Djeci treba približiti STEM, sada je prava prilika

Matematička pismenost djece je, prema PISA istraživanju, ispod prosjeka. Udrugama je na raspolaganju 20 milijuna eura za populariziranje STEM-a  

 

Znanost je ključna za napredak. Zato su bitni svi oblici podrške razvoju i populariziranju znanosti. Organizacije civilnog društva imaju priliku do 4. srpnja prijaviti se na natječaj vrijedan 20 milijuna eura kako bi osnažili kapacitete za promociju STEM-a, odnosno znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike. Naime, Vladin Ured za udruge objavio je natječaj kako bi potporama u iznosu od 100 do 300 tisuća eura po projektnom prijedlogu pomogao organizacijama civilnog društva.

Djeca ne znaju matematiku

U mnogim državama članicama EU, a tako i u RH dulje je vrijeme prisutno slabljenje interesa opće populacije, posebice djece i mladih, za znanost. Prema zadnjim aktualnim rezultatima istraživanja PISA za 2022. godinu, hrvatski su učenici u matematičkoj pismenosti postigli rezultat ispod prosjeka OECD-a, dok se u čitalačkoj i prirodoslovnoj pismenosti nalaze blizu prosjeka. Prema zadnjem objavljenom Izvješću u 2019. godini  za projekte i programe udruga u području popularizacije znanosti izdvojilo se 52.514,70 EUR, odnosno 0,60% ukupnog iznosa 8.705.673,90 EUR. Za opću populaciju djece i mladih, kao skupinu korisnika, izdvojilo se 7,69% sredstava odnosno 18.160.998,17 EUR. Iz navedenih podataka, vidljivo je kako je postotak financiranih projekata i programa neznatan u odnosu na ukupni iznos namijenjen financiranju projekata i programa u području obrazovanja, znanosti i istraživanja. Skromni postoci dokaz su kako je nužno ojačati kapacitete udruga za provođenje projekata i programa usmjerenih popularizaciji znanosti. Također potrebno je osigurati odgovarajuća financijska sredstva u svrhu daljnjeg jačanja aktivne uloge koje udruge imaju u promicanju i popularizaciji znanosti općenito, odnosno popularizaciji STEM-a. Organizacije civilnoga društva imaju važnu ulogu u promociji znanosti u društvu te kao izvaninstitucionalne organizacije mogu ponuditi drugačije pristupe upoznavanja s osnovnim i stručnim sadržajem pojedinih područja znanosti i tehnologije od onih propisanih odgojnoobrazovnim sustavom na nacionalnoj razini. Potrebno je jačati suradnju organizacija civilnog društva, odgojnoobrazovnih i visokih učilišta i/ili znanstvenih instituta i medija u promociji znanosti, odnosno u većoj vidljivosti rezultata znanstvenih istraživanja u javnosti.

Projekti su do sada uključili više od 52 tisuće djece

U sklopu OPULJP 2014.-2020. Ured za udruge VRH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva proveli su poziv UP.04.2.1.10 Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a.  Tim su pozivom ugovorena 63 projekta u kojima je kroz projektne aktivnosti bilo uključeno više od 52 000 djece i mladih, održano je više od 7700 radionica iz STEM-a, postavljeno je 118 trajnih postava i provedeno 95 studijskih putovanja na kojima su se uspostavili novi kontakti suradnje i uspostavili kapaciteti organizacija civilnoga društva za daljnje jačanje i razvoj u području promocije STEM-a. U sklopu ovog Poziva financirat će se projekti koji će doprinijeti jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a među djecom i učenicima s ciljem socijalnog uključivanja u kontekstu obrazovnog sektora. Opći cilj PDP-a je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva u promociji STEM-a među djecom i učenicima. Specifični ciljevi PDP-a su unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području promocije STEM-a kao i suradnja s visokim učilištima i/ili znanstvenim institutima i odgojno-obrazovnim institucijama te provedba aktivnosti s ciljem promocije STEM-a među djecom i učenicima.

Za više informacija o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti