28,5 % više u odnosu na prošlu godinu. Projekti iz gotovo svih država članica EU-a imat će koristi od potpore EU-a u okviru potprograma priroda i biološka raznolikost, kružno gospodarstvo i kvaliteta života, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama te prelazak na čistu energiju.

 

Kako izgledaju odobreni projekti programa LIFE

Jedan od projekata kojim se promiče kružno gospodarstvo i kvaliteta života je projekt u Bugarskoj. Njime će se promicati održiva potrošnja, sprečavanje i odvojeno prikupljanje otpada uz sudjelovanje lokalnih vlasti, poduzeća i građana. Cilj je projekta pokazati kako se tradicionalno bacanje otpada na odlagališta u Bugarskoj može zamijeniti novim sustavima prikupljanja i recikliranja otpada od vrata do vrata.

Potpora ublažavanju klimatskih promjena sadržaj je francuskog projekta usmjerenog na dokazivanje tehničke i gospodarske izvedivosti inovativnog i troškovno učinkovitog fotonaponskog sustava prije njegova stavljanja na tržište. Tehnologija se sastoji od bilnih solarnih ploča koje su pričvršćene iznad neiskorištenih lokacija kao što su kanali, bazeni i spremnici. Ta će tehnologija pomoći u stvaranju više energije iz obnovljivih izvora, smanjenju emisija stakleničkih plinova i smanjenju tržišnog natjecanja za korištenje zemljišta. Novim višedržavnim projektom poduprijet će se i prelazak na čistu energiju u vrijednosnom lancu HORECA-e koji se odnose na hotele, restorane i, općenito, ugostiteljstvo u sedam zemalja EU-a. Cilj je projekta osposobiti više od 500 radnika i uključiti oko 10000 dionika u sektoru smještaja i prehrane kako bi se uštedjelo energiju jednakovrijednu 390 milijuna žarulja godišnje.

Kružno gospodarstvo i kvaliteta života

U 29 projekata u području prirode i biološke raznolikosti, s ukupnim proračunom od gotovo 211 milijuna eura, od čega će EU sudjelovati s oko 140 milijuna eura, obnovit će se slatkovodni, morski i obalni ekosustavi i staništa. Uz to, poboljšat će se stanje očuvanosti ptica, kukaca, gmazova, vodozemaca i sisavaca te će se izvesti poboljšanje upravljanja i podupirati provedbu i usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a kao što su Direktiva o pticama i Direktiva o staništima te Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. Time se doprinosi i EU-ovoj provedbi Globalnog sporazuma o bioraznolikosti do 2030. te će se pridonijeti EU-ovoj provedbi Globalnog sporazuma o bioraznolikosti iz Kunming/Montreala. Projektima u okviru programa LIFE mobilizirat će se više od 298 milijuna eura, od čega će EU osigurati više od 94 milijuna eura za doprinos kružnom gospodarstvu i poboljšanje kvalitete životaUkupno 36 projekata bit će usmjereno na potrošnju vode, električni otpad, kemikalije, onečišćenje zraka i onečišćenje bukom kako bi se poboljšala kvaliteta života građana EU-a i razvile tehnologije za potporu akcijskom planu za kružno gospodarstvo.

Nadalje, pet projekata poboljšat će upravljanje okolišem i informiranje o okolišu tako što će se potrošačima omogućiti da žive bez toksičnih tvari i donose održive odluke o hrani te podupiranjem općina da usvoje najbolje prakse u gospodarenju otpadom i provedu Sporazum zelenih gradova. Doprinos EU-a iznosit će oko 6 milijuna eura za ukupni proračun projekta od gotovo 10 milijuna eura.

Ublažavanje klimatskih promjena

Ukupno 34 projekta u vrijednosti od oko 110 milijuna eura, u okviru kojih će EU osigurati oko 65 milijuna eura, pridonijet će ublažavanju klimatskih promjena, prilagodbi klimatskim promjenama i upravljanju u području klime te informacijama povezanima s učincima klimatskih promjena. Njima će se potaknuti provedba Europskog zakona o klimi i Strategije EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama olakšavanjem prelaska na klimatski neutralno, održivo i otporno europsko gospodarstvo.Ti se projekti, među ostalim, bave smanjenjem emisija stakleničkih plinova i  uklanjanja ugljika u poljoprivrednim i šumskim zemljištima kao i održivim prehrambenim sustavima. Kroz 67 projekata s ukupnim proračunom većim od 102 milijuna eura, od čega EU osigurava oko 97 milijuna eura, poboljšat će se tržišni i regulatorni uvjeti u EU-u za prelazak na čistu energiju, posebno promicanjem i uvođenjem rješenja za energetsku učinkovitost i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora malih razmjera.

Tim se projektima podupire provedba politika energetske učinkovitosti i energije iz obnovljivih izvora utvrđenih u planu REPowerEU i paketu „Spremni za 55%“, kao i sveobuhvatni ciljevi energetske unije.

Zadnje novosti

Tri nova poziva za vrtiće, osnovne i srednje škole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je natječaje kojima se povećavaju kapaciteti i osiguravaju bolji programi obrazovanja Povećan broj vrtića, jednosmjenska nastava u osnovnim školama