Ulaganje u kulturu je uvijek dobro ulaganje, a sada nam je na raspolaganju 70 milijuna eura

Novim pozivom je na raspolaganju od 200 tisuća pa do 6 milijuna eura po projektu za ulaganja kojima se potiče javna kulturna infrastruktura

 

Ulaganje u kulturu, osobito za potrebe ranjivih skupina društva uvijek je ulaganje u dobru budućnost društva jer su potrebe ljudi za kulturom važne, ali su mnogima nedostupne. Stoga su neophodna ulaganja u objekte kulturne infrastrukture. Prije nekoliko dana Ministarstvo regionalnog razvoja i i fondova EU objavilo je  poziv na dostavu projektnih prijedloga „Obnova javne kulturne infrastrukture“. Riječ je o natječaju Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa Konkurentnost i kohezija iz kojega će se dodijeliti ukupno 70 milijuna eura za projekte pri čemu je minimalni iznos za prihvatljive projekte 200 tisuća eura, a maksimalni 6 milijuna eura po pojedinačnom projektnom prijedlogu. Početak zaprimanja projektnih prijedloga je 01. veljače 2024. u 9 sati, a krajnji rok je 31. prosinca 2024. u podne.

 

Kultura za ranjive skupine društva

Projektima se nastoji povećati pristupačnost i sudjelovanje u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi. Pozivom se planiraju ulaganja u unapređenje, odnosno obnovu i/ili opremanje javne kulturne infrastrukture, a prihvatljivi prijavitelji projekata su ustanove u kulturi u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi te jedinice lokalne i područne, regionalne, samouprave. Svrha Poziva je povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 85%. Pozivom se sufinancira priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije kao što su analize, studije, elaborati, rješenja, projekti, troškovnici, izvješća i slično. Uz to, sufinancira se obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture, upravljanje projektom i administracija te aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta. Projekt podrazumijeva ulaganje u jednu zgradu namijenjenu obavljanju kulturne djelatnosti.

Sredstva isključivo za kulturne djelatnosti

Podsjetimo, pod pojmom javna kulturna infrastruktura podrazumijevaju se zgrade javne namjene koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Time se podrazumijevaju zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno, odnosno u trenutku podnošenja projektnog prijedloga, nekorištene, i u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti. Iako je definirano u navedenom članku Zakona o gradnji, u slučajevima u kojima se koristi samo dio zgrade za obavljanje kulturne djelatnosti, projektne aktivnosti trebaju se odnositi na dio zgrade u kojem se obavlja kulturna djelatnost i uvjeti Poziva odnose se na taj dio zgrade. Ulaganja koja se odnose na ostatak zgrade u kojem se ne obavljaju kulturne djelatnosti moguća su u minimalnom obliku isključivo ukoliko se dokaže izrazita nužnost korištenja  za funkcioniranje dijela zgrade u kojem se obavljaju kulturne djelatnosti. To znači da, na primjer,  nije prihvatljivo financiranje energetske obnove cijele zgrade koja u prizemlju ima kulturnu ustanovu kao što je knjižnica, a na preostala tri kata stambeno/poslovni prostor.

Zadnje novosti