Obnova ne prestaje dok je skela na građevini

Prioritet ovog Poziva koji ističe 16. listopada je stavljanje kulturnog dobra u funkciju radovima koji štite kulturno dobro te bitno smanjuju buduće troškove

 

Obnova sredstvima Fonda solidarnosti EU nakon potresa 2020. godine u mnogim slučajevima je rezultirala potrebom za radovima koji su nužni, a istodobno neprihvatljivi po pozivima financiranim iz FSEU. Usporedo s time pokazalo se kako bi njihovo naknadno izvođenje, po završetku konstrukcijske obnove, iziskivalo visoke dodatne troškove.

Stoga je Ministarstvo kulture i medija nedavno objavilo javni poziv za prijavu programa izvođenja takvih radova koji će biti financirani nacionalnim sredstvima, pri čemu je osnovni uvjet da moraju biti dovršeni do 31. prosinca ove godine. Prijava programa ističe 16. listopada ili trenutkom iskorištavanja raspoloživih sredstava.

Svrha javnog poziva je osiguranje financijskih sredstava za nužne predviđene ili nepredviđene troškove nastale tijekom izvođenja radova konstrukcijske obnove kulturnih dobara koji nisu prihvatljiv trošak po pozivi financiranim iz FSEU, što znači da se na ovaj javni Poziv mogu prijaviti isključivo korisnici bespovratnih financijskih sredstava iz poziva kojima su se provodile mjere zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, kao i korisnici koji su temeljem poziva provodili mjere zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine, a kojima se obnavljalo na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Pritom su neprihvatljivi predlagatelji tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne, regionalne, samouprave, kao i predlagatelji čiji su osnivači ta tijela.

Tri ključna kriterija prihvatljivosti radova u sklopu obnova

Prioritet ovog Poziva je stavljanje kulturnog dobra u funkciju. Posebno se vrednuju radovi koji bitno smanjuju buduće troškove te radovi koji služe zaštiti kulturnog dobra.

Na svaki predloženi program nadležni konzervatorski odjela daje svoje stručno mišljenje. Stručno Povjerenstvo razmatra opravdanost prijave te vrednuje i ocjenjuje program prijavljen na ovaj Javni poziv slijedeći prioritete i ciljeve Javnog poziva. Pristigle prijave razmatraju se po njihovom zaprimanju.

Ministarstvo kulture i medija odredilo je tri ključna kriterija prihvatljivosti radova.

Riječ je o završnim radovima na teško dostupnim dijelovima građevine na kojima se već koristi radna skela u svrhu koje se provodi konstrukcijska obnova, a njihovo bi izvođenje nakon konstrukcijske obnove znatno povećalo troškove. Drugi kriterij prihvatljivosti predviđa završne radove kojima se kulturno dobro ili njegovi dijelovi vraćaju u funkciju, a nisu bili prihvatljivi po pozivima za financiranje sredstvima FSEU u okviru konstrukcijske obnove. Treći kriterij predviđa prihvatljivost usko specijaliziranih radova na određenim elementima građevine koje je nužno provesti tijekom konstrukcijske obnove jer bi njihova naknadna izvedba znatno povećala troškove.

Prijave se podnose elektroničkim putem, a obavezan dio dokumentacije predstavlja troškovnik ovlaštenog projektanta sa specifičnim troškovima nužnih i opravdanih radova s obrazloženjem, kao i mišljenje ovlaštenog nadzornog inženjera o predloženim nužnim i opravdanim radovima.

Na temelju prijedloga stručnih povjerenstava Ministarstvo kulture i medija donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava.

Za više informacija o ovom i drugim natječajima obratite se našim stručnjacima na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti