Energetska obnova može biti odlična novogodišnja rezolucija, a evo i uvjeta sufinanciranja

Građanima će u ovoj godini za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća biti čak 120 milijuna eura, najviše do sada za ovu namjenu

 

Najveći iznos koji je država namijenila za obnovu obiteljskih kuća, čak 120 milijuna eura ove će godine biti na raspolaganju za sufinanciranje energetske obnove. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prije nekoliko je dana objavio uvjete i kriterije za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća.
Pravo na prijavu i korištenje sredstava imaju vlasnici i suvlasnici obiteljskih kuća veličine do 600 m2 i/ili do tri stambene jedinice, a pritom je više od 50% površine namijenjene stanovanju. Prijavitelji u toj kući moraju imati prebivalište, uredno vlasništvo i dokaz da je objekt u potpunosti legalan. Ukoliko je kuća oštećena u potresu moguće je ostvariti sufinanciranje u iznosu od 80% prihvatljivih troškova investicije, dok građani čije kuće nisu oštećene potresom mogu računati na 60%-tno sufinanciranje. Ovisno o postotnom učešću i mjerama koje će se primijeniti kod energetske obnove maksimalni iznos poticaja iznosit će 62.120,00 eura po prijavi, što znači da je iznos investicije 77.400,00 eura.

Cilj je smanjiti potrebu za energijom i osigurati financijske uštede

Cilj ovog programa je dodatno potaknuti primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Na taj se način, osim smanjenja štetnih emisija, smanjuje i količina potrebne energije za zagrijavanje i hlađenje prostora, osiguravaju financijske uštede te povećava udobnost i kvaliteta boravka u obiteljskim kućama.

Pri određivanju visine poticaja Fond se rukovodio aktualnim tržišnim cijenama građevinskog materijala, usluga i opreme potrebne za sustave korištenja obnovljivih izvora energije, a sve s namjerom da energetska obnova građanima bude financijski što prihvatljivija.
Vlasnici obiteljskih kuća bespovratna sredstva mogu dobiti za mjere povećanja toplinske zaštite ovojnice koja uključuje bolju toplinsku izolaciju vanjskih zidova i krovova te zamjenu vanjske stolarije. Sufinanciranje se može ostvariti za ugradnju dizalica topline, sunčanih toplinskih kolektora te kotlova na pelete. Fond će, kao i u ranijim javnim pozivima, s 50% sredstava sufinancirati ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju. Građanima koji odluče ugraditi solarnu elektranu, a imaju ili namjeravaju kupiti električno vozilo, sigurno će biti interesantna i mogućnost dobivanja sredstva za kućnu punionicu.

Energetski certifikat kao uvjet sufinanciranja
Obiteljske kuće čija će se energetska obnova poticati, osim u slučaju kad se traži samo sufinanciranje fotonaponske elektrane, moraju biti energetski certificirane. Ako se provodi cjelovita energetska obnova ili se povećava toplinska izolacija vanjske ovojnice kuća mora biti energetskog razreda D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj. U slučaju da se ugrađuju sustavi grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije energetski razred obiteljske kuće mora biti C ili bolji u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili bolji u primorskoj Hrvatskoj.
Podnošenje prijava će započeti danom objave javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a najkasnije koncem veljače 2024. godine. Prihvatljiv trošak je i angažiranje stručno-tehničke pomoći radi pripreme cijelog projekta, a prijaviteljima je dana i mogućnost da opunomoće drugu osobu koja može prijavu izvršiti umjesto njih. Idealno za ostvarenje novogodišnje rezolucije.

 

Za više informacija o natječajima EU obratite se na: info@logickmatrica.eu

Zadnje novosti