Tko će nam, u nedostatku kvalificiranih radnika, ugrađivati obnovljive izvore energije

Kako bi se promicala mobilnost predviđeni su zahtjevi za uzajamno priznavanje programa certificiranja u cijelom EU-u na temelju zajedničkih jedinstvenih kriterija

 

Uvođenje i primjena solarne fotonaponske energije u EU-u 2020. osiguravalo je 357 000 izravnih i neizravnih radnih mjesta u ekvivalentu punog radnog vremena, a očekuje se da će se ta brojka barem udvostručiti do 2030. Područje ugradnje posebno je važan izvor lokalnih radnih mjesta te čini 80 % ukupnog broja radnih mjesta.

U tom sektoru već nedostaje kvalificiranih radnika. Ta bi prepreka, ako se ne ukloni, ubrzo mogla postati i veća. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje važan je instrument za savladavanje tog izazova, a države članice potiče se da analiziraju nedostatak kvalificirane radne snage u sektoru solarne energije i uspostave odgovarajuće programe osposobljavanja, uzimajući u obzir potencijal za veće sudjelovanje žena.

Na razini EU-a Komisija će u okviru plana REPowerEU okupiti relevantne dionike u sektoru energije iz obnovljivih izvora, među ostalim iz industrije solarne energije, vjetra, geotermalne industrije, industrije biomase i dizalica topline, ali i regionalnih i nacionalnih tijela nadležnih za izdavanje dozvola, kako bi se uspostavilo veliko partnerstvo na razini EU-a za vještine u području energije iz obnovljivih izvora na kopnu, uključujući solarnu energiju, u okviru Pakta za vještine.

Partnerstvo bi trebalo razraditi jasnu viziju konkretnih mjera usavršavanja i programa certificiranja za širenje solarne energije. To bi trebalo uključivati suradnju u osposobljavanju između poduzeća duž lanca vrijednosti, socijalnih partnera, pružatelja osposobljavanja i regionalnih tijela. Zajedničkim djelovanjem dionici mogu maksimalno povećati povrat svojih ulaganja u partnerstvo. Privatni, lokalni i nacionalni fondovi mogu poduprijeti ciljeve partnerstva te ih dopuniti sredstvima EU-a iz raznih instrumenata, od Europskog socijalnog fonda do programa Erasmus+ i aktivnosti Marie Skłodowska-Curie.

Osim toga, kako bi se promicala mobilnost, revizijom Direktive o energiji iz obnovljivih izvora predviđeni su zahtjevi za uzajamno priznavanje programa certificiranja u cijelom EU-u na temelju zajedničkih jedinstvenih kriterija. Njome se države članice isto tako ovlašćuje da objave popis certificiranih instalatera kako bi potrošačima pružile jamstva.

Inovativni oblici uvođenja znače višestruko korištenje prostora

Višestruko korištenje prostora može doprinijeti ublažavanju ograničenja zemljišta povezanih s nadmetanjem oko uporabe prostora, među ostalim za zaštitu okoliša, poljoprivredu i sigurnost opskrbe hranom. Konkretno, korištenje zemljišta za poljoprivredu može se pod određenim uvjetima kombinirati s proizvodnjom solarne energije u takozvanim poljoprivrednim fotonaponskim sustavima. U tim se dvjema djelatnostima mogu uspostaviti sinergije, u okviru kojih fotonaponski sustavi mogu pridonijeti zaštiti usjeva i stabilizaciji prinosa, pri čemu se zemljište i dalje primarno koristi za poljoprivredu. Države članice trebale bi pri izradi svojih nacionalnih strateških planova za zajedničku poljoprivrednu politiku i okvira potpore za solarnu energiju razmotriti poticaje za razvoj poljoprivrednih fotonaponskih sustava, npr. uključivanjem poljoprivrednih fotonaponskih sustava u natječaje za energiju iz obnovljivih izvora. Važno je napomenuti i da pravila o državnim potporama u poljoprivrednom sektoru omogućuju potpore za ulaganje u održivu energiju.

Nadalje, zahvaljujući plutajućim fotonaponskim rješenjima, površina vode može se koristiti za proizvodnju solarne energije. Odobalne solarne instalacije imaju velik potencijal koji je opisan u Strategiji EU-a za energiju iz obnovljivih izvora na moru. Aktualne mjere koje se poduzimaju u području istraživanja i inovacija usmjerene su, među ostalim, na razvoj novih rješenja za sidrenje, poboljšanje trajnosti fotonaponskih ploča u morskom okolišu, praćenje i procjenu učinka na okoliš i smanjenje troškova održavanja.

Za više informacija o EU fondovima obratite se na info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti