Europska godina vještina pruža šansu za milijune

Trenutačno 77 posto tvrtki u EU-u nailazi na poteškoće u pronalaženju zaposlenika s potrebnim vještinama, a samo 37 posto odraslih redovito pohađa osposobljavanje

Zaposlenici s upotrebljivim, traženim vještinama pridonose održivom rastu, stvaraju više inovacija i poboljšavaju konkurentnost poduzeća. Međutim, stanje na tržištu radne snage nam govori da se tvrtke na cijelom području EU suočavaju s vrlo ozbiljnim problemom nedostatka djelatnika. Suvremeno poslovanje 21. stoljeća zahtijeva vještine koje s jedne strane nedovoljno brzo ulaze u obrazovne programe, a istodobno se odvija brz razvoj tehnologija koje omogućuje bolju proizvodnju i stvaranje dobara. No, za upravljanje tom tehnologijom potrebni su zaposlenici s vještinama, a njih – nema.

Trenutačno više od tri četvrtine poduzeća, odnosno 77 posto tvrtki u EU-u nailazi na poteškoće u pronalaženju zaposlenika s potrebnim vještinama, a samo 37 posto odraslih redovito pohađa osposobljavanje. Da bi se ostvarili planovi Digitalnog kompasa do 2030. trebalo bi biti zaposleno 20 milijuna stručnjaka u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, IKT, a 60 posto odraslih bi do tada trebalo svake godine sudjelovati u osposobljavanju IKT-om. Na taj bi se način ostvarili socijalni ciljevi EU.

Indeks gospodarske i društvene digitalizacije pokazuje da 40 % odraslih osoba i svaki treći zaposleni u Europi nema osnovne digitalne vještine. Žene su nedovoljno zastupljene u zanimanjima i studijima povezanima s tehnologijom o čemu svjedoči podatak da je tek svaki peti stručnjak za IKT i svaka treća osoba s diplomom iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) žena.

Da bi ublažila potrebu za zaposlenicima s vještinama proglašena je Europska godina vještina i u okviru toga usmjeravaju se brojne aktivnosti kako bi se pomoglo malim i srednjim tvrtkama u EU u ublažavanju problema nedostatka vještina. Stoga će EK promicati prekvalifikaciju i usavršavanje kako bi ljudi stjecali odgovarajuće vještine za kvalitetna radna mjesta.

Nove mogućnosti za ljude i gospodarstvo EU

Zelena i digitalna tranzicija otvaraju nove mogućnosti za ljude i gospodarstvo EU. Kvalificirani radnici imat će bolje mogućnosti zapošljavanja i u potpunosti sudjelovati u društvu. Time će se osigurati da gospodarski oporavak te zelena i digitalna tranzicija budu socijalno pošteni i pravedni.

EK predlaže da se, u suradnji s Europskim parlamentom, državama članicama EU-a, socijalnim partnerima, službama za zapošljavanje, gospodarskim i industrijskim komorama, pružateljima usluga obrazovanja i osposobljavanja, radnicima i poduzećima, intenzivira i unaprijedi razvoj vještina na terenu.

To intenziviranje i unapređenje ostvarilo bi se promicanjem većih, učinkovitijih i uključivijih ulaganja u osposobljavanje i usavršavanje. Suradnjom sa socijalnim partnerima i poduzećima osigurale bi se vještine relevantne za potrebe tržišta rada. Povezivanje ambicija i vještina ljudi s prilikama na tržištu rada, imalo bi pozitivan učinak posebno za digitalnu tranziciju i gospodarski oporavak. Privlačenje ljudi s odgovarajućim vještinama iz trećih zemalja, moglo bi se ostvariti, među ostalim, jačanjem mogućnosti učenja i mobilnosti te olakšavanjem priznavanja kvalifikacija.

Komisija će se truditi da relevantne inicijative EU-a i načini financiranja budu što vidljiviji kako bi potakla njihovo pokretanje i provedbu na terenu. Posebna pozornost posvetit će se aktiviranju većeg broja ljudi na tržištu rada, posebno žena i mladih koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih.

Inicijative EU-a za potporu razvoju vještina

Europska godina vještina nadovezuje se na brojne tekuće inicijative EU-a. Između ostalih, tu se misli na Program vještina za Europu kao okvir za suradnju u području politika EU-a za vještine te će se njime i dalje pomagati pojedincima i poduzećima da razviju vještine te da ih primjenjuju. Postojeći Pakt za vještine ima 1000 članova i 14 velikih partnerstva u strateškim sektorima, a sudionici su se obvezali da će pomoći u usavršavanju 6 milijuna ljudi. Preporuke Vijeća o individualnim računima za učenje i mikrokvalifikacijama pomažu ljudima da na fleksibilniji i usmjereniji način ažuriraju ili upotpune svoje vještine. Ujedno, Koalicija EU-a za digitalne vještine i radna mjesta bavi se problemom nedostatka digitalnih vještina i u tu svrhu okuplja sve relevantne partnere radi informiranja i poticanja osposobljavanja za jačanje digitalnih vještina.

Europska platforma za digitalne vještine i radna mjesta pokrenuta u okviru Instrumenta za povezivanje Europe, nudi informacije o digitalnim vještinama i resurse kao što je alat za samoprocjenu. U strukturiranom dijalogu s državama članicama EU-a o digitalnom obrazovanju i vještinama raspravlja se o tome kako uvesti nove digitalne tehnologije u obrazovanje i unaprijediti digitalne vještine. Pritom se u Novom europskom programu za inovacije predlaže vodeća inicijativa i niz mjera za stvaranje pravih okvirnih uvjeta za naše talente. U Europskoj strategiji za sveučilišta predlaže se nekoliko mjera za razvoj naprednih vještina prilagođenih promjenama u budućnosti za širok raspon učenika, uključujući polaznike programa cjeloživotnog učenja. Uvođenje baze talenata EU-a i partnerstva za traženje talenata s odabranim trećim partnerima pomoći će u usklađivanju vještina kandidata s potrebama tržišta rada u Europi.

A, tko će to sve platiti

Za potporu ulaganjima u usavršavanje i prekvalifikaciju dostupna su znatna financijska sredstva i tehnička pomoć EU-a. Europski socijalni fond plus (ESF+) je s više od 99 milijardi eura za razdoblje 2021. – 2027. glavni instrument EU-a za ulaganje u ljude.

Mehanizam za oporavak i otpornost podupire reforme i ulaganja država članica, među ostalim u području vještina i radnih mjesta. U okviru programa Digitalna Europa osigurano je 580 milijuna eura za izgradnju naprednih digitalnih vještina i potporu razvoju baze talenata digitalnih stručnjaka. U okviru programa Obzor Europa podupiru se vještine istraživača, poduzetnika i inovatora, posebno putem aktivnosti Marie Sklodowska – Curie, Europskog vijeća za inovacije i Europskog instituta za tehnologiju. U okviru programa Erasmus+ s proračunom od 26,2 milijarde eura podupire se osobni i profesionalni razvoj učenika, osoblja i ustanova u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te se financiraju europska sveučilišta.

No, ovo nisu jedini programi kojima se može poduprijeti razvoj vještina, jer tu je i program InvestEU, Europski fond za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom, Europski fond za regionalni razvoj, Fond za pravednu tranziciju, Instrument za kreditiranje u javnom sektoru u okviru mehanizma za pravednu tranziciju, Europske snage solidarnosti, Program za okoliš i djelovanje u području klime (LIFE), Fond za modernizaciju kao i Instrument za tehničku potporu te Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju.

Zadnje novosti