Kompetencije budućnosti postaju stvarnost zahvaljujući Programu potpora vrijednom 46 milijuna eura

Više od tisuću novih radnih mjesta, inovacije proizvodnje i procesa samo su dio ciljeva za Istarsku i Sisačko-moslavačku županiju

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Program dodjele državnih potpora za provedbu Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. Prioritet 4, Pravedna tranzicija. Specifični cilj je omogućivanje regijama i ljudima da ublaže socijalne i gospodarske učinke te učinke na zapošljavanje i okoliš koji su posljedica tranzicije prema ostvarenju klimatskih i energetskih ciljnih vrijednosti Unije do 2030. i klimatski neutralnom gospodarstvu Unije do 2050. na temelju Pariškog sporazuma.

Integrirani teritorijalni program jedan je od tri programa Republike Hrvatske u okviru Kohezijske politike koje je EK odobrila u prosincu 2022. godine. Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 1,569 milijardi eura, a sredstva su namijenjena za projekte jačanja regionalnog gospodarstva putem procesa industrijske tranzicije regija, razvoj pametnih i održivih otoka, razvoj gradova te na ublažavanje učinaka tranzicije prema klimatski neutralnom gospodarstvu u Istarskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Ovaj Program financira se sredstvima Fonda za pravednu tranziciju, a za njegovu realizaciju osigurano je 46 milijuna eura. Zahvaljujući Programu i namijenjenim sredstvima očekuje se da će se do 2029. godine u Istarskoj županiji otvoriti 300 direktnih i 300 indirektnih radnih mjesta, a u Sisačko-moslavačkoj županiji 450 novih radnih mjesta, da će u 75 MSP-ova biti uvedene inovacije proizvoda ili procesa, da će se 245 MSP-ova koristiti uslugama inkubatora nakon njihova otvaranja te drugi pozitivni efekti.

Bliže zelenom i digitalnom gospodarstvu

Temeljem Programa dodjeljuju se potpore usmjerene zelenom i digitalnom gospodarstvu te povećanju zapošljavanja jačanjem obrazovanja, prekvalifikacija i usavršavanja u Istarskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji kao što se potiču i ulaganja koja doprinose smanjenju emisija CO2 s ciljem smanjivanja udjela stakleničkih plinova na navedenom području i u ukupnom nacionalnom računu. Korisnici potpora u ovom Programu su mikro, mala i srednja poduzeća uključujući obrtnike koji obavljaju djelatnost na navedenom području.

Iznosi potpora razlikuju se ovisno o njihovoj namjeni, je li riječ o savjetodavnim uslugama u korist MSP-ova, inovacije za MSP-ove, projektima istraživanja i razvoja, projektima za inovacije procesa i organizacije poslovanja, projektima usavršavanja ili ulaganjima u lokalne infrastrukture.

Nove tehnologije i kompetencije budućnosti

Sukladno Programu dodjeljivat će se potpore usmjerene gospodarskoj diverzifikaciji kroz ulaganja u nove tehnologije, poticanje programa usmjerenih na kompetencije budućnosti odnosno programe prekvalifikacija, usavršavanja t neformalnog obrazovanja u čemu će posebnu ulogu imati potporno-poduzetničke institucije kao što su razvojne agencije, tehnološko-inovacijski inkubatori, coworking prostori, centri znanja i slične organizacije kao i organizacije za istraživanje i širenje znanja kroz projekte primijenjenih istraživanja radi poticanja korištenja inovacija u zelenim i digitalnim tehnologijama u MSP-ovima. Istodobno, sukladno Specifičnom cilju, predviđena je dodjela regionalnih potpora za ulaganja u proizvodne inovacije u MSP-ove u Istarskoj županiji, koje za cilj imaju poboljšati efikasnost proizvodnih i poslovnih procesa na inovativan način, s ciljem prelaska na emisijski neutralno gospodarstvo. Za područje Sisačko-moslavačke županije predviđa se dodjela potpora MSP-ova, također na području inovacija, namijenjenih poticanju konkurentnosti i prepoznatljivosti obrtnika i poduzetnika s područja županije.

Za više informacija o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti