Socijalni fond za klimatsku politiku za topli dom i rabljeni električni golf

Zagrijane domove tijekom zimskih mjeseci si ne može priuštiti čak 34 milijuna Europljana. Socijalni fond za klimatsku politiku mogao bi ih izvući iz energetskog siromaštva

Postići ugljičnu neutralnost do 2050. godine, kako je EU zamislila, iznimno je zahtjevan, ali ne i nemogući zadatak. U tu su svrhu uvedena nova pravila za smanjenje ugljika u građevinarstvu i prometu kojima će se potaknuti građane i tvrtke na ulaganja u alternativne izvore energije, bolju izolaciju i čišći promet.

Da bi željena klimatska tranzicija bila pravedna i učinkovita, osnovan je i Socijalni fond za klimatsku politiku, s planiranim sredstvima u iznosu od 86,7 milijardi eura. Njime će se pomoći ugroženim kućanstvima, malim poduzećima i korisnicima usluga prijevoza  u nepovoljnijem financijskom položaju. U Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća iz svibnja ove godine kojom je ustanovljeno osnivanje Fonda navodi se kako je teško procijeniti gospodarski i socijalni učinak koji će imati klimatska tranzicija pa će za njezino ostvarenje biti potrebna znatna javna i privatna sredstva. Pritom je borba protiv energetskog siromaštva jedan od ciljeva Socijalnog fonda za klimatsku politiku. Do energetskog siromaštva može dovesti i povećanje cijena fosilnih goriva na tržištu.

Novi oblik siromaštva

Energetsko siromaštvo definira se situacijama u kojima kućanstva nemaju pristup osnovnim energetskim uslugama na kojima se temelji pristojan životni standard i zdravlje, kao što su odgovarajuća toplina s mogućnošću grijanja, hlađenje s obzirom na porast temperature, rasvjeta u kućanstvima te napajanje kućanskih uređaja energijom. Istraživanje provedeno 2021. godine pokazalo je da si 34 milijuna Europljana, njih čak 6,9 posto, ne može priuštiti zagrijane domove tijekom zimskih mjeseci. Oni žive u energetskom siromaštvu. Stoga bi holistički pristup obnovi zgrada kojim se na učinkovitiji način uzimaju u obzir osobe u opasnosti od isključenosti, odnosno one koje su najviše pogođene energetskim siromaštvom, mogao dovesti do manje potražnje za energijom. Uz to, postoji još jedan specifični oblik siromaštva koji nije definiran na razini posebnog pojma, a odnosi se na siromaštvo u pogledu prijevoza. Siromaštvo u pogledu prijevoza može biti rezultat više čimbenika kao što su nizak dohodak, visoki izdaci za gorivo, nedostatak cjenovno pristupačnog ili dostupnog javnog ili privatnog prijevoza. Ono može dovesti do ozbiljnog smanjenja pristupa ključnim socioekonomskim aktivnostima i uslugama kao što su zapošljavanje, obrazovanje ili zdravstvena skrb, posebno za ranjive pojedince i ranjiva kućanstva. Siromaštvo u pogledu prijevoza osobito ugrožava u ruralnim, otočnim, planinskim, udaljenim i manje dostupnim područjima, ili slabije razvijenim regijama ili područjima, počevši od slabije razvijenih prigradskih područja do najudaljenijih regija. Žene i samohrani roditelji, a u većini slučajeva to su opet žene, posebno su ugrožene pred ovim oblicima siromaštva.

Osnivanje Fonda je dio zakonodavnog paketa „Fit for 55%“, kojim se nastoje postići ciljevi Europskog zelenog plana.

Kako će konkretno meni pomoći Socijalni fond za klimatsku politiku

Socijalni fond za klimatsku politiku trebao bi, između ostalog, financirati konkretne mjere za rješavanje problema energetskog i siromaštva u pogledu mobilnosti, kako kratkoročno tako i dugoročno, uključujući smanjenje poreza i naknada za energiju ili pružanje drugih oblika izravne dohodovne potpore za rješavanje rastućih cijena cestovnog prijevoza i goriva za grijanje. To će se postupno ukinuti do kraja 2032. godine. Uz to, u mjerama koje će potpomagati nalazit će se i poticaji za obnovu zgrada i za prelazak na obnovljive izvore energije u zgradama. Ono što tek prodire na tržište kao rješenja za mnoge probleme kao prelazak s privatnog na javni prijevoz, dijeljenje automobila i biciklizam, dobit će dodatne potpore. Tržište rabljenih električnih vozila će biti, isto tako, jedna od područja koja će dobiti potpore. Možda to neće značiti da će biti lako prodati Priusa prve generacije iz1997., ali će biti lakše kupiti nekog golfa iz 2019.

 

Za više informacija o mogućnostima korištenja fondova EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti